Declaraţia comună a organizaţiilor studenţeşti din România