Facultatea de Teologie Ortodoxa  - teste admitere 2013

Facultatea de Teologie Ortodoxa – Programul Teologie Pastorala: test psihologic (inainte de depunerea dosarului de inscriere), proba eliminatorie de dictie si aptitudini muzicale, test grila la Teologie Dogmatica Ortodoxa (reprezinta 50% din media examenului de admitere) si media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere).

Programele Teologie Didactica si Teologie Asistenta Sociala: test psihologic (inainte de depunerea dosarului de inscriere).

Admiterea se face ulterior prin concurs de dosare (media examenului de Bacalaureat). Programul Arta Sacra: test psihologic (inainte de depunerea dosarului de inscriere), proba eliminatorie la desen care dureaza 6 ore (se noteaza cu admis/respins, Tematica pentru Proba la desen: Studiu dupa natura statica; draperie, diverse obiecte de marimi si culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc. Tehnica de executie: creion sau carbune).

Pentru calcularea notei de admitere se va avea in vedere media examenului de bacalaureat.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

– Cerere de înscriere (formularul tip se primeşte şi se completează pe loc);
– Diplomă de bacalaureat (original);
– Adeverinţă de absolvire a bacalaureatului (pentru absolvenţii de liceu/seminar, promoţia 2013);
– Diplomă de licenţă şi Foaie Matricolă – copie legalizată (pentru candidaţii licenţiaţi);
– Certificat sau adeverinţă de botez (original);
– Binecuvântarea chiriarhului (pentru obţinerea acestui document, candidaţii se vor adresa  Arhi/Episcopiei de care aparţin);
– Certificat de naştere şi orice act care atestă schimbări de nume sau prenume (copie legalizată);
– Adeverință medicală – de la medicul de familie – din care să rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la facultate.
– 3 fotografii tip B.I.;
– Copie C.I./ B.I.
– Chitanța de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere (150 RON).
– Un dosar plic – nescris;


 
Facultatea de Teologie Ortodoxa  - teste admitere 2013
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!

Tags:
1 Comentariu
  1. claudiu ceteras 6 ani în urmă

    cum gasesc teste grila pentru admiterea la facultatea de teologie pastorala?
    ma gasiti pe email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*