Tariful de cazare lunar este stabilit de către Serviciul Social, în funcţie de costurile legate de acoperirea utilităţilor, de salarizare a personalului, de întreţinere şi reparaţii curente ce revin pentru un loc de cazare, diferenţiat pe grad de confort şi subvenţia acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Asadar pentru calcularea costului unui loc de cazare, operaţiune care se efectuează lunar, se iau în considerare facturile pentru utilităţi (apă rece, apă caldă, încălzire, gaze naturale, electricitate, salubritate), salarizarea personalului, cheltuieli lunare pentru achiziţia materialelor de curăţenie şi întreţinere, cheltuieli lunare pentru spălătorie, reparaţii curente necesare pentru funcţionarea utilităţilor şi igienizări. Din suma ce revine pe locul de cazare se scade subvenţia acordată lunar de către MEdC (subvenţia dublă pentru studenţii care au părinte/părinţi cadre didactice active. Studenţii orfani de ambii părinţi sau aflaţi în situaţii similare (plasament case de copii etc.) au cazare gratuită.

Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia studenţilor, un număr de 6 cămine, tariful practicat fiind stabilit de Biroul Senatului

Plata tarifului de cazare se face lunar la administraţia căminului între datele de 20 şi 30 ale lunii în curs, cu excepţia lunii octombrie, care se plăteşte în momentul cazării. Pentru neplata tarifului de cazare în termenul menţionat, se percepe o penalizare de 0,5% la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere; neachitarea sumei în termen de 90 de zile se sancţionează cu evacuarea din cămin.

La începutul anului universitar, chiriaşul constituie un fond de rulment, în cuantum de 50 lei. Aceasta va fi utilizată în condiţiile stabilite de Biroul Senatului Universităţii, pentru acoperirea pagubelor produse în cămine.


 
Cat costa un camin in Bucuresti? Tarife de cazare
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*