[tabs slidertype=”images” auto=”yes” autospeed=”4000″]

[imagetab width=”580″ height=”200″] http://studentpenet.ro/wp-content/uploads/2011/11/univ-ovidiu-constanta.jpg [/imagetab]

[imagetab width=”580″ height=”250″] http://studentpenet.ro/wp-content/uploads/2011/11/univ-maritima-ct.jpg [/imagetab]

[imagetab width=”580″ height=”250″] http://studentpenet.ro/wp-content/uploads/2011/11/unive-maritima-ct.jpg [/imagetab]

[/tabs]

..
[tabs names=”Prezentare,Facultati,Cursuri&Studii,Info studenti, Distractie” ] [t]UniversitUniversitatea Maritima din Constantaatea Maritimă din Constanţa este o institutie de învatamânt superior si de cercetare, o comunitate academica formata din cadre didactice, cercetatori, personal didactic auxiliar, studenti, personal tehnic si administrativ.

Universitatea Maritimă din Constanţa funcţionează pe baza autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere în acord cu cadrul legal stabilit de Constituţia României şi Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în 1999, de alte legi, precum şi de reglementările proprii.şi împărtăşeşte The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institution of Higher Education (1988), The Magna Charta of European Universities (Bologna, 1988), care aderă la Declaraţia de la Bologna (1999).

Conducerea executivă a Universităţii este asigurată de Rector, asistat de doi prorectori, un cancelar al Senatului universitar, un director general administrativ şi de secretariatul general. Forul suprem de decizie este Senatul Universităţii, format din 25 de membrii(decani, prodecani, personalităţi ale vieţii academice, directori de departamente, reprezentanţi ai studenţilor) care se întâlneşte în sesiuni periodice şi în cadrul unor comisii permanente pentru luarea de decizii.

Consiliul de Administraţie al Universităţii asigură administrarea operativă a instituţiei; Hotărârile Consiliului de Administraţie sunt executorii pentru catedre, departamente, facultăţi, institute de cercetare şi servicii.

Informatii de contact

 • Tel: 0241/664 740
 • Fax: 0241/617.260
 • e-mail: info@imc.ro

[/t] [t] Facultati – Universitatea Maritima din Constanta

 • Facultatea Navigaţie

Facultatea de Navigatie Transport Maritim si Fluvial deruleaza programe de studii universitare de licenta si masterat, orientate catre transportul maritim, asigurand: pregatirea ofiterilor de punte pentru o cariera legata de navigatie si exploatarea navelor;
pregatirea specialistilor in domeniul shipping-ului, managementului si logisticii în transporturile pe apa;

 • Facultatea Electromecanică Navală

„Facultatea de Electromecanică Navală” trece din cadrul Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” din subordinea Ministerului Apărării Naţionale la Ministerul Învăţământului in cadrul Institutului de Marină Civilă, infiintat prin Hotărârea Guvernului la data de 6 februarie 1990.

La Facultatea de Electromecanică Navală durata studiilor era de 5 ani, iar absolvenţii primeau diploma de inginer electromecanic sau inginer electrotehnic, precum şi brevetul de ofiţer maritim în specialitatea respectivă. Din 1997 în cadrul Facultatii de Electromecanică Navală s-au înfiinţat cursuri post universitare: studii aprofundate „Sisteme avansate de operare în transportul naval”, „Ingineria sistemelor electromecanice navale” şi studii Aprofundate-Master.

 • Departament IMO

[/t] [t]

Univesitatea Maritimă din Constanţa este o universitate a cărei misiune este:

 1. de a pregăti specialişti necesari activităţilor de transport maritim precum şi de a derula activităţi de cercetare în domenii ştiinţifice conexe, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare.
 2. de a promova educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale;
 3. de a contribui la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii academice la nivel social, economic şi cultural.

Biblioteca UMC Constanta

Biblioteca Universităţii Maritime din Constanta a fost înfiinţata in anul 1990, odată cu Institutul de Marina Civila, ocazie cu care a fost preluat fondul de carte existent la acea vreme de la Scoala Judeteana de Partid.

Institutul de Marina Civila din Constanta in anul 2000 si-a schimbat denumirea in Universitatea Maritima din Constanta.

Aflata prioritar in serviciul studenţilor si a comunitatii academice a universitatii biblioteca deţine in principal colecţii specializate, pe profilul facultăţilor din cadrul instituţiei, totalizând un număr aproximativ de 35.000 unităţi de inregistrare, dar si colecţii din celelalte sfere de cunoaştere. Prin Protocolul incheiat in anul 2007 intre universitatea Maritima din Constanta si Biblioteca judeteana Constanta studentii universitatii noastre au acces la un fond suplimentar de fond de carte tehnica de 71.000 de volume.
[/t] [t]

Cămin studenţesc A2
Spaţiile de cazare sunt situate la etajele IV, V şi VI ale imobilului ce reprezintă sediul univesităţii.
Are o capacitate de cazare normată de 97 de locuri (31 de camere x 3 locuri/cameră şi 2 camere x 2 locuri/cameră).
În perioada decembrie 2004 – septembrie 2007, au fost executate lucrări de reparaţii capitale şi reabilitare care au condus la asigurarea unui standard ridicat al condiţiilor de desfăşurare a activităţilor didactice şi de cazare.
Unităţile de cazare sunt structurate şi dotate la standardele actuale respectiv, băi pentru ficare unitate de cazare precum şi mobilier şi cazarmament achiziţionat în anul 2007
Cămin studenţesc Far 3
Situat în Constanţa, Aleea Timonei, nr. 6, cu o capacitate de cazare normată de 278 locuri de cazare (90 camere x 3 locuri/cameră, 4 apartamente x 2 locuri/apartament). Unităţile de cazare sunt structurate şi dotate la standardele actuale respectiv, băi pentru fiecare unitate de cazare precum şi mobilier şi cazarmament achiziţionat în anul 2008.

În perioada mai 2007 – ianuarie 2008, în acestă locaţie au fost derulate lucrări de reparaţii capitale care au inclus şi recompartimentarea spaţiilor existente, vizând alocarea pe fiecare nivel a unor spaţii pentru preparat hrana, sevit masa, spălătorii şi săli de lectură.

Spaţiile nou create sunt dotate cu echipamente noi, specifice destinaţiei acestora:

 • a. spaţiile pentru pregătit hrana: mobilier, frigidere, maşini de gătit, hote, cuptoare
 • b. spaţiile de servit masa: cu mobilier, veselă;
 • c. spălătoriile: maşini de spălat rufe, storcătoare de rufe, mese cu fier de călcat
 • d. sălile de lectură: mobilier şi echipamente informatice

Căminul este dotat cu instalaţie de alarmare la incendiu şi supraveghere video.

Activitatea căminelor studenţeşti este reglementată de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti din Universitatea Maritimă din Constanţa.
Cazarea se efectuează prin încheierea unui Contract individual de închiriere şi este condiţionată prioritar de performanţele universitare ale studenţilor şi de situaţia socială.

Pe perioada vacanţelor, studenţii pot beneficia de cazare în căminele universităţii în cazul în care fac dovada că sunt angajaţi iar contravaloarea taxei de cămin este cea nesubvenţionată.
În perioada de vară căminele studenţeşti pot fi folosite în regim hotelier, pentru cazarea studenţilor din cadrul altor universităţi, aflaţi în practică, precum şi pentru cazarea invitaţilor şi participanţilor la evenimente organizate de Universitatea Maritimă din Constanţa.

Cantina UMC
Spaţiul are o suprafaţă de 214,00 mp.

Program de funcţionare zilnic, în intervalul orar: 7.00- 22.00.

Locaţia oferă posibilitatea de a sevi masa 85 de persoane simultan.

A fost amenajată în anul 2008, are un grad de dotare corespunzător standardelor actuale şi răspunde cerinţelor de estetică, funcţionalitate şi de igienă publică.

Studenți beneficiază de un meniu complet zilnic la un pret minim.

[/t] [t] [/t] [/tabs]