Pentru obtinerea unui ajutor financiar în vederea achizitionării unui calculator
prin programul EURO 200, sunt necesare următoarele acte :
–  Cerere tip ( se găseste la secretariatul de facultate)
–  Copie certificat de nastere
–  Copie carte/buletin de identitate
–  Copii certificate de nastere pentru frati/surori aflati în intretinerea familiei
TOATE ACESTE COPII VOR FI ÎNSOTITE DE ORIGINALE PENTRU
CERTIFICARE
–  Adeverinte de elev/student pentru frati/surori
–  Declaratie notarială pe propria răspundere că venitul brut lunar pe
membru de familie se încadrează în plafonul de 150 lei úi că dispune de
diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie
minimă standard
–  Adeverinta eliberată de institutia de învătământ din care să rezulte că
studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar precedent
( cu exceptia studentilor de anul I)
–  La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul
toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii
cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei familiale complementare si
a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentală, bugetului personal
complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii si
burselor sociale, precum úi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii,
sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi úi obligatii.
–  În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile úi imobile care ar
putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potentiale provenite
din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) – (4)
din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările úi
completările ulterioare, si a categoriilor de bunuri si criteriilor prevăzute
în anexele nr. 4 – 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările úi
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.010/2006.

 


 
Ajutor financiar pentru studenti: Acte necesare pentru Programul EURO 200 în vederea achizitionării unui calculator
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*