BAREM PENTRU EVALUAREA DOSARELOR DE CONCURS

CATEGORIA: ELEVI ÎN CLASA a XII-A LA MOMENTUL CANDIDATURII


1.Rezultate studii liceale

Se dubleaza media generala a anilor de studii promovati (IX-XI) max . 20 puncte
2. Proiect de studiu/creatie artistica max. 40 puncte
3. Premii la concursurile nationale ale elevilor max. 10 puncte
1. Concursuri la discipline de studiu în conexiune cu domeniul bursei solicitate
Premiul I 0-3 puncte
Premiul II 0-2,5 puncte
Premiul III 0-1,5 puncte
2. Concursuri la alte discipline de studiu
Premiul I 0-1,5 puncte
Premiul II 0-1 puncte
Premiul III 0-0,5 puncte
NOTA: Se puncteaza o singura data pentru premiul I, o singura data al II-lea etc, chiar daca a luat de
mai multe ori premiul I etc.
4. Premii la concursurile internationale ale elevilor max. 15 puncte
1. Concursuri la discipline studiu în conexiune cu domeniul bursei solicitate
Premiul I 0-4 puncte
Premiul I 0-3 puncte
Premiul III 0-2,5 puncte
2. Concursuri la alte discipline de studiu
Premiul I 0-3 puncte
Premiul II 0-1,5 puncte
Premiul III 0-1 puncte
NOTA: Se puncteaza o singura data pentru premiul I, o singura data al II-lea etc, chiar daca a luat de mai multe ori premiul I etc.
5.Prezentare la lucrari de comunicari stiintifice, la alte concursuri decât cele mentionate la punctele 3 si 4, la alte activitati stiintifice max. 5 puncte
6.Alte elemente relevante privind pregatirea, activitatea si performantele obtinute de candidat, în activitati extracurriculare (activitate de voluntariat, participare la proiecte, cercuri etc.) max. 10 puncte
TOTAL max. 100 puncte

1.a) Rezultate studii liceale – numai pentru studentii din anul I
Se dubleaza media generala a examenului de bacalaureat
b) Rezultate studii universitare – pentru studentii din anii II-VI
Se dubleaza media generala a anilor de studii promovati
0-20 puncte
2. Proiect de studiu/cercetare/creatie artistica max. 40 puncte
a) Motivatie, justificare 0-4 puncte
b) Obiective clare, precise 0-4 puncte
c) Fezabilitate 0-4 puncte
d) Activitati prevazute în vederea realizarii obiectivelor 0-4 puncte
e) Mod de valorificare a rezultatelor 0-4 puncte
f) Mod de diseminare a cunostintelor dobândite 0-4 puncte
g) Programul este în concordanta cu lucrarile elaborate anterior 0-4 puncte
h) Încadrare si validare în programul de studiu/specializare 0-4 puncte
i) Vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicita bursa 0-4 puncte
j) Exprimare clara, coerenta si logica a ideilor 0-4 puncte
3. Premii la concursurile nationale ale elevilor/studentilor max. 10 puncte
1. Concursuri la discipline de studiu în conexiune cu domeniul bursei solicitate
Premiul I 3 puncte
Premiul II 2,5 puncte
Premiul III 1,5 puncte
2. Concursuri la alte discipline de studiu
Premiul I 1,5 puncte
Premiul II 1 punct
Premiul III 0,5 puncte
NOTA:
Se puncteaza o singura data pentru premiul I, o singura data al II-lea etc, chiar daca a luat de mai
multe ori premiul I etc.
4. Premii la concursurile internationale ale elevilor/studentilor max. 10 puncte
1. Concursuri la discipline studiu în conexiune cu domeniul bursei solicitate
Premiul I 3 puncte
Premiul II 2,5 puncte
Premiul III 1,5 puncte
3Centrul National pentru Burse de Studii în Strainatate
2. Concursuri la alte discipline de studiu
Premiul I 1,5 puncte
Premiul II 1 puncte
Premiul III 0,5 punct
NOTA:
Se puncteaza o singura data pentru premiul I, o singura data al II-lea etc, chiar daca a luat de mai
multe ori premiul I etc.
5. Activitate stiintifica max. 10 puncte
În calitate de unic autor
1. Lucrari comunicate
în tara 5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte
în strainatate 5 x 0,20 puncte 0-1 puncte
2. Lucrari publicate
în tara 5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte
în strainatate 5 x 0,20 puncte 0-1 puncte
3. Carti/traduceri publicate în edituri cu referenti, inclusiv publicatii didactice
în tara 5 x 0,20 puncte 0-1 puncte
în strainatate 5 x 0,20 puncte 0-1 puncte
În calitate de coautor
1. Lucrari comunicate
în tara 5 x 0,10 puncte 0-0,5 puncte
în strainatate 5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte
2. Lucrari publicate
în tara 5 x 0,10 puncte 0-0,5 punct
în strainatate 5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte
3. Carti/traduceri publicate în edituri cu referenti
în tara 5 x 0,16 puncte 0-0,8 puncte
în strainatate 5 x 0,20 puncte 0-1 puncte
NOTA : 1. Se va avea în vedere revista, editura, importanta lucrarii în domeniu. În domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitatile specifice: expozitii, filme, concerte, performante nationale, mondiale, olimpice.
2. Numarul maxim de articole/ lucrari/ carti/ traduceri publicate, de lucrari sustinute la
sesiunile de comunicari stiintifice este 5, chiar daca un candidat face dovada mai multora.
6.Alte elemente relevante privind pregatirea, activitatea si performantele obtinute de candidat, în activitati extraprofesionale/extracurriculare (activitate de voluntariat, participare la proiecte, cercuri, membru în echipe de cercetare etc.): 0-10 puncte
TOTAL max. 100 puncte
1. Rezultate studii universitare (media generala a anilor de studii) 0-10 puncte
2. Rezultate examen de licenta (media generala a examenului de licenta) 0-10 puncte
3.Student la studii aprofundate/masterat :
a) în domeniul proiectului de studiu propus
b) în domeniu diferit fata de studiul propus

4. Doctorand :
a) în domeniul proiectului de studiu propus
b) în domeniu diferit fata de studiul propus
5. Proiect de studiu/cercetare/creatie artistica max. 30 puncte
a) Motivatie, justificare 0-3 puncte
b) Obiective clare, precise 0-3 puncte
c) Fezabilitate 0-3 puncte
d) Activitati prevazute în vederea realizarii obiectivelor 0-3 puncte
e) Mod de valorificare a rezultatelor 0-3 puncte
f) Mod de diseminare a cunostintelor dobândite 0-3 puncte
g) Programul este în concordanta cu lucrarile elaborate anterior 0-3 puncte
h) Încadrare si validare în programul de studiu/specializare 0-3 puncte
i)Încadrarea în domeniile de integrare europeana/de interes institutional pentru România 0-3 puncte
j) Exprimare clara, coerenta si logica a ideilor 0-3 puncte
6. Premii la concursurile nationale studentesti max. 5 puncte
1. Concursuri la discipline de studiu în conexiune cu domeniul bursei solicitate
Premiul I 1,30 puncte
Premiul II 1,20 puncte
Premiul III 1 punct
2. Concursuri la alte discipline de studiu
Premiul I 0,75 puncte
Premiul II 0,50 puncte
Premiul III 0,25 puncte
NOTA:
Se puncteaza o singura data pentru premiul I, o singura data al II-lea etc, chiar daca a luat de mai multe ori premiul I etc.
7. Premii la concursurile internationale studentesti max. 5 puncte
1. Concursuri la discipline studiu în conexiune cu domeniul bursei solicitate
5Premiul I 1,30 puncte
Premiul II 1,20 puncte
Premiul III 1 punct
2. Concursuri la alte discipline de studiu
Premiul I 0,75 puncte
Premiul II 0,50 puncte
Premiul III 0,25 puncte
NOTA:
Se puncteaza o singura data pentru premiul I, o singura data al II-lea etc, chiar daca a luat de mai multe ori
premiul I etc.
8. Activitate stiintifica max. 20 puncte
În calitate de unic autor
1. Lucrari comunicate
în tara 5 x 0,32 puncte 0-1,6 puncte
în strainatate 5 x 0,40 puncte 0-2 puncte
2. Lucrari publicate
în tara 5 x 0,32 puncte 0-1,6 puncte
în strainatate 5 x 0,40 puncte 0-2 puncte
3. Carti/traduceri publicate în edituri cu referenti, inclusiv publicatii didactice
în tara 5 x 0,40 puncte 0-2 puncte
în strainatate 5 x 0,40 puncte 0-2 puncte
În calitate de coautor
1. Lucrari comunicate
în tara 5 x 0,20 puncte 0-1 punct
în strainatate 5 x 0,32 puncte 0-1,6 puncte
2. Lucrari publicate
în tara 5 x 0,20 puncte 0-1 puncte
în strainatate 5 x 0,32 puncte 0-1,6 puncte
3. Carti/traduceri publicate în edituri cu referenti
în tara 5 x 0,32 puncte 0-1,6 puncte
în strainatate 5 x 0,40 puncte 0-2 puncte
NOTA: 1. Se va avea în vedere revista, editura, importanta lucrarii în domeniu. În domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitatile specifice: expozitii, filme, concerte, performante nationale, mondiale, olimpice
2. Numarul maxim de articole/ lucrari/ carti/ traduceri publicate, de lucrari sustinute la sesiunile de comunicari stiintifice este 5, chiar daca un candidat face dovada mai multora
9. Alte elemente relevante privind pregatirea, activitatea si performantele obtinute de candidat , în activitati extraprofesionale/extracurriculare (activitate de voluntariat,
participare la proiecte, cercuri, coordonare de echipe de cercetare,
membru în echipe de cercetare etc.) 0-10 puncte TOTAL max. 100 puncte

BAREM PENTRU EVALUAREA DOSARELOR DE CONCURS CATEGORIA: DOCTORI ÎN STIINTE/ARTE
1.
Doctorat :
a) în domeniul proiectului de studiu propus 10 puncte
b) în domeniu diferit fata de proiectul de studiu propus  5 puncte

2. Proiect de cercetare/creatie artistica max. 30 puncte
a) Motivatie, justificare 0-3 puncte
b) Obiective clare, precise 0-3 puncte
c) Fezabilitate 0-3 puncte
d) Activitati prevazute în vederea realizarii obiectivelor 0-3 puncte
e) Mod de valorificare a rezultatelor 0-3 puncte
f) Mod de diseminare a cunostintelor dobândite 0-3 puncte
g) Programul este în concordanta cu lucrarile elaborate anterior 0-3 puncte
h) Încadrarea în domeniile de integrare europeana/de interes institutional
pentru România 0-3 puncte
i) Încadrare si validare în programul de activitate profesionala 0-3 puncte
j) Programul face parte dintr-un proiect/grant de cercetare 0-3 puncte
3. Activitate stiintifica max. 50 puncte
În calitate de unic autor
1. Lucrari comunicate
în tara 5 x 0,70 punct 0-3,5 puncte
în strainatate 5 x 0,90 puncte 0-4,5 puncte
2. Lucrari publicate
în tara 5 x 0,90 puncte 0-4,5 puncte
în strainatate 5 x 1,10 puncte 0-5,5 puncte
3. Carti/traduceri publicate în edituri cu referenti, inclusiv publicatii didactice
în tara 5 x 1,00 puncte 0-5 puncte
în strainatate 5 x 1,20 puncte 0-6 puncte
În calitate de coautor
1. Lucrari comunicate
în tara 5 x 0,50 puncte 0-2,50 puncte
în strainatate 5 x 0,70 puncte 0-3,50 puncte
2. Lucrari publicate
în tara 5 x 0,60 puncte 0-3,00 puncte
în strainatate 5 x 0,80 puncte 0-4,00 puncte

3. Carti/traduceri publicate în edituri cu referenti
în tara 5 x 0,70 puncte 0-3,50 puncte
în strainatate 5 x 0,90 puncte 0-4,50 puncte
NOTA: 1. Se va avea în vedere revista, editura, importanta lucrarii în domeniu. În domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitatile specifice: expozitii, filme, concerte, performante nationale, mondiale, olimpice.
2. Numarul maxim de articole/ lucrari/ carti/ traduceri publicate, de lucrari sustinute la sesiunile de comunicari stiintifice este 5, chiar daca un candidat face dovada mai multora.
4.Alte elemente relevante privind pregatirea, activitatea si performantele obtinute de candidat, în activitati extraprofesionale/extracurriculare (activitate de voluntariat, participare la proiecte, cercuri, coordonare de echipe de cercetare, membru în echipe de cercetare etc.) 0 – 10 puncte
TOTAL max. 100 puncte


 
Burse studenti si elevi - barem pentru evaluarea dosarelor de concurs
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.