Campus Bucuresti: Universitatea din Bucuresti[button link=”/category/campus/student-in-campus-bucuresti/” color=”blue” size=”xlarge”] Vezi toate articolele legate de Campus Bucuresti [/button]

..

[raw] [slider width=”580″ height=”250″ autoplay=”5″ transition=”ptf”]

[s] Campus Bucuresti: Universitatea din Bucuresti

[/s]

[s] Campus Bucuresti: Universitatea din Bucuresti

[/s]
[s] Campus Bucuresti: Universitatea din Bucuresti [/s]
[s] Campus Bucuresti: Universitatea din Bucuresti [/s]

[/slider] [/raw]

..
[tabs names=”Prezentare,Facultati,Cursuri&Studii,Info studenti, Distractie” ] [t] Campus Bucuresti: Universitatea din Bucuresti

Universitatea din Bucureşti (fondată în 1864) este o instituţie de invăţământ superior de stat din Bucureşti, România. Universitatea din Bucureşti este un important şi influent actor în cadrul comunităţii, în sfera educaţiei superioare şi a cercetării. Face parte dintr-o colectivitate intelectuală globală care activează în sensul protejării şi perpetuării valorilor academice, precum şi al promovării diversităţii şi a colaborărilor internaţionale. Fiind una dintre cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România, poartă cu ea atât responsabilitatea cât şi obligaţia de a servi drept deschizător de drumuri şi model.

Universitatea din Bucureşti oferă numeroase programe de studii, la toate nivelurile şi formele de pregătire universitară: 22 programe de scurtă durată, peste 75 de programe de lungă durată, 12 programe în forma de învăţământ deschis şi la distanţă, peste 120 programe de masterat, peste 50 programe de doctorat, programe de înalte studii postuniversitare, programe de reconversie profesională şi de perfecţionare. Toate programele oferite sunt acreditate sau autorizate. Diplomele acordate de Universitatea din Bucureşti sunt recunoscute în majoritatea ţărilor lumii.


Informatii Contact:

UB | Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107
Telefon: +40-21-307 73 00 | Fax: +40-21-313 17 60
[/t] [t] Facultati – Universitatea din Bucuresti

 • 1. Administraţie si Afaceri (www.faa.unibuc.ro)
 • 2. Biologie (www.bio.unibuc.ro)
 • 3. Chimie (www.chimie.unibuc.ro)
 • 4. Drept (www.drept.unibuc.ro)
 • 5. Filosofie (www.filosofie.unibuc.ro)
 • 6. Fizică (www.fizica.unibuc.ro)
 • 7. Geografie (geo.unibuc.ro)
 • 8. Geologie şi Geofizică (geologie.unibuc.ro)
 • 9. Istorie (www.istorie.unibuc.ro)
 • 10. Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (www.fjsc.ro)
 • 11. Limbi şi Literaturi Străine (www.limbi-straine.ro)
 • 12. Litere (www.litere.ro)
 • 13. Matematică şi Informatică (www.fmi.unibuc.ro)
 • 14. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (www.fpse.ro)
 • 15. Sociologie şi Asistenţă Socială (sas.unibuc.ro)
 • 16. Ştiinţe Politice (http://www.fspub.unibuc.ro/)
 • 17. Teologie Baptistă (www.unibuc.ro/facultati/teologie-baptista/)
 • 18. Teologie Ortodoxă (www.ftoub.ro)
 • 19. Teologie Romano-Catolică şi Asistenţă Socială (ftrc.unibuc.ro)
 • 20. Departamentul de Tehnologii (pe vechiul site)
 • 21. Departamentul de învăţământ deschis la distanţă (www.credis.ro)
 • 22. Departament-Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale şi interreligioase (www.interculturel.org)
 • 23. Departamentul de Educație Fizică și Sport (www.defs.ro)

[/t] [t] Biblioteca Centrală Universitară

Biblioteca Centrală Universitară a fost inaugurată la 14 martie 1885 ca un dar regesc pentru studenţimea bucureşteană, sub denumirea “Fundaţia Universitară Carol I”.

În 1948, prin decret, Fundaţia Universitară Carol I este desfiinţată ca instituţie particulară şi ia fiinţă Biblioteca Centrală Universitară “C. I. Parhon” din Bucureşti, care îşi organizează activitatea în funcţie de necesităţile învăţământului superior, restructurat în urma reformei învăţământului.

În 1963, biblioteca devine şi centru naţional de dotare cu publicaţii româneşti a lectoratelor de limbă, literatură şi civilizaţie românească din străinătate.

În prezent, Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti este o structură biblioteconomică integrată, formată dintr-o unitate centrală cu profil enciclopedic, 12 biblioteci filiale specializate, funcţionând pe lângă facultăţile Universităţii din Bucureşti, două biblioteci de cămine studenţeşti, o bibliotecă filială în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi o bibliotecă în cadrul Muzeului de Istorie Naţională “Grigore Antipa”.

Taxe:

Accesul la Internet se plăteşte cu 1,5 de lei /oră.
Fotocopiile costă 0,10 ron/pagina.

Adresa str. Boteanu, nr. 1, sector 1
Telefon 313.16.25, 313.16.06
[/t] [t] Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia studenţilor un număr de 5354 locuri în căminele proprii. Distribuţia acestora s-a făcut către facultăţi, ţinând cont de principiul proporţionalităţii, în funcţie de numărul de studenţi înscrişi finanţaţi de la buget.

Cantina M. Kogalniceanu
Cantina Mihail Kogălniceanu are o capacitate de 1000 persoane/zi, mobilier nou, baie. A fost renovată în 2007.

Camin Leu
Camere cu două paturi şi grupuri sanitare pe palier.


Complex Magurele

Complexul Măgurele este format din căminele Gl, G2, G3, G4 care au în compunere module cu două camere, cu două/trei paturi; dispune de un hol şi de grup sanitar propriu.

Camin Panduri
Camere cu două/cinci paturi, grupuri sanitare pe fiecare palier, maşini de spălat rufe. Baie comună pe fiecare palier. Căminul a fost renovat şi izolat termic în 2007.


Camin Fundeni

Căminul Fundeni are camere cu două paturi şi mobilier corespunzător. Fiecare cameră dispune de grup sanitar în cameră. Căminul a fost izolat termic şi renovat.


Camin Stoian Militaru

Bloc de apartamente cu camere de două/trei/patru paturi, bucătărie, grup sanitar propriu. Căminul a fost supus unor lucrări de întreţinere şi reparaţii (inclusiv montarea de geamuri termopan), urmând ca mobilierul să fie înlocuit.

Camin Th Pallady 2
Căminul Th. Pallady 2 are camere tip garsonieră, cu 2 paturi, grup sanitar propriu şi mobilier nou; a intrat în circuitul cazării începând cu luna octombrie 2008.

Camin Th Pallady 1
Căminul Th. Pallady are camere tip garsonieră, cu hol interior, patru paturi, grup sanitar propriu şi mobilier modern. Căminul a fost renovat în 2007.


Camin Poligrafie

Complex Mihail Kogalniceanu
Complexul Mihail Kogălniceanu format din căminele A şi B, compuse din camere cu două, trei sau patru paturi;

Complex Grozavesti
COMPLEX GROZĂVEŞTI (capacitate de cazare: 2016 locuri; 284 în cămin A1)

Tariful de cazare
Tariful de cazare lunar este stabilit de către Serviciul Social, în funcţie de costurile legate de acoperirea utilităţilor, de salarizare a personalului,
[/t] [t]

 

Cluburi pentru studentii din Bucuresti:

 

[/t] [/tabs]