1. Introducere

Politica de mediu a Uniunii Europene, asa cum a fost stabilita prin Tratatul CE, are ca scop asigurarea sustenabilitatii activitatii de protectie a mediului, prin includerea acesteia in politicile sectoriale ale UE, prin elaborarea de masuri de prevenire, prin respectarea principiului “cel care polueaza plateste”, prin combaterea la sursa a poluarii, si prin asumarea in comun a responsabilitatii. Acquis-ul cuprinde aproximativ 200 de instrumente legislative care acopera un numar mare de sectoare, precum poluarea apei si a aerului, gestionarea reziduurilor si produselor chimice, biotehnologia, protectia impotriva radiatiilor si conservarea naturii. Statele Membre trebuie sa se asigure ca o evaluare a impactului asupra mediului inconjurator a fost efectuata inainte de a aproba dezvoltarea anumitor proiecte din sectorul public sau privat.

2. Necesitatea unei politici comune a mediului
Tratatele instituind Comunitatile Europene nu prevedeau competente comunitare explicite în materie de mediu. Confruntarea cu poluarea, în crestere rapida, statele membre au adoptat masuri la scara nationala. Fiind un fenomen transfrontalier, poluarea nu putea fi combatuta în mod eficace doar în limitele frontierelor nationale. În plus, unele din masurile adoptate de statele membre împiedicau libera circulatie a marfurilor în cadrul pietei comune. Ca urmare, apelurile si presiunile pentru actiuni comune în favoarea mediului s-au multiplicat. În 1972, la putin timp dupa prima Conferinta a ONU asupra mediului, Comisia Europeana a propus elaborarea unui program de actiune în acest domeniu.
La începutul anilor 70, au fost recunoscute necesitatea si legitimitatea unei politici comune în domeniul mediului. Cu timpul, se va dezvolta progresiv un drept comunitar al mediului, care cuprinde în prezent peste 200 directive si regulamente. Ele privesc, în principal, protectia apelor, calitatea aerului, protectie florei si faunei, zgomotul, eliminarea deseurilor. Legislatia mediului prezinta o caracteristica particulara, anume ea tine seama de aspectele economice. Dar legislatia anterioara lui 1986, nu avea o baza juridica intr-un tratat .
Actul Unic european atribuie în mod explicit Comunitatii europene competente în domeniul politicii mediului. Astfel, el va oferi o baza juridica formala acelui ansamblu crescând de reglementari asupra mediului. Actul Unic european a fixat trei obiective prioritare politicii comunitare: 1 protectia mediului; 2 sanatatea umana; 3 utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale (art. 130 R).
Tratatul asupra Uniunii Europene (1992) a stabilit în mod formal conceptul dezvoltarii durabile în legislatia Uniunii Europene. Patru ani mai târziu, tratatul de la Amsterdam a facut din dezvoltarea durabila un obiectiv primordial al Uniunii Europene. Dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene trebuie sa se fondeze pe principiul dezvoltarii durabile si pe un nivel înalt de protectie a mediului. Mediul trebuie sa fie integrat în definirea si punerea în aplicare a tuturor politicilor economice si sociale ale Uniunii Europene, inclusiv comert, industrie, energie, agricultura, transport si turism.

3. Obiectivele politicii mediului
Politica în domeniul mediului vizeaza urmatoarele obiective: protectia mediului; ameliorarea calitatii sale; protectia sanatatii publice; utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale; promovarea masurilor Ia nivel international privind rezolvarea problemelor mediului de dimensiuni regionale si mondiale .
Instrumentele utilizate: dispozitii legislative, în special directive fixând norme de calitate de mediu (niveluri de poluare); norme aplicabile procedurilor industriale (norme de emisii, de conceptie, de exploatare); norme aplicabile produselor (limite de concentratie sau de emisie pentru un produs dat); programe de actiune în favoarea protectiei mediului; programe de ajutor financiar.

4. Acquis-ului comunitar referitor la protectia mediului

In ciuda imbunatatirilor semnificative ce au avut loc, in special in domeniul reducerii poluarii aerului si apei potabile, acquis-ul trebuie sa se dezvolte in continuare. In noul Program de Actiune pentru protectia mediului sunt identificate patru domenii prioritare: schimbarile climatice, natura si biodiversitate, mediu si sanatate, si resurse naturale si deseuri.

Carta Alba, destinata pregatirii tarilor asociate din estul si centrul Europei in vederea integrarii in Piata Interna a Uniunii (1995), acopera doar o mica parte din acquis-ul din domeniul protectiei mediului, mai precis partea referitoare la legislatia privind produsele, care este direct legata de prevederile referitoare la libera circulatie a bunurilor.

Transpunerea acquis-ului referitor la protectia mediului in legislatia nationala si aplicarea sa reprezinta sarcini majore. Lista de prioritati include:
– legislatia cadru a Uniunii Europene (inclusiv accesul la informatie si evaluarea impactului de mediu);
– masuri derivind din conventiile internationale in care Uniunea este parte;
– reducerea poluarii globale si trans-frontaliere;
– legislatia privind protectia naturii (care urmareste conservarea biodiversitatii),
– masuri care sa asigure functionarea pietei interne (de exemplu, standardele de produs).
Punerea in aplicare si respectarea acquis-ului din domeniul protectiei mediului necesita o structura administrativa puuternica si bine echipata.
Mai mult, conform articolului 6 al Tratatului CE, trebuie avuta in vedere includerea cerintelor referitoare la protectia mediului si in alte domenii, pentru a contribui la o dezvoltare durabila.

5. Acordarea măsurilor de tranzitie in domeniile care necesita adaptarea infrastructurii sau investitii considerabile,

Toate tarile candidate au solicitat masuri de tranzitie si adaptari tehnice. Ca urmare a negocierii, clarificarii si a eforturilor suplimentare substantiale depuse de aceste tari, unele dintre aceste cereri au fost retrase. La randul sau, Uniunea Europeana a luat in considerare masuri de tranzitie in domeniile care necesita adaptarea infrastructurii sau investitii considerabile, pe o perioada lunga de timp. Prin urmare, au fost acordate perioade limitate de tranzitie in ce priveste tratarea apelor uzate menajere provenind din mediul urban, deversarea substantelor periculoase in mediul acvatic, deseurile din ambalaje, terenurile de depozitare a deseurilor, transportul deseurilor, masuri integrate de prevenire si control al poluarii, apa potabila, agregatele care functioneaza pe baza de ardere, incinerarea deseurilor periculoase, emisiile de compusi organici volatili (COV) din zonele de depozitare si distributie a carburantilor, emisiile COV datorate utilizarii solventilor organici, continutul in sulf al anumitor combustibili lichizi si radiatia ionizanta in cazul expunerilor in scopuri medicale.

Bazandu-se pe principiul general potrivit caruia masurile tranzitorii trebuie sa fie limitate in timp si ca scop, Uniunea Europeana a subliniat, chiar de la inceperea negocierilor privind acest capitol, ca nu vor fi acordate masuri tranzitorii privind:
– transpunerea (comparativ cu aplicarea) legislatiei;
– legislatia – cadru (aer, deseuri, apa, evaluare impact, accesul la informatie);
– protejarea naturii;
– aspectele esentiale legate de piata interna (intreaga legislatie privind produsele);
– noile investitii in instalatii.

Perioadele de tranzitie acordate vor permite viitoarelor State Membre sa depaseasca greutatile trecutului si, in acelasi timp, vor impiedica atragerea unor investitii care respecta doar intr-o mica masura standardele de mediu. Mai mult, masurile de tranzitie au fost acordate numai pe baza unor planuri detaliate de punere in practica, incluzind strategii de finantare si obiective intermediare.

6. Acordarea perioadelor de tranziţie pentru România

Romania a deschis acest capitol in primul semestru al anului 2002 si a cerut perioade de tranzitie pentru urmatoarele acte comunitare:
Calitatea aerului
• Directiva Consiliului nr. 94/63/EC privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service, pentru care s-a solicitat o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.
Managementul deseurilor
• Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele si deseurile din ambalaje, pentru care s-a
solicitat o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.
• Directiva nr. 99/31/EC privind depozitarea deseurilor, pentru care s-a solicitat o perioada de tranzitie de 10 ani, pana in anul 2017.
• Directiva Consiliului nr. 2000/76/EC privind incinerarea deseurilor, pentru care s-a solicitat o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.
Calitatea apei
• Directiva nr.91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, pentru care s-a solicitat
o perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.
• Directiva nr.98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, pentru care s-a
solicitat o perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.
• Directiva nr.76/464/EEC privind deversarea substantelor periculoase in mediul acvatic (si a celor 7 directive conexe), pentru care s-a solicitat o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015.
• Directiva nr.91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pentru care s-a solicitat o perioada de tranzitie de 7 ani, pana in anul 2014.
Controlul poluarii industriale si managementul riscului:
• Directiva Consiliului nr.96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
(PCIP), pentru care s-a solicitat o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015.
• Directiva Consiliului nr.1999/13/EC privind limitarea emisiilor de compusi organici
volatili datorate utilizarii solventilor in anumite activitati si instalatii (COV) pentru care s-a solicitat o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015.
• Directiva Consiliului nr.88/609/EEC privind limitarea emisiilor in atmosfera de poluanti specifici de catre instalatii mari de ardere IMA), pentru care s-a solicitat o perioada de tranzitie de 5 ani, pana in anul 2012.

Bibliografie :
www.infoeuropa.ro
www.europeana.ro


 
Referat Politica de mediu a Uniunii Europene – aspecte generale
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*