Campus Iasi: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

.. [raw] [slider width=”580″ height=”250″ autoplay=”5″ transition=”ptf”]

[s] Universitatea Alexandru Ioan Cuza [/s]

[s] Universitatea Alexandru Ioan Cuza [/s]
[s] Universitatea Alexandru Ioan Cuza [/s]
[s] Universitatea Alexandru Ioan Cuza [/s]

[/slider] [/raw]

..

[t] Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 38.000 de studenţi şi 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu peste 250 de universităţi din străinătate.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este membră a unora dintre cele mai importante asociaţii şi reţele universitare: Grupul Coimbra, EUA – Asociaţia Europeană a Universităţilor, Reţeaua Utrecht, IAU – Asociaţia Internaţională a Universităţilor, AUF – Agenţia Universitară a Francofoniei şi RUFAC – Reţeaua Universităţilor Francofone. Acestea permit schimbul de experienţă, mobilităţi ale studenţilor şi profesorilor şi realizarea în comun a unor programe academice, de cercetare sau strategice.

Noutati prin RSS

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506 Iasi, Romania

 • T:+40 (232) 201000
 • F:+40 (232) 201201
 • E:contact@uaic.ro

Înscrisă în continuitatea învățământului superior românesc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” funcționează ca instituție de stat, în baza Declarației Drepturilor Omului, Constituției României, Legii Învățământului și a Legii Statului Personalului Didactic.

Activitatea în facultăți este condusă de Consiliul Facultății, format din reprezentanții Catedrelor, Departamentelor și ai studenților. Membrii Consiliului Facultății sunt aleși prin vot secret pentru o perioadă de patru ani de către catedrele și departamentele facultății, conform Regulamentului de constituire și funcționare a Consiliilor Facultăților. Excepție fac studenții, ai căror reprezentanți sunt propuși de colegii lor din formațiile de studiu cu drept de reprezentare în Consiliul Facultății. Ei sunt validați de Consiliul Facultății constituit din reprezentanții Catedrelor și ai Departamentelor facultății respective.

Președintele Consiliului Facultății este Decanul. Activitățile curente sunt coordonate de Biroul Consiliului Facultății. Șefii de catedră și de departamente fac parte de drept din Consiliul Facultății. Decanul, Prodecanii, Cancelarul, șefii de departamente și de catedre sunt aleși în conformitate cu Regulamentul de constituire și funcționare a Consiliului Facultății.

[/t] [t] Facultati:

 • * Biologie
 • * Chimie
 • * Drept
 • * Economie şi Administrarea Afacerilor
 • * Educaţie Fizică şi Sport
 • * Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
 • * Fizică
 • * Geografie şi Geologie
 • * Informatică
 • * Istorie
 • * Litere
 • * Matematică
 • * Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • * Teologie Ortodoxă
 • * Teologie Romano-Catolică
 • * Centrul de Studii Europene

Programe de doctorat Biroul Doctorate

 • Adresa: Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi
 • Biroul se află în Corpul A al Universităţii, etajul II
 • Telefon: +40 232 201023
 • Fax: +40 232 201201

Rolul Biroului Doctorate este de a iniţia, sprijini şi promova activităţile care susţin buna desfăşurare a studiilor de doctorat în UAIC.

Începând cu anul universitar 2005/2006, organizarea şi desfăşurarea doctoratului în UAIC şi-a schimbat fundamental forma si continutul, devenind al treilea ciclu de studii universitare şi, totodată, element de îmbinare între activitatea didactică şi cea de cercetare, în viziunea procesului Bologna. [/t] [t] Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”

 • – Str. Păcurari, nr. 4.
 • – Tel.: 0232-264245
 • – Email: bcuis@bcu-iasi.ro
 • – Web: www.bcu-iasi.ro

Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi a fost înfiinţată în 1835 ca bibliotecă a Academiei Mihăilene. Componentă principală a vieţii universitare ieşene, instituţia de cultură are un rol foarte important în informarea şi formarea publicului, având la dispoziţie următoarele resurse:

* fond existent de 2.500.000 de unităţi bibliografice cu o creştere anuală de 25.000 de volume * abonamente la importante baze de date electronice: ProQuest, SpringerLink, Ebsco, Scopus, Embase, ScienceDirect, EuropeanSources cu carţi electronice precum şi rezumate şi articole integrale din reviste, dintr-o mare varietate de domenii: literatură, artă, istorie, drept, medicină, economie, tehnologia informaţiei, ştiinţe exacte, etc. ce pot fi accesate din cele 100 de calculatoare puse la dispoziţia cititorilor în centrală şi filiale.

Actele necesare eliberării permisului:

 •  carnet de student vizat (adeverinţa de student);
 •   buletin de identitate;
 •   fotografie tip buletin de identitate;

Permisul este valabil pe durata studiilor universitare şi se vizează în fiecare an universitar.

Programul de funcţionare

De luni până vineri

 • * Împrumut: între orele 9.00-13.00 şi 15-19.00
 • * Permise noi (parter):10.00-16.00
 • * Sala ,,M. Sadoveanu” (etaj 1): 8.30-20.00
 • * Sala ,,H. P. Bengescu” (etaj 2): 8.30-20.00
 • * Sala ,,N. Iorga (etaj 2): 8.30-20.00
 • * Sala ,,G. Ibrăileanu” (periodice): 8.30-20.00
 • * Sala ,,T. Maiorescu” (profesori): 8.30-20.00
 • * Sala ,,D. Cantemir” (Colecţii speciale): 8.30-15.00

Comenzile din depozit se servesc între orele 9.00-13.00 şi 15.00-19.00.

Sâmbăta şi duminica: ÎNCHIS

Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi”

 • Str. Palat, nr. 4
 • Tel. 0232-415159.
 • E-mail:biblioteca@bjiasi.ro
 • Website:http://www.bjiasi.ro/

Biblioteca British Council

 • Str.Pacurari 4
 • 700511 Iasi
 • Telefon / fax 0232 316159
 • E-mail: bc.iasi@britishcouncil.ro
 • Website:www.britishcouncil.org

Biblioteca Centrului Cultural Francez Iaşi

 • Bulevardul Carol I, nr. 26
 • Iaşi, cod 700750
 • Tel: 232/ 267 637
 • Fax: 232/ 211 026
 • E-mail:equipe@ccfiasi.ro

Website: www.ccfiasi.ro[/t] [t] Campusurile Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”

 • – Târguşor-Copou
 • – Titu Maiorescu
 • – Codrescu
 • – Gaudeamus
 • – Akademos

Căminele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” beneficiază de conexiune la internet, oferită de RoEduNet şi gestionată de Departamentul de Comunicaţii Digitale (DCD), iar în unele dintre ele (C5 şi C6 din „Titu Maiorescu”) există chiar şi conexiune wireless.

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă.

Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.


Structura anului Universitar 2010 – 2011 – Semestrul 2

14 februarie – 12 iunie 16 saptamâni: activitate didactica si evaluare 1 saptamâna libera în perioada sarbatorilor de Pasti. 13 iunie – 26 iunie 2 saptamâni: Practica de specialitate. Situatia scolara pentru anul universitar 2010 – 2011 se va încheia la data de 3 iulie. 27 iunie – 1 octombrie Vacanta de vara În perioada 27 iunie – 3 iulie, fiecare facultate poate organiza o sesiune pentru reexaminari în vederea promovarii sau maririi notei Semestrul al II-lea pentru anii terminali 14 februarie – 12 iunie 16 saptamâni: activitate didactica si evaluare 1 saptamâna libera în perioada sarbatorilor de Pasti. 13 iunie – 26 iunie 2 saptamâni: definitivarea lucrarii de licenta/disertatie; Înscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor se vor efectua în ultima saptamâna din acest interval. In aceasta perioada fiecare facultate poate organiza, timp de o saptamâna, o sesiune pentru reexaminari în vederea promovarii sau maririi notei. 27 iunie – 3 iulie Sustinerea examenului de finalizare a studiilor [/t] [t]

Cluburi pentru studentii Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Queen’s Club

Tel: 0751-224.444 Adresa: Iasi, Bd. Carol I 36 Program: V- S 23.00 – 06.00

Club For Fun

Adresa: Bld. Mangeron nr.49, Iasi (linga Facultatea de Electrotehnica ) pe Splai Bahlui.

 

BAVARIA PUB

(www.bavariaiasi.ro) Tel: 0751317139 sau 0756119922 Adresa: Iasi, Bd. N. Iorga, nr. 2A Program: L, M, Mi,D 9:00 – 00:00; J, V, S – 9:00 – ultimul client

Clubul Presei

Tel: 0724.950.944 Adresa: Iasi, Str. Zmeu 3

Skin

Tel: 0728.254.000 Adresa: Iasi, I.C. Bratianu 20-22, rond Filarmonica, vis a vis de Teatrul National Iasi

Skye

Tel: 0731 77 33 44, 0731 77 33 88 Adresa: Iasi, B-dul Carol nr. 48

XS Club

Tel: 0729 292 610 Adresa: Iasi, Str. Sf. Lazar, nr. 27

The Office Lounge

Tel: 0745OFFICE Adresa: Strada Grigore Ureche, nr 27

Brain

Adresa: Iasi, Gandu 6

Dublin Pub

Tel: 0332 418 154, 0771 415 646, 0729 993 197 Adresa: Vasile Conta 30, Iasi

Bourbon Society Club

Tel: 0232.222.268; 0724.657.729 Adresa: Strada Otilia Cazimir, nr 18

Zona

Tel: 0744.477.322; 0740.023.429 Adresa: Iasi, Splai Bahlui, mal drept Program: J – D: de la 22.00

Two Cafe

Tel: 0741.285.251 Adresa: Str Petre Andrei nr. 4

Embargo

Tel: 0743.574.346; 0757.745.812 Adresa: Iasi, Sfantul Sava 10 Program: L-D: 16.00 – 04.00

Coopers

Tel: 0758.10.48.22 Adresa: Iulius Mall

 • Shahrazad Lounge

Tel: 0743.120.413 Adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 1

Viper Club

Tel: 0740.12.33.33 Adresa: Iulius Mall Program: L-D: non stop (pauza intre orele 06.00 – 09.00)

Soho Coffee & Club

Tel: 0747 369 583 Adresa: Iasi, Carol I, cladirea Habitat

Face Off Club

Tel: 0747.167.966 Adresa: Iasi, Tudor Vladimirescu 115, in spate la T 15

Bridge Club and Rummy

Tel: 0332/408 839, 0771/706 725 Adresa: Str. Garii nr.17 (etaj), langa Vama Veche Program: L-J: 12.00-01.00, V-D: 12.00-06.00

Music Pub 1431

Email: pub_1431@yahoo.com Tel: 0733.025.688 Adresa: Iasi, Saulescu 45

 

Seven Sins

Tel: 0744.40.92.41 Adresa: Str. Titu Maiorescu

Janis la Stuf

(http://www.janis.ro) Email: janis_pub@yahoo.com Tel: 0731339943 Adresa: Cluj Napoca, Piata Unirii 19 Program: Luni-Duminica: 22-06

Restaurante si pizzerii pentru studentii din Iasi

 

 

Avantage

(http://www.restaurantavantage.ro/) Tel: 0765.26.44.35; 0732 122 183; 0743.12.21.83 Adresa: Strada Sărărie

 

AgathA Restaurant

(http://www.restaurant-agatha.ro/) Tel: 0770 554 595; 0232 233 774: 0723 204 524 Adresa: Iasi, Str. Iarmaroc, 30 Program: L – J si D: 12:00 – 22:00 , V – S: 12:00 – 24:00

 

Mamma Mia

(www.MammaMia.ro) Tel: 0232 270 215; 0332 466 966; Adresa: Pizzeria Mamma Mia: Bvd Stefan cel Mare, Nr. 4 Program: L – D: 8:00 – ultimul client

 

Restaurant Alila

(www.pizzeriaalila.ro) Tel: 0232.23.36.00; 0749.87.74.46; 0726.77.76.18 Adresa: Iasi, Bulevardul Nicolae Iorga 23 Program: L-D: 9.00 – 24.00

 

La Tartiflette Restaurant & Brasserie

(www.tartiflette.ro) Email: latartiflette.iasi@gmail.com Tel: 0332.408.688 Adresa: Iasi, Str. Horia, Nr. 8 Program: 12:00 – 22:00

 

Restaurant Moara de Foc

(www.moaradefoc.ro) Tel: 0232.23.62.19, 0751.22.09.24 Adresa: Iasi, Str. Pacurari, Moara de Foc 1 A Program: L – D: 08.00 – 24.00(ultimul client)

 

 

Restaurant Indiana

(www.hotelindiana.ro) Tel: Fix: 0332 441488; 0332 441 489; Fax: 0332 441 499 Adresa: Zona Tg.-Cucu, Str.Basota 2, Iasi, Romania Program: 10:00 AM – 24:00 AM

 

Restaurant Cosmopolitan

Tel: 0232.25.60.70 Adresa: Str.Grigore Ureche nr. 27, Iasi

 

Restaurant La Mario

(www.restaurantlamario.ro) Email: office@restaurantlamario.ro Tel: 0232.22.46.74 Adresa: Str. Fagului, nr. 19 Program: L-D 11.00 – 24.00

 

Casanova

(www.restaurantcasanova.ro) Tel: 0766-248.022, 0752-141.465, 0232-270.728 Adresa: Iasi, Ciurchi, 128

Monaco

Tel: 0232 299 899 Adresa: Iasi, Grigore Ureche, Nr.1 Program: 9:00 – ultimul client

 

EDEN

(http://www.eden-restaurant.ro) Email: contact@eden-restaurant.ro Tel: +4 0332 144 486; +4 0332 140 514; +4 0735 160 605 Adresa: Strada Sfântul Sava Program: 8-23

La Castel

Tel: 0232.225.225, 0749.225.220 Adresa: Iasi, Aleea Sadoveanu 54

Little Texas

Tel: 21.69.95 Adresa: Str. Moara de V Program: L-J: 12.00-23.00;V-S: 12.00-24.00; D: 12.00-22.00

Oscar

Tel: 0745.245.251 Adresa: Str. Lascar Catargi, nr. 16 A Program: L-D: 10:30 – 02.00

 

Terasa Rita

Tel: 0740 429.729; 0332 440.617 Adresa: Iasi, Bulevardul Alexandru cel Bun 16 Program: L-D: 09.0 – 24.00 (ultimul client)

Krispy

(www.krispy.ro) Tel: 0737.149.498; 0757.934.567 Adresa: Livrare la domiciliu

Dopo Poco Iasi

Tel: 0232 222211, 0741 539 941, 0731 550 540 Adresa:

Pizzeria Domneasca

Tel: 0232-263.423, 0788-757.155 Adresa:

Pizza Talk

Tel: 0758.80.26.26, 0332.88.27.26, 0731.67.62.35 Adresa: Podu de Piatra nr.8

Pizza House

Tel: 23.44.60 Adresa: Str. Zugravi, Bl. CL5

Family Pizza Copou

Tel: 0232.26.16.47 Adresa: Bd.Copou, nr. 26-28 Program: L-D: non-stop

Pizza Smile

Tel: 21.64.48 Adresa: Str. Pacurari nr. 126 Program: L-D: 10.00 – 23.00

Family Pizza Tudor

Tel: 0232.27.77.88 Adresa: Campus studentesc Tudor Vladimirescu Program: L – D: 09.00 – 01.00

Pizza Pazzo

Tel: 21.04.42 Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu

 • Dopo Poco Trattoria

Tel: 0232.216.503 Adresa: Iasi, Gh. Asachi

Puffy Pizza

(http://www.puffypizza.ro) Email: puffy.pizza@yahoo.com Tel: 0232 / 266.930, 0332 / 882.848 Adresa: Iasi, Carpati 10, Nicolina 2

KFC Iasi

Tel: 0232.24.40.14 Adresa: Iulius Mall, etaj 2 / Moldova Mall etaj 5 Program: L-D:10-22

Mopseria Magic Pizza

Tel: 27.90.56 Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 4

Pizza Hut

Tel: 0232.24.80.40 Adresa: Moldova Mall, parter / complex Metro Iasi Program: L-D: 09.00 – 22.00

Pizzeria Artis

Tel: 0232.23.31.02; 0732.23.31.02; 0751.23.31.02 Adresa: Piata Unirii

Restaurant Pizza Park

Tel: 0232 246.728 Adresa: Iasi, Gloriei 29

Family Pizza Centru

Tel: 0232.26.24.00 Adresa: Str. I.C.Bratianu Program: L-D: 08.00 – 24.00

Magic Garden

Tel: 23.48.58 Adresa: Str. Palat nr. 2

Pizzeria Rospeto

Tel: 0232.224.334, 0747940130 Adresa: Iasi, Calea Galatii, nr 75

Bavaria

Tel: 0751.31.71.39 Adresa: Iasi, Bd. N. Iorga, 2A

Ambra

Tel: 0232 272 292; 0730 592 685; 0741 205 113 Adresa: Iasi, Str. Ion Creanga Nr. 47 Program: 9:00 – 24:00

Metro Pizza – Gara

Tel: 27.60.40 Adresa: Str. Strapungere Silvestru nr. 8 Program: L-D: 09.00 – 01.00

Vechile Coline

Tel: 0744 146 858; 0748 385 883; 0332 141 281 Adresa: Strada Sararie, Nr. 74

Villa Pizza

Tel: 0232.277.111 Adresa: Strada Pacurari, nr. 15-17 Program: L – D: 8:00 – 22:30

 

[/t]

Comentarii si pareri

Urmariti-ne pe Facebook

Despre Student pe net

Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri, experiente. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Enjoy Student pe net

Ce vrei sa citesti azi?

Close
Sari la bara de unelte