Proiectul POSDRU – Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul ciclului de studii doctorale-EFICIENT reprezinta un proiect strategic, cu scopul sprijinirii unui grup de 60  de studenti doctoranzi.

Obiectivul general al Eficient il constituie stimularea dezvoltarii capitalului uman cu inalta calificare reprezentat de doctoranzii Bologna.

Prezentul proiect urmareste atat dezvoltarea capacitatii stiintifice a grupului tinta cat si formarea acestora ca viitori manageri ai activitatii stiintifice si tehnologice atat in institutiile de cercetare cat si in companiile care inglobeaza produse ale cercetarii stiintifice direct in procesul productiv.

In acest context, obiectivele specifice ale Eficient  sunt urmatoarele:

–   Stimularea activitatii doctoranzilor in activitatea de pregatire profesionala si cercetare stiintifica in conformitate cu obiectivele calitative din Strategia de dezvoltare a Universitatii si in corespondenta cu exigentele POS DRU, axa 1, domeniul major de interventie 1.5 prin sustinerea financiara, acoperirea cheltuielilor necesare studiului si monitorizarea rezultatelor

–   Sprijinirea unui numar de 60 doctoranzi in domeniile prioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare Dezvoltare in domeniile eligibile de doctorat pentru care Universitatea are asigurata finantarea de baza din bugetul de stat prin  acordarea de burse de studiu si subventii

–   Imbunatatirea continutului programelor de studii doctorale si cresterea adaptabilitatii acestora la evolutiile stiintifice si tehnologice pe plan intern si international in vederea eficientizarii participarii la ciclul de studii universitare de doctorat  prin sistemul de monitorizare continua a performantei, pe baza punctelor credit si  prin evaluari periodice ale programelor de studiu

–   Cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si tehnologica din universitate prin imbunatatirea semnificativa a participarii grupului tinta in proiecte de cercetare internationala si in publicatii stiintifice, care sa adauge plus valoare activitatii academice si sa intareasca pozitia universitatii pe plan national si international  prin implementarea sistemului de monitorizare continua pe baza punctelor credit si  prin autoevaluari periodice ale activitatii

–   Sprijinirea participarii doctoranzilor la stagii internationale in laboratoare de prestigiu pentru imbogatirea experientei stiintifice si accesului la resurse europene de cercetare si invatare, prin acoperirea cheltuielilor necesitate de mobilitati si prin bursele si subventiile acordate

Prezentul proiect se incadreaza in eforturile pe care Universitatea trebuie sa le faca in sensul incadrarii in principiile si exigentele UE privind utilizarea optima a resurselor umane in vederea cresterii economice durabile in contextul prioritatilor Lisabona, ideea esentiala fiind aceea de a conferi UE rolul de lider mondial in aria globala a economiei bazate pe cunoastere.

 

mai multe informatii pe http://www.posdru.ugal.ro/eficient/


 
Dunarea de Jos, Galati - Proiectul EFICIENT
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*