Oferta educațională

LICENȚĂ
Domeniul Matematică, Specializările: Matematică, Matematică-informatică
Domeniul Informatică, Specializarea: Informatică
MASTER
Domeniul Matematică,
Specializările: Matematică didactică, Structuri matematice fundamentale, Matematici aplicate, Modelare matematică în finanţe şi analiză economică
Domeniul Informatică,
Specializările: Modelare şi tehnologii informatice, Informatică didactică, Medii virtuale multi-modale distribuite
DOCTORAT
Domeniul Matematică, Specializările: Algebră, Analiză funcţională, Analiză numerică, Ecuaţii diferenţiale.

II. Criterii de admitere:

LICENȚĂ
Criterii pentru Admitere, Sesiunea IULIE 2012 la Facultatea de Matematică şi Informatică, conform normelor europene privind admiterea candidaţilor în învăţământul superior:
•Absolvent cu diplomă/adeverinţă de Bacalaureat;
•Media de admitere (M) se calculează numai pe baza rezultatelor obţinute la examenul de Bacalaureat, conform formulei:
M = (7 N1 + 3 N2)/10
unde
N1 = Media la examenul de bacalaureat.
N2 = Nota de la bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică.

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie de admitere:
1. Nota de la bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică;
2. Nota de la bacalaureat la disciplina Limba şi Literatura Română (proba scrisă).

MASTER
Criterii pentru Admitere Sesiunea IULIE-SEPTEMBRIE 2012, la Facultatea de Matematică şi Informatică, conform normelor europene privind admiterea candidaţilor în învăţământul superior:
– Absolvent cu diplomă/adeverinţă de Licenţă
– Media de admitere (M) se calculează numai pe baza rezultatelor obţinute la examenul de licenţă, conform formulei: M = Medie Licenţă.
Criteriile de departajarepentru candidaţii cu aceeaşi medie de admitere:

Nota la prezentarea lucrării de licenţă;
Nota la proba fundamentală (oral/scris).

III. Calendar

Sesiunea Iulie 2012:

Înscrieri (sălile E1 şi E7): 16 – 27 iulie 2012 (între orele 09:00 – 17:30).
Afişarea rezultatelor: 28 – 29 iulie 2012.
Taxe de şcolarizare: [detalii]

Sesiunea Septembrie 2012:

Se organizează conform art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii de licenţă
Înscrieri: 05 – 15 septembrie 2012.
Taxe de şcolarizare: [detalii]

IV. Acte necesare:
(Bd. Mamaia Nr. 124 Constanţa 900527 Et.II SALA E1,E7 ; Telefon: 0241.606424 )

1.Dosar plic;
2.Cerere de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar;
3.Certificatul de naştere, în copie legalizată;
4.Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;
5.Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de bacalaureat (pentru promoţia 2012), în original; candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată.
6.Foaia matricolă sau adeverinţa (în original sau în copie legalizată) din care să rezulte mediile obţinute la disciplinele menţionate ca probe de concurs şi media de absolvire a anilor de liceu (exclusiv media de bacalaureat) sub semnatura directorului liceului şi cu stampila rotundă a instituţiei.
7.Carte de identitate, în copie xerox;
8.Adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin (din care sa rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele invesţigatiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL), efectuate la cabinetele de specialitate din policlinică (eliberate cu cel mult 30 de zile înainte de data înscrierii la concurs). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de Comisia medicală judeţeană de orientare şcolară şi profesională din Constanţa. În adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres – gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;
9.4 (patru) fotografii color tip buletin/carte de identitate;
10.Chitanţa de plată a taxei de înscriere (100 RON) sau, unde este cazul, adeverinţa sau documente din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere;
11.Dacă e cazul, adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate).
12.Copie autentificată de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); autentificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea; autentificarea presupune ştampila şi semnătura şefului comisiei tehnice.

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont