ADMITERE FACULTATE 2013: locuri ramase libere dupa sesiunea din iulie

. La Academia de Ştiinţe Economice (ASE) au rămas neocupate 457 de locuri la buget şi 1.124 de locuri cu taxă după sesiunea din iulie. Oficialii ASE au decis să organizez încă două sesiuni de admitere, doare pe bază de dosar.

Înscrierile pentru cele două etape de admitere se fac în intervalul 1-4 august şi 3-7 septembrie. Taxa de înscriere este de 100 de lei pentru primele două opţiuni. Candidaţii care vor să îşi exprime mai mult de două opţiuni vor plăti, în plus, câte 25 de lei pentru fiecare opţiune exprimată.

La Universitatea Bucureşti au rămas, de asemenea, sute de locuri neocupate, în special la facultăţile de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică şi Ştiinte politice.

Universitatea Politehnica din Bucureşti organizează în perioada 29 iulie – 15 sept 2013 sesiunea de ocupare a locurilor vacante rămase vacante.

La Inginerie şi management au rămas libere 27 de locuri, la Ştiinţe inginereşti aplicate 16 locuri, la Ingineria mediului 47 de locuri, la Ingineria materialelor 89 de locuri, la Inginerie aerospaţială 47 de locuri etc.

LISTA COMPLETĂ a locurilor vacante poate fi văzută mai jos:

Liste complete cu rezultate pentru fiecare facultate

Inginerie ElectricăAdmişi înmatriculaţilocuri vacante
EnergeticăAdmişi înmatriculaţiAdmişi prin redistribuire înmatriculaţilocuri vacante
Automatică şi CalculatoareAdmişi înmatriculaţiAdmişi prin redistribuire înmatriculaţilocuri vacante
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia InformaţieiAdmişi înmatriculaţiAdmişi prin redistribuire înmatriculaţilocuri vacante
Inginerie Mecanică şi MecatronicăAdmişi înmatriculaţilocuri vacante
Ingineria şi Managementul Sistemelor TehnologiceAdmişi înmatriculaţilocuri vacante
Ingineria Sistemelor BiotehniceAdmişi înmatriculaţilocuri vacante
TransporturiAdmişi înmatriculaţiAdmişi prin redistribuire înmatriculaţilocuri vacante
Inginerie AerospaţialăAdmişi înmatriculaţiAdmişi prin redistribuire înmatriculaţilocuri vacante
Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorAdmişi înmatriculaţilocuri vacante
Chimie Aplicată şi Ştiinţa MaterialelorAdmişi înmatriculaţilocuri vacante
Inginerie în Limbi StrăineAdmişi înmatriculaţiAdmişi prin redistribuire înmatriculaţilocuri vacante
Ştiinţe AplicateAdmişi înmatriculaţiAdmişi prin redistribuire înmatriculaţilocuri vacante
Inginerie MedicalăAdmişi înmatriculaţilocuri vacante
Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul AfacerilorAdmişi înmatriculaţilocuri vacante

 

La această sesiune are dreptul să participe orice absolvent de liceu, indiferent dacă a participat sau nu la sesiunea de admitere din luna iulie. Admiterea se face pe baza unei probe orale – interviu şi rezultatele examenului de bacalaureat.

La Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, un număr de 719 locuri bugetate au rămas neocupate după sesiunea din iulie. Acestea vor fi scoase la concurs pentru admiterea din 9-20 septembrie.

Cele mai multe locuri NEOCUPATE la buget – 100 – au rămas la Facultatea de Istorie şi Filosofie, unde au fost scoase iniţial pentru admitere un număr de 359 de locuri.

Doar 3 din cele 21 de facultăţi au avut locurile ocupate în totalitate – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Drept, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Reprezentanţii UBB au subliniat că NU au mai rămas locuri bugetate la anumite specializări – informatică, publicitate, comunicare şi relaţii publice, jurnalism, informatică economică, limba şi literatura engleză.

La Universitatea de Vest din Timişoara, se va organiza o nouă sesiune de admitere la facultăţile de Litere, Fizică şi Sociologie. Aici au rămas locuri libere inclusiv la buget.

Informaţii despre sesiunea de admitere din septembrie mai jos:

Sesiunea din septembrie 2013

1. Matematică şi Informatică
9-11 septembrie 2013Înscrierea candidaţilor între orele 9,00-13,00
12 septembrie 2013, ora 9,00Proba scrisă de Matematică sau Informatică în sediul central al Universităţii, str. Kogălniceanu nr.1
12 septembrie 2013, ora 15,00Probă eliminatorie de limba engleză, în clădirea centrală a Universităţii str. Kogălniceanu nr. 1
13 septembrie 2013 orele 22,00Afişarea rezultatelor probelor scrise
14-15 septembrie 2013Depunerea contestaţiilor on line la adresa de mail admitere@cs.ubbcluj.ro  până la  orele 22,00
16 septembrie 2013, ora 12,00Rezolvarea contestaţiilor
16 septembrie 2013, ora 18,00Afişarea listelor de candidaţi admişi/în aşteptare/respinşi
17 septembrie 2013, între orele 9,00-13,00Confirmarea locului obţinut (prin depunerea diplomei de bacalaureat în original sau prin plata primei rate a taxei de şcolarizare), retragerea dosarului de concurs (între orele 9,00-13,00)
17 septembrie 2013, ora 20,00Afişarea rezultatelor după etapa de confirmări
18 septembrie 2013 , între orele  9,00-11,00Depunerea cererilor de către candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare pentru ocuparea locurilor rămase disponibile după etapa de confirmări
18 septembrie 2013, ora 12,30Afişarea rezultatelor după analizarea cererilor depuse
18 septembrie 2013Achitarea primei rate de şcolarizare de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile rămase disponibile
19 septembrie 2013Afişarea listelor finale
9 – 13 septembrie 2013Înscrierea candidaţilor
16 septembrie 2013Proba scrisă
17 septembrie  2013Afişarea rezultatelor
18 septembrie  2013Confirmarea locurilor
19 septembrie 2013Afişarea rezultatelor finale
3. Chimie şi Inginerie Chimică
9- 11 septembrie 2013Înscrierea candidaţilor
12 septembrie  2013Test de admitere
13 septembrie 2013Afişarea rezultatelor
13- 14 septembrie 2013Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
14 septembrie 2013Afişarea rezultatelor după contestaţii
16-17 septembrie  2013Prima etapă de confirmare a ocupării locului de către cei admişi
18 septembrie 2013Afişarea rezultatelor în urma redistribuirii locurilor rămase vacante
19 septembrie 2013A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidaţii admişi în urma redistribuirilor locurilor rămase vacante
20 septembrie 2013Afişarea rezultatelor finale
9-11 septembrie 2013, orele 9,00-14,00 Înscrierea candidaţilor
12 septembrie 2013Test grilă
13 septembrie 2013Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
14 septembrie 2013Afişarea rezultatelor după contestaţii
16-18 septembrie 2013Confirmarea ocupării locului
18 septembrie 2013Redistribuirea locurilor disponibilizate
19-20 septembrie 2013Confirmarea ocupării locului după redistribuire
9 – 11 septembrie  2013Înscrierea candidaţilor, orele 9,00-13,00
12 septembrie 2013Afişarea rezultatelor după  etapa I
14 septembrie 2013Afişarea rezultatelor după etapa a II-a
16 – 17 septembrie 2013Confirmarea locului
18 septembrie 2013Afişarea listelor finale
9-12 septembrie  2013 Înscrierea candidaţilor şi susţinerea testului scris (susţinerea testului scris se va face în fiecare zi de înscriere, iar rezultatele testului scris se vor comunica în aceeaşi zi, cu posibilitatea de a contesta în 24 de ore
13 septembrie 2013Afişarea rezultatelor
16-17 septembrie 2013Confirmarea ocupării locului
17 septembrie 2013Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor. Glisări şi redistribuiri
18-19 septembrie 2013Confirmarea locului ocupat la buget în urma glisărilor şi confirmarea locurilor la taxă
20 septembrie 2013Afişarea listelor finale
9-11 septembrie 2013Înscrirerea candidaţilor
13 septembrie 2013Proba scrisă şi afişarea rezultatelor
14-15 septemrie 2013Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
16-19 septembrie 2013Confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate
20 septembrie 2013Afişarea rezultatelor finale
9-13 septembrie  2013Înscrierea candidaţilor
16 septembrie 2013Examen de competenţă lingvistică
19 septembrie 2013Afişarea rezultatelor/contestaţii
19 septembrie 2013Confirmarea locurilor
20 septembrie  2013Afişarea listelor finale
9-13 septembrie 2013Înscrierea candidaţilor
14 septembrie  2013Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere
16-19 septembrie 2013Confirmarea ocupării locului
20 septembrie 2013 Afişarea listelor finale
9-13 septembrie 2013Înscrierea candidaţilor
16 septembrie  2013Afişarea rezultatelor
16-19 septembrie 2013Confirmarea ocupării locului
20 septembrie 2013 Afişarea listelor finale
9,10,11 septembrie 2013Înscrierea candidaţilor
13 septembrie 2013Testul scris
16, 17 septembrie  2013Afişarea rezultatelor si depunerea contestaţiilor
17 septembrie 2013Afişarea rezultatelor contestaţiilor, afişarea listelor de admitere după contestaţii
17, 18 septembrie 2013Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
19 septembrie  2013Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri, confirmarea locurilor după redistribuire
19 septembrie  2013Afişarea listelor finale
9 – 13 septembrie  2013Înscrierea candidaţilor
14 septembrie  2013Afişarea listei cu candidaţii înscrişi, culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori , omisiuni etc.)
15 septembrie 2013Afişarea  listei cu candidaţii admişi/respinşi  la proba de admitere
16 septembrie 2013Probă de competenţă lingvistică şi comunicarea rezultatelor
16 septembrie  2013Prelucrarea datelor şi Comunicarea rezultatelor
17-19 septembrie  2013Confirmarea ocupării locului
20 septembrie 2013Afişarea listelor finale
9-15 septembrie 2013Înscrierea candidaţilor
15 septembrie 2013Afişarea rezultatelor
16-17 septembrie 2013Confirmarea locurilor bugetate
17  septembrie 2013Afişarea rezultatelor după prima etapă a redistirbuirilor
18 septembrie 2013Confirmarea locurilor bugetate în a doua etapă a redistribuirilor
16-20 septembrie 2013Confirmarea locurilor cu taxă
20 septembrie 2013Afişarea rezultatelor finale
9-14 septembrie  2013Înscrierea candidaţilor*
14 septembrie  2013Afişarea rezultatelor iniţiale
14-15 septembrie  2013Depunerea contestaţiilor
15-19 septembrie  2013Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
19 septembrie  2013Afişarea rezultatelor finale
9-14 septembrie  2013Înscrierea candidaţilor
15 septembrie  2013Afişarea rezultatelor iniţiale
16, 17 septembrie  2013Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor
16- 17 septembrie   2013Confirmarea locurilor
18 septembrie 2013Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neocupării şi afişarea rezultatelor după redistribuiri
19 septembrie 2013Confirmarea locului după redistribuire şi pentru candidaţii din lista de aşteptare
20 septembrie 2013Afişarea listelor finale
10 -11 septembrie 2013Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, BistriţaÎnscrierea candidaţilor (la Cluj şi Bistriţa)
12 septembrie  2013Procesarea datelor
13 septembrie  2013Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
14-15 septembrie 2013Procesarea datelor
16 septembrie 2013Afişarea rezultatelor
16-17 septembrie 2013Confirmarea locurilor
18 septembrie 2013Redistribuiri
19 septembrie 2013Confirmarea locurilor după redistribuiri
20 septembrie 2013Afişarea rezultatelor finale
Acest calendar este valabil şi pentru admiterea la IFR.
10 -11 septembrie 2013Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa
12 septembrie  2013Procesarea datelor
13 septembrie  2013Testul grilă la BIOLOGIE
14-15 septembrie 2013Procesarea datelor
16 septembrie 2013Afişarea rezultatelor
16 septembrie 2013Contestaţii
16-17 septembrie 2013Confirmarea locurilor
18 septembrie 2013Redistribuiri
19 septembrie 2013Confirmarea locurilor după redistribuiri
20 septembrie 2013Afişarea rezultatelor finale
9-11 septembrie 2013Înscrierea candidaţilor
12 septembrie  2013Examen psihologic pentru toate programele de studii si verificarea aptitudinilor muzicale pentru Teologie ortodoxă pastorala.
13 septembrie 2013Probă scrisă pentru specializarea Teologie ortodoxă pastorală
Interviu pentru specializările Teologie ortodoxă didactică şi Teologie ortodoxă-asistenţă socailă
Interviu pentru licenţiaţi şi cei de la o a doua specializare
Proba practică pentru specializarea Artă Sacră
13 septembrie 2013Afişarea rezultatelor
16-18 septembrie 2013Confirmarea locurilor
18-19 septembrie 2013Redistribuiri
20 septembrie  2013Afişarea rezultatelor finale
9-13 septembrie 2013Înscrierea candidaţilor
16 septembrie  2013Interviul candidaţilor notat cu calificativul Admis/Respins
17 septembrie 2013Afişarea rezultatelor
18-19 septembrie 2013Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
20 septembrie 2013Afişarea listelor finale
9-18 septembrie 2013Înscrierea candidaţilor cu excepţia zilelor de 20 şi 21 iulie 2013
18 septembrie  2013Interviu la specializările Teologie reformată didactică şi Teologie reformată-asistenţă socială şi probă de aptitudini muzicale la specializarea Pedagogie muzicală, la sediul facultăţii, pe str. Horea nr. 7, de la ora 11,00
18 septembrie 2013Afişarea rezultatelor
19-20