Admitere 2012: Inscrierea la  Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti

La Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti, înscrierile pentru programele de licenţă la forma de învăţământ la distanţă încep luni, 16 iulie, iar cele pentru învăţământul cu frecvenţă sunt programate în perioada 17-21 iulie, potrivit site-ului instituţiei.

INSCRIERI:
– zile: 17-21 iulie
– ore: 9.00-14.00

Evaluarea candidaţilor se va face exclusiv pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat. „În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie cu cea a ultimului loc finanţat, aceştia vor fi departajaţi aplicându-se, în ordine, următoarele criterii: 1 – nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română/maternă de la examenul de bacalaureat; 2 – nota obţinută la proba orală la limba şi literatura română/maternă de la examenul de bacalaureat. În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc repartizat la taxă, vor fi toţi admişi”, se precizează în metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere.

ASE Bucureşti are disponibile, la cele 11 facultăţi ale sale, 2.700 de locuri.

ACTE NECESARE LA ADMITERE:

CU CE ACTE MĂ ÎNSCRIU ?

Verific dacă am toate actele
în original sau copii legalízate

Candidatul va prezenta un dosar plic , pe care va scrie numele complet cu ini ţ iala tatălui, adresa de
e-mail ş i num ărul de telefon. Dosarul con ţ ine:
a) diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă (sau
echivalenta acesteia) în original sau copii legalizate (absolvenţ ii care au promovat examenul de
bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2012 pot prezenta adeverin ţă eliberat ă de liceu, cu precizarea
mediei generale de bacalaureat, a termenului de valabilitate şi men ţ ionarea faptului c ă nu a fost
eliberată diploma de bacalaureat);
b) adeverinţ a medical ă tip , eliberat ă de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de
medicul de familie, din care să rezulte c ă solicitan ţii sunt ap ţ i pentru înscriere la facultate;
c) copia legalizat ă a certificatului de na ştere ;
d) copia căr ţ ii de identitate ;
e) copia certificatului de căsătorie (dac ă este cazul) ;
f) declaraţ ie pe propria r ăspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia
concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de
nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de dou ă programe de studii universitare, indiferent
de nivelul şi forma de finan ţ are ale acestora (aceast ă declaraţ ie va fi listat ă la calculator în
momentul înscrierii) ;
g) dou ă fotografii ¾ ;
h) bonul valoric / bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere ;

DOSARELE INCOMPLETE NU SUNT ACCEPTATE PENTRU ÎNSCRIERE

Candida ţii rromi trebuie s ă prezinte o recomandare, emis ă de una dintre organiza ţiile legal constituite ale rromilor,
indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care s ă reias ă c ă respectivul candidat face parte din etnia rrom ă şi nu
faptul c ă este membru al organiza ţiei în cauz ă.

Alte detalii despre admitere se găsesc la adresa de internet http://campus-virtual.ase.ro/Licenta/licenta/index-licenta.asp.

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont