Admitere 2011: Universtiatea Bucuresti CICLUL DE LICENŢĂ 2011 – 2014

OFERTA FACULTĂŢII DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şcolarizează studenţi pentru trei domenii de studii de licenţă distincte: Limbă şi Literatură (Filologie), Studii Culturale, respectiv Limbi Moderne Aplicate (domeniu care include două sub-domenii, intitulate – Traducere şi Interpretare, Limbi Moderne Aplicate).

Facultatea oferă dublă specializare, cu excepţia domeniului de licenţă Studii Culturale. Fiecare student îşi va alege o combinaţie de specializare principală A şi specializare secundară B.

1. LIMBĂ ŞI LITERATURĂ (Filologie):

a) admitere pe bază de examen scris – se va alege o singură specializare A din lista de mai jos:

Engleză / Germană / Franceză / Spaniolă / Arabă / Chineză / Japoneză

în combinaţie cu una dintre specializările B din lista de mai jos:

Engleză / Germană / Suedeză / Neerlandeză / Franceză / Spaniolă / Portugheză / Italiană / Latină / Coreeană / Hindi /  Turcă / Rusă / Română.

Cele două specializări trebuie să fie diferite;

Sunt excluse combinaţiile între Spaniolă A şi Italiană B

La înscrieri, candidaţii vor putea opta pentru mai multe specializări B, care vor fi specificate în ordinea preferinţelor, însă vor fi declaraţi admişi la una singură dintre ele.

b) admitere pe bază de concurs de dosare – se pot alege până la 3 specializări A din lista de mai jos, dar acestea vor fi considerate înscrieri separate; taxa de înscriere achitată va fi mai mare.

Rusă / Slave (Croată, Polonă, Slovacă) / Maghiară / Rromani / Italiană / Portugheză / Filologie Clasică / Neogreacă

în combinaţie cu una dintre specializările B din lista de mai jos:

Engleză / Germană / Suedeză / Neerlandeză / Franceză / Spaniolă / Portugheză / Italiană / Latină / Coreeană / Hindi /  Turcă / Rusă / Română.

Cele două specializări trebuie să fie diferite;

Sunt excluse combinaţiile Portugheză A/Rusă B, Rusă A/Portugheză B, Rusă A/Latină B;

Sunt excluse combinaţiile între Italiană A şi Spaniolă B;

La înscrieri, candidaţii vor putea opta pentru mai multe specializări B, care vor fi specificate în ordinea preferinţelor, însă vor fi declaraţi admişi la una singură dintre ele;

Filologia Clasică este o secţie cu program complet (Latină – Greacă veche) şi, în consecinţă, nu se va combina cu o altă specializare B.

2. STUDII CULTURALE

admitere pe bază de concurs de dosare – Studii Americane

intră în combinaţie cu una dintre limbile B din lista de mai jos, ca disciplină complementară:

Germană / Suedeză / Neerlandeză / Franceză / Spaniolă / Portugheză / Italiană / Latină / Coreeană / Hindi /  Turcă / Rusă.

3. LIMBI MODERNE APLICATE

a) admitere pe bază de examen scris – secţiile cu profil de Traducere şi Interpretare; se va alege o combinaţie de două limbi dintre următoarele şase:

Engleză / Germană / Franceză / Italiană / Spaniolă / Rusă

cu menţiunea că orice combinaţie între ultimele trei limbi din listă (Ital., Span., Rusă) este exclusă.

b) admitere pe bază de concurs de dosare – secţiile Limbi Moderne Aplicate (L.M.A.); se va alege o combinaţie între:

Engleză A

şi una dintre specializările B:

Franceză / Italiană / Spaniolă / Germană / Rusă.

ATENŢIE! Numărul minim de studenţi pentru o grupă este 30 pentru specializarea L.M.A., respectiv 20 pentru celelalte specializări. În cazul în care vor exista secţii A sau B care nu vor avea suficienţi candidaţi declaraţi admişi şi confirmaţi, acestea NU vor şcolariza, iar candidaţii declaraţi admişi vor fi redistribuiţi, în urma examinării fiecărei situaţii în parte şi cu consultarea candidatului (nu în mod automat).


 
Admitere 2011: Facultatea de Limbi si Literaturi Straine - Bucuresti
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*