FinanţatorProgramUnde se depun proiecteleDatele de contact ale finantatorilor
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din Fonduri Structurale

 

-Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013

-Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat”

-Domeniul Major de Intervenţie 3 „Dezvoltarea economiei”

-Operaţiunea 3.1 „Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor”

OIPSI din Bvd. Libertăţii nr. 14, BucureştiOIPSI din Bvd. Libertăţii nr. 14, Bucureşti

https://www.mcti.ro, Secţiunea Fonduri Structurale/Documente Utile

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din Fonduri Structurale

 

-Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013

-Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat”

-Domeniul Major de Intervenţie 3 „Dezvoltarea economiei”

-Operaţiunea 3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi alte soluţii electronice pentru afaceri”

OIPSI din Bvd. Libertăţii nr. 14, BucureştiOIPSI din Bvd. Libertăţii nr. 14, Bucureşti

https://www.mcti.ro, Secţiunea Fonduri Structurale/Documente Utile

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din Fonduri Structurale

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013

Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat”

Domeniul Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ”

Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe

OIPSI din Bvd. Libertăţii nr. 14, BucureştiOIPSI din Bvd. Libertăţii nr. 14, Bucureşti

https://www.mcti.ro, Secţiunea Fonduri Structurale/Documente Utile

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare ŞtiinţificăProgramul Resurse Umane

Proiecte complexe de reintegrare a cercetătorilor

NespecificatAdriana Rotar

Telefon: 021-3071967

Fax: 021-3071919

adriana.rotar@uefiscsu.ro

 

Website: http://www.cncsis.ro/PN2_res_umana_rc.php

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinţeiProgramul de vecinătate România – Serbia 2004 – 2006

Phare CBC 2006/018-448.01.01& 2006/018-448.01.02

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara

Secretariatul Tehnic Comun

Strada Proclamaţia de la Timişoara nr. 5,

cod 300054,

Timişoara, jud. Timiş, România.

 

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi la:

Telefon/fax: +40356 426360 / +40356 426361

E-mail: office@brct-timisoara.ro

 

Website: http://www.mie.ro/_documente/licitatii_active.htm

 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 

Phare 2006 de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria: Dezvoltarea infrastructurii de transport şi a accesibilităţii în zona de frontierăBRCT Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, cod poştal 910019

 

BRCT Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, cod poştal 910019

Persoana de contact: d-ra. Magda Neculae

Tel: 0242 313091

Fax: 0242 313092

E-mail: magda.neculae@calarasicbc.ro

 

Website: www.mdlpl.ro (http://www.mie.ro/_documente/licitatii_active.htm), www.calarasicbc.ro.

 

Uniunea EuropeanăProgramul GRUNDTVIG

Programul Leonardo

Programul Comenius

Programul Transversal

Programul Erasmus

 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Calea Şerban Vodă nr. 133 sector 4

cod poştal 040205

Bucureşti

 

 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Calea Şerban Vodă nr. 133 sector 4

cod poştal 040205

Bucureşti

 

Website:

http://ec.europa.eu/llp

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/grundtvig/formulare.html

Guvernul României Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de ŞanseCoeziune Economică şi Socială

Dezvoltarea Resurselor Umane

Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă

 

Coeziune Economică şi Socială

Dezvoltarea Resurselor Umane

Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă

Regiunea Nord – Est

Strada G-ral Dăscălescu , Nr. 15, Bl T1,

Piatra Neamţ, judeţul Neamţ,

Cod poştal 610191

0233/231.950

0233/231.956

0233/231.957

0233/231.950

0233/231.956

Regiunea Sud – Est

Calea Călăraşilor, Nr. 13, Brăila,

judeţul Brăila, cod poştal 810017

0239/610.749 0239/610.749

Regiunea Sud Muntenia

Strada Portului, Nr. 2 A, Călăraşi,

judeţul Călăraşi, cod poştal 910041

0242/314.048 0242.314.048

Regiunea Sud – Vest Oltenia

Strada Traian Demetrescu, Nr. 14,

Craiova, judeţul Dolj,

cod poştal 200390

0351/442.202 0351/442.203

Regiunea Vest

Bulevardul Mihai Viteazul, Nr. 30B,

Timişoara, judeţul Timiş,

cod poştal 300222

0256/293.680

0256/293.686

0256/293.680

Regiunea Nord – Vest

Strada Someşului, Nr. 42, Cluj Napoca,

judeţul Cluj, cod poştal 400145

0364.402787 0364.402788

Regiunea Centru

Strada Nicolae Titulescu, Nr. 10D,

Alba Iulia, judeţul Alba,

cod poştal 510096

0358/401.655 0358/401.655

Regiunea Bucureşti – Ilfov

Strada Spătaru Preda, Nr. 12, Sector 5,

Bucureşti, cod poştal 050188

021/3 191.281 021/ 3 191.280

05.02.2008

 

Website: www.mmssf.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare

 

Înscrierea se va face on-line: parteneriate@cnmp.ro

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi să:

–                                  vizitaţi site-ul: www.cnmp.ro

–                                  scrieţi un e-mail la: parteneriate@cnmp.ro

–                                  trimiteţi o scrisoare pe adresa: str. Mendeleev 21-25, sector 1, Bucureşti

 

Website: https://www.inovare.amcsit.ro/main/index.php

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Programul  – Inovare

 

Nespecificathttp://www.mct.ro/ancs_web/img/files_up/1194006476Capacitati.doc
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinţelorProgramul de Vecinătate România – Republica Moldova

2004-2006 – Solicitarea de propuneri de proiecte pentru anul 2006

Prioritatea 1 – Dezvoltare Economică şi Socială

Secretariatul Tehnic Comun – Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi,

Str. Sărăriei nr. 171A, cod 700451, Iaşi, România

 

Secretariatul Tehnic Comun – Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi,

Str. Sărăriei nr. 171A, cod 700451, Iaşi, România

Adresă e-mail:  office@brctiasi

Fax:  +40 232 260646

Website:

www.mdlpl.ro

www.brctiasi.ro

http://www.mie.ro/_documente/licitatii_active.ht

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare ŞtiinţificăProgramul Idei

Proiecte complexe de cercetare exploratorie

 

NespecificatMagda Crângaşu

Telefon: 021-307 19 31

Fax: 021-307 19 19

magda.crangasu@uefiscsu.ro

 

Website: http://www.cncsis.ro/PN2_idei_2008_cexplor.php

 

Comisia EuropeanăMEDIA 2007: Măsuri de sprijin pentru promovare şi acces la târguri – festivaluri audiovizuale. Apel pentru propuneri de proiecteEducation Audiovisual Culture Executive Agency (EACEA)

Unit MEDIA Programme – P8

Call for proposals EACEA/18/2007 – Festivals

Mr Constantin DASKALAKIS

BOUR 03/30

Avenue du Bourget, 1

B-1140 Brussels, Belgium

MEDIA Desk Roumanie

Consultancy Centre of European
Cultural Programmes
Mr. Vladimir SIMON, director
57, Barbu Delavrancea Str., Sectorul 1
RO-011353 Bucharest
Tel .: +40 21 316 60 60
Fax : +40 21 316 60 61

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare ŞtiinţificăProgramul Idei

Proiecte de cercetare exploratorie

 

NespecificatIrina Stan

Telefon: 021-3071934

Fax: 021-3071919

irina.stan@uefiscsu.ro

Website: http://www.cncsis.ro/PN2_idei_2008_explor.php

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

 

Programul Resurse Umane

Proiecte de mobilitate a cercetătorilor

 

NespecificatTip MC – Mihaela Fraţilă

Telefon: 021-3071932

Fax: 021-3071919

mihaela.fratila@uefiscsu.ro

Website: http://www.cncsis.ro/PN2_res_umana_mc.php

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare ŞtiinţificăProgramul EUREKAMinisterul Educaţiei şi Cercetării

010362, str. Mendeleev 21-25

Direcţia Generală Strategii de Cercetare – dezvoltare, Evaluare şi Monitorizare

Telefon: (021) 212 87 06

Fax: (021) 210 92 75

E-mail: apopescu@mct.ro

Website: http://www.mct.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=262

 

BERD – Business Advisory Services Programme (BAS)

 

Programul de Finanţare al Consultanţei în Afaceri BAS România

 

Programul BAS Romania
Atalanta Business Center
Str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 18, sector 1
Bucuresti, Romania
Programul BAS Romania
Atalanta Business Center
Str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 18, sector 1
Bucuresti, Romania
Telefon: 021 224 03 02 / 021 224 02 47
Fax: 021 224 12 91
E-mail: office@basromania.ro

Website:www.basromania.ro

Guvernul României /

Banca Mondială

Program pentru acordarea de stimulente financiare antreprenorilor locali

 

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (ANDIPZRM)

Serviciul Programe Economice şi Sociale

 

Ana Maria Teiusanu

amteiusanu@minind.ro

021.317.25.72

 

Website: http://www.animmc.ro/imm/acordarea_stimulente_financiare/

 

Agenţii guvernamentale – Canadian International Development AgencyProgramul Partnerships for Tomorrow Phase II

Association of Universities and Colleges of Canada, instituţie care administrează fondul.

Association of Universities and Colleges of Canada

350 Albert Street, suite 600

Ottawa, Ontario K1R 1B1

Tel: (613) 563-1236

Fax: (613) 563-9745

Proiectul se poate depune şi on-line.

Website:

http://www.aucc.ca/ptp-ppa/index_e.html

Uniunea Europeană

 

Proiectul WE MentorNespecificatCamera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR)
Natalia Tarachiu / Mihaela Albu
Adresa: Bd Octavian Goga nr 2, sector 3, Bucureşti
Tel: 0213 / 11 75 34
natalia.tarachiu@ccir.ro
www.we-mentor.eu

Website-ul programului:

http://www.ccir.ro/ccirweb/menuHome/PageNoutati.aspx?submenu_id=223

Cancelaria Primului MinistruProgramul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

 

NespecificatBiroul Comisiei:
Tel: 021/314 34 00
/int. 1326, 1367
Fax: 021/310 09 49
E-mail: birouog7@gov.ro

Web-site: http://www.cancelarie.ro/finantare/anunturi.html

Cancelaria Primului-Ministru Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural

 

NespecificatBiroul Comisiei:
Tel: 021/314 34 00
/int. 1326, 1367
Fax: 021/310 09 49
E-mail: birouog7@gov.ro

Web-site: http://www.cancelarie.ro/finantare/anunturi.html

Comisia EuropeanăEuropean Spaţial Planning Observation Network (ESPON) – Program de cooperare în domeniul cercetaăii privind amenajarea teritoriului

 

NespecificatNarcisa Nica

Consilier

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională

Tel: +4021/311 41 89 – ext.1968

Fax: +4021/301 14 49

E-mail: Narciza.nica@dr.mie.ro

www.mdlpl.ro

Ministerul Industriilor şi Economiei – Fonduri structuraleProgramul Operaţional Sectorial

“Creşterea Competitivităţii Economice”

Registratura Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, din Bd. Carol I, nr.24, Sector 3 Bucuresti.

Ministerl Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, din Bd. Carol I, nr.24, Sector 3 Bucuresti

tel. : 021 / 3078678 si  021 / 3072482.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Autoritatea Naţională pentru Cercetare ŞtiinţificăProgramul Capacităţi

 

 

Nespecificathttp://www.mct.ro/ancs_web/img/files_up/1194006476Capacitati.doc

 

Uniunea EuropeanăMedia 2007Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
MEDIA Unit P8
BOUR 3/30
Avenue du Bourget 1
B 1049, Brussels, Belgium
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
MEDIA Unit P8
BOUR 3/30
Avenue du Bourget 1
B 1049, Brussels, Belgium

Website: http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm

 

 


 
Lista instituţiilor care acordă fonduri nerambursabile pentru IMM-uri - date de contact
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!