Direcţia pentru Probleme Social-Studenţeşti asigura serviciile sociale pentru studenţii şi cursanţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, în concordanţă cu planul strategic al Universităţii.

Obiective strategice

 

 • Consolidarea şi dezvoltarea bazei materiale a complexului social-studenţesc;
 • Creşterea calităţii serviciilor specifice oferite studenţilor;
 • Diversificarea ofertei de servicii alocate studenţilor.

Activităţi

D.P.S.S. promovează în rândul studenţilor, valorile şi principiile care stau la baza constituirii sale (consultarea, grija faţă de student, bunăvoinţa, respectul, libertatea de exprimare, toleranţa, transparenţa, responsabilitatea, profesionalismul).

 • administrează şi gestionează activităţile din cămine-cantină;
 • monitorizează şi gestionează activităţile referitoare la acordarea burselor;
 • coordonează, îndrumă şi controlează activităţile din cadrul complexelor studenţeşti şi cantina „Titu Maiorescu”;
 • elaborează norme proprii de consumuri specifice de materiale de curăţenie pentru cămine-cantină;
 • elaborează şi propune Biroului Senatului, documentaţia cu tarifele de cazare pentru noul an universitar şi regim hotelier, în funcţie de cheltuielile previzionate şi subvenţia repartizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • elaborează documentaţia cu propunerile de lucrări de reparaţii, pentru vară, în cămine şi cantină, cu forţe proprii sau cu terţi;
 • organizează acţiunea de cazare a studenţilor în cămine, în conformitate cu prevederile Regulamentului de cazare;
 • urmăreşte stingerea debitelor studenţilor şi înaintează propuneri Biroului Senatului;
 • asigură conform reglementărilor în vigoare, cu privire la acordarea facilităţilor de transport, legitimaţii de student pentru reducere transport, precum şi necesarul de cupoane de călătorie CFR;
 • preia de la Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor, biletele de tabără gratuite.

Compartiment BURSE

Ec. Cornelia-Roxana Dragalina
Ing. Genoveva Alecse
Telefon:0232.201577
Fax: 0232.201578

 

Compartiment SOCIAL

Ec. Violeta Avasilicăi
Telefon/Fax: 0232.201578

 

Compartiment INFORMATIZARE

Ing. Florin Amarii
Telefon: 0232.201041
Fax:0232.201578

Informatii de Contact

Str. Gheorghe Asachi nr.7 (Cămin nr.11/camera 3)
Telefon: 0232.201097
Fax: 0232.201578
Program de lucru cu publicul 7,30 – 16.00
Director: Ec.jr.Gheorghe Amarandei
E-mail gheorghe.amarandei@uaic.ro


 
UAIC Iasi - Direcţia pentru Probleme Social-Studenţeşti (D.P.S.S.)
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*