. La Academia de Ştiinţe Economice (ASE) au rămas neocupate 457 de locuri la buget şi 1.124 de locuri cu taxă după sesiunea din iulie. Oficialii ASE au decis să organizez încă două sesiuni de admitere, doare pe bază de dosar.

Înscrierile pentru cele două etape de admitere se fac în intervalul 1-4 august şi 3-7 septembrie. Taxa de înscriere este de 100 de lei pentru primele două opţiuni. Candidaţii care vor să îşi exprime mai mult de două opţiuni vor plăti, în plus, câte 25 de lei pentru fiecare opţiune exprimată.

La Universitatea Bucureşti au rămas, de asemenea, sute de locuri neocupate, în special la facultăţile de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică şi Ştiinte politice.

Universitatea Politehnica din Bucureşti organizează în perioada 29 iulie – 15 sept 2013 sesiunea de ocupare a locurilor vacante rămase vacante.

La Inginerie şi management au rămas libere 27 de locuri, la Ştiinţe inginereşti aplicate 16 locuri, la Ingineria mediului 47 de locuri, la Ingineria materialelor 89 de locuri, la Inginerie aerospaţială 47 de locuri etc.

LISTA COMPLETĂ a locurilor vacante poate fi văzută mai jos:

Liste complete cu rezultate pentru fiecare facultate

Inginerie Electrică Admişi înmatriculaţi locuri vacante
Energetică Admişi înmatriculaţi Admişi prin redistribuire înmatriculaţi locuri vacante
Automatică şi Calculatoare Admişi înmatriculaţi Admişi prin redistribuire înmatriculaţi locuri vacante
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Admişi înmatriculaţi Admişi prin redistribuire înmatriculaţi locuri vacante
Inginerie Mecanică şi Mecatronică Admişi înmatriculaţi locuri vacante
Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Admişi înmatriculaţi locuri vacante
Ingineria Sistemelor Biotehnice Admişi înmatriculaţi locuri vacante
Transporturi Admişi înmatriculaţi Admişi prin redistribuire înmatriculaţi locuri vacante
Inginerie Aerospaţială Admişi înmatriculaţi Admişi prin redistribuire înmatriculaţi locuri vacante
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Admişi înmatriculaţi locuri vacante
Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor Admişi înmatriculaţi locuri vacante
Inginerie în Limbi Străine Admişi înmatriculaţi Admişi prin redistribuire înmatriculaţi locuri vacante
Ştiinţe Aplicate Admişi înmatriculaţi Admişi prin redistribuire înmatriculaţi locuri vacante
Inginerie Medicală Admişi înmatriculaţi locuri vacante
Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor Admişi înmatriculaţi locuri vacante

 

La această sesiune are dreptul să participe orice absolvent de liceu, indiferent dacă a participat sau nu la sesiunea de admitere din luna iulie. Admiterea se face pe baza unei probe orale – interviu şi rezultatele examenului de bacalaureat.

La Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, un număr de 719 locuri bugetate au rămas neocupate după sesiunea din iulie. Acestea vor fi scoase la concurs pentru admiterea din 9-20 septembrie.

Cele mai multe locuri NEOCUPATE la buget – 100 – au rămas la Facultatea de Istorie şi Filosofie, unde au fost scoase iniţial pentru admitere un număr de 359 de locuri.

Doar 3 din cele 21 de facultăţi au avut locurile ocupate în totalitate – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Drept, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Reprezentanţii UBB au subliniat că NU au mai rămas locuri bugetate la anumite specializări – informatică, publicitate, comunicare şi relaţii publice, jurnalism, informatică economică, limba şi literatura engleză.

La Universitatea de Vest din Timişoara, se va organiza o nouă sesiune de admitere la facultăţile de Litere, Fizică şi Sociologie. Aici au rămas locuri libere inclusiv la buget.

Informaţii despre sesiunea de admitere din septembrie mai jos:

Sesiunea din septembrie 2013

1. Matematică şi Informatică
9-11 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor între orele 9,00-13,00
12 septembrie 2013, ora 9,00 Proba scrisă de Matematică sau Informatică în sediul central al Universităţii, str. Kogălniceanu nr.1
12 septembrie 2013, ora 15,00 Probă eliminatorie de limba engleză, în clădirea centrală a Universităţii str. Kogălniceanu nr. 1
13 septembrie 2013 orele 22,00 Afişarea rezultatelor probelor scrise
14-15 septembrie 2013 Depunerea contestaţiilor on line la adresa de mail admitere@cs.ubbcluj.ro  până la  orele 22,00
16 septembrie 2013, ora 12,00 Rezolvarea contestaţiilor
16 septembrie 2013, ora 18,00 Afişarea listelor de candidaţi admişi/în aşteptare/respinşi
17 septembrie 2013, între orele 9,00-13,00 Confirmarea locului obţinut (prin depunerea diplomei de bacalaureat în original sau prin plata primei rate a taxei de şcolarizare), retragerea dosarului de concurs (între orele 9,00-13,00)
17 septembrie 2013, ora 20,00 Afişarea rezultatelor după etapa de confirmări
18 septembrie 2013 , între orele  9,00-11,00 Depunerea cererilor de către candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare pentru ocuparea locurilor rămase disponibile după etapa de confirmări
18 septembrie 2013, ora 12,30 Afişarea rezultatelor după analizarea cererilor depuse
18 septembrie 2013 Achitarea primei rate de şcolarizare de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile rămase disponibile
19 septembrie 2013 Afişarea listelor finale
9 – 13 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
16 septembrie 2013 Proba scrisă
17 septembrie  2013 Afişarea rezultatelor
18 septembrie  2013 Confirmarea locurilor
19 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale
3. Chimie şi Inginerie Chimică
9- 11 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
12 septembrie  2013 Test de admitere
13 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor
13- 14 septembrie 2013 Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
14 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor după contestaţii
16-17 septembrie  2013 Prima etapă de confirmare a ocupării locului de către cei admişi
18 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor în urma redistribuirii locurilor rămase vacante
19 septembrie 2013 A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidaţii admişi în urma redistribuirilor locurilor rămase vacante
20 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale
9-11 septembrie 2013, orele 9,00-14,00  Înscrierea candidaţilor
12 septembrie 2013 Test grilă
13 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
14 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor după contestaţii
16-18 septembrie 2013 Confirmarea ocupării locului
18 septembrie 2013 Redistribuirea locurilor disponibilizate
19-20 septembrie 2013 Confirmarea ocupării locului după redistribuire
9 – 11 septembrie  2013 Înscrierea candidaţilor, orele 9,00-13,00
12 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor după  etapa I
14 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor după etapa a II-a
16 – 17 septembrie 2013 Confirmarea locului
18 septembrie 2013 Afişarea listelor finale
9-12 septembrie  2013  Înscrierea candidaţilor şi susţinerea testului scris (susţinerea testului scris se va face în fiecare zi de înscriere, iar rezultatele testului scris se vor comunica în aceeaşi zi, cu posibilitatea de a contesta în 24 de ore
13 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor
16-17 septembrie 2013 Confirmarea ocupării locului
17 septembrie 2013 Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor. Glisări şi redistribuiri
18-19 septembrie 2013 Confirmarea locului ocupat la buget în urma glisărilor şi confirmarea locurilor la taxă
20 septembrie 2013 Afişarea listelor finale
9-11 septembrie 2013 Înscrirerea candidaţilor
13 septembrie 2013 Proba scrisă şi afişarea rezultatelor
14-15 septemrie 2013 Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
16-19 septembrie 2013 Confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate
20 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale
9-13 septembrie  2013 Înscrierea candidaţilor
16 septembrie 2013 Examen de competenţă lingvistică
19 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor/contestaţii
19 septembrie 2013 Confirmarea locurilor
20 septembrie  2013 Afişarea listelor finale
9-13 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
14 septembrie  2013 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere
16-19 septembrie 2013 Confirmarea ocupării locului
20 septembrie 2013  Afişarea listelor finale
9-13 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
16 septembrie  2013 Afişarea rezultatelor
16-19 septembrie 2013 Confirmarea ocupării locului
20 septembrie 2013  Afişarea listelor finale
9,10,11 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
13 septembrie 2013 Testul scris
16, 17 septembrie  2013 Afişarea rezultatelor si depunerea contestaţiilor
17 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor contestaţiilor, afişarea listelor de admitere după contestaţii
17, 18 septembrie 2013 Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
19 septembrie  2013 Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri, confirmarea locurilor după redistribuire
19 septembrie  2013 Afişarea listelor finale
9 – 13 septembrie  2013 Înscrierea candidaţilor
14 septembrie  2013 Afişarea listei cu candidaţii înscrişi, culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori , omisiuni etc.)
15 septembrie 2013 Afişarea  listei cu candidaţii admişi/respinşi  la proba de admitere
16 septembrie 2013 Probă de competenţă lingvistică şi comunicarea rezultatelor
16 septembrie  2013 Prelucrarea datelor şi Comunicarea rezultatelor
17-19 septembrie  2013 Confirmarea ocupării locului
20 septembrie 2013 Afişarea listelor finale
9-15 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
15 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor
16-17 septembrie 2013 Confirmarea locurilor bugetate
17  septembrie 2013 Afişarea rezultatelor după prima etapă a redistirbuirilor
18 septembrie 2013 Confirmarea locurilor bugetate în a doua etapă a redistribuirilor
16-20 septembrie 2013 Confirmarea locurilor cu taxă
20 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale
9-14 septembrie  2013 Înscrierea candidaţilor*
14 septembrie  2013 Afişarea rezultatelor iniţiale
14-15 septembrie  2013 Depunerea contestaţiilor
15-19 septembrie  2013 Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
19 septembrie  2013 Afişarea rezultatelor finale
9-14 septembrie  2013 Înscrierea candidaţilor
15 septembrie  2013 Afişarea rezultatelor iniţiale
16, 17 septembrie  2013 Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor
16- 17 septembrie   2013 Confirmarea locurilor
18 septembrie 2013 Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neocupării şi afişarea rezultatelor după redistribuiri
19 septembrie 2013 Confirmarea locului după redistribuire şi pentru candidaţii din lista de aşteptare
20 septembrie 2013 Afişarea listelor finale
10 -11 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, BistriţaÎnscrierea candidaţilor (la Cluj şi Bistriţa)
12 septembrie  2013 Procesarea datelor
13 septembrie  2013 Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
14-15 septembrie 2013 Procesarea datelor
16 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor
16-17 septembrie 2013 Confirmarea locurilor
18 septembrie 2013 Redistribuiri
19 septembrie 2013 Confirmarea locurilor după redistribuiri
20 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale
Acest calendar este valabil şi pentru admiterea la IFR.
10 -11 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa
12 septembrie  2013 Procesarea datelor
13 septembrie  2013 Testul grilă la BIOLOGIE
14-15 septembrie 2013 Procesarea datelor
16 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor
16 septembrie 2013 Contestaţii
16-17 septembrie 2013 Confirmarea locurilor
18 septembrie 2013 Redistribuiri
19 septembrie 2013 Confirmarea locurilor după redistribuiri
20 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale
9-11 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
12 septembrie  2013 Examen psihologic pentru toate programele de studii si verificarea aptitudinilor muzicale pentru Teologie ortodoxă pastorala.
13 septembrie 2013 Probă scrisă pentru specializarea Teologie ortodoxă pastorală
Interviu pentru specializările Teologie ortodoxă didactică şi Teologie ortodoxă-asistenţă socailă
Interviu pentru licenţiaţi şi cei de la o a doua specializare
Proba practică pentru specializarea Artă Sacră
13 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor
16-18 septembrie 2013 Confirmarea locurilor
18-19 septembrie 2013 Redistribuiri
20 septembrie  2013 Afişarea rezultatelor finale
9-13 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
16 septembrie  2013 Interviul candidaţilor notat cu calificativul Admis/Respins
17 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor
18-19 septembrie 2013 Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
20 septembrie 2013 Afişarea listelor finale
9-18 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor cu excepţia zilelor de 20 şi 21 iulie 2013
18 septembrie  2013 Interviu la specializările Teologie reformată didactică şi Teologie reformată-asistenţă socială şi probă de aptitudini muzicale la specializarea Pedagogie muzicală, la sediul facultăţii, pe str. Horea nr. 7, de la ora 11,00
18 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor
19-20 septembrie 2013 Confirmarea locurilor
20 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale
9-15 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
16 septembrie  2013 Afişarea rezultatelor
16-20 septembrie 2013 Confirmarea locurilor şi depunerea actelor pentru cei admişi
20 septembrie 2013 Afişarea listelor finale
9-13 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
14 septembrie 2013 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
16 septembrie 2013 Etapa I (Proba eliminatorie)
18 septembrie 2013 Etapa II (Proba I atelier ora 10,00 şi proba II monolog, ora 17,00)
19 septembrie 2013 Afişarea  rezultatelor şi confirmarea locului  pentru candidaţii admişi la buget şi taxă  între orele 10,00-14,00
20 septembrie 2013 refacerea clasamentului şi afişarea listelor finale
9-13 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
14 septembrie 2013 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
16 septembrie 2013 Etapa I (Proba eliminatorie)
18 septembrie 2013 Etapa II (proba scrisă oa 10,00; proba orală ora 16,00)
18 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor provizorii şi depunerea contestaţiilor
19 septembrie 2013 Depunerea contestaţiilor ora 8,00
19 septembrie 2013 Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor ora 10,00
19 septembrie 2013 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate şi cu taxă, între orele 11,00-14,00
20 septembrie 2013 Afişarea listelor finale
9-13 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
14 septembrie 2013 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
16 septembrie 2013 Colocviu/Interviu
17 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor
18 septembrie 2013 Confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate şi cu taxă între 10,00-14,00
20 septembrie 2013 Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi
9-13 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
14 septembrie 2013 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
16 septembrie 2013 Etapa I (Proba eliminatorie)
18 septembrie 2013 Etapa II
19 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor
19 septembrie 2013 Confirmarea  locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate şi cu taxă (între orele 10,00-14,00)
20 septembrie 2013 Refacerea clasamentului şi afişarea listelor finale
9-13 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor
14 septembrie 2013 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
16 septembrie 2013 Colocviu
17 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor
18 septembrie 2013 Confirmarea  celor admişi pe locuri bugetate şi cu taxă (între orele 10,00-14,00)
20 septembrie 2013 Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont