Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2019 – sesiunea Iulie 2019

Ciclul I studii universitare de licență – învățământ cu frecvență

Etapa I

15 – 20 iulie 2019Înscrieri
21 – 22 iulie 2019Desfăşurarea probelor eliminatorii
23 – 24 iulie 2019Desfășurarea probelor de concurs
25 iulie 2019Afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
26 – 28 iulie 2019, ora 1200Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admiși în Etapa I

Etapa a II-a

28 iulie 2019, ora 1600Afișarea listelor din Etapa a II-a
29 – 30 iulie 2019, ora 1000Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admiși în Etapa a II-a
31 iulie 2019Afișarea listelor finale

 

Calendarul de desfășurare a concursului de admitere la Facultatea de Medicină și Farmacie în anul 2019

Etapa I

15 – 20 iulie 2019Înscrieri
23 iulie 2019Susținerea probelor
Farmacie
Asistență medicală generală
Moașe
24 iulie 2019Medicină
Medicină dentară
26 – 27 iulie 2019Afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
27 – 31 iulie 2019, ora 1000Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admiși în Etapa I

Etapa a II-a

31 iulie 2019, ora 1600Afișarea listelor din Etapa a II-a
1 – 2 august 2019, ora 1000Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admiși în Etapa a II-a
2 august 2019, ora 1600Afișarea listelor finale

Criterii de selectie

Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăProgramul de studiuDurata studiilorAdmiterea I – Iulie / Admiterea II – Septembrie
1InginerieInginerie mecanicăSisteme și echipamente termice4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 % media multianuală din liceu.
Inginerie mecanică4 ani
Inginerie industrialăTehnologia construcțiilor de mașini4 ani
Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiere4 ani
Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrie4 ani
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului4 ani
Inginerie și managementInginerie economică industrială4 ani
Ingineria materialelorȘtiința materialelor4 ani
Informatică aplicată în ingineria materialelor4 ani
Științe inginerești aplicateInginerie medicală4 ani
2Arhitectură NavalăArhitectură navalăArhitectură navală4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 % media multianuală din liceu.
Sisteme și echipamente navale4 ani
3Știința și Ingineria AlimentelorIngineria produselor alimentareIngineria produselor alimentare4 aniConcurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 % media multianuală din liceu.

Pentru programele de studii în limba engleză candidaţii vor prezenta, la înscriere, certificatul de competenţă lingvistică eliberat de o instituţie abilitată. Candidaţii care nu au certificat de competenţă lingvistică vor susţine examenul în cadrul Centrului de Limbi Moderne al UDJG, conform unei planificări ulterioare.

Controlul și expertiza produselor alimentare4 ani
Tehnologie și control în alimentație publică4 ani
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză)4 ani
Controlul și expertiza produselor alimentare (în limba engleză)4 ani
ZootehniePiscicultură și acvacultură4 ani
4Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și ElectronicăInginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicată4 aniConcurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 % media multianuală din liceu.
Inginerie electricăElectronică de putere și acționări electrice4 ani
Electromecanică4 ani
Inginerie electricăInginerie electrică și calculatoare4 ani
Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicată4 ani
Calculatoare și tehnologia informațieiCalculatoare4 aniMedia finală de admitere se calculează din:

 • 50 % nota la test;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, din disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a).

5Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivă3 ani
Faza I – eliminatorie: Testarea capacității motrice generale, notată cu ADMIS/RESPINS.
Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % nota la proba de aptitudini motrice specifice: traseu aplicativ, săritura în lungime de pe loc, viteză 30 metri cu start din picioare (performanțele transformate în note se găsesc în broșura de admitere a facultății). Proba se consideră promovată dacă candidatul obține cel puțin nota 5 ca medie a celor 3 probe.
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specială3 ani
Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolar3 ani

Faza Ieliminatorie:
Proba de aptitudini pedagogice – cuprinde 4 componente:

 1. comunicare și motivație în cariera didactică;
 2. muzică;
 3. desen;
 4. educație fizică

Se notează cu Admis/Respins. Proba se consideră promovată dacă candidatul a obținut ADMIS la toate cele 4 componente.

Faza a II – a:

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 % media multianuală din liceu.
6LitereLimbă și literaturăLimba și literatura română – Limba și literatura engleză / Limba și literatura engleză – Limba și literatura română3 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 % media multianuală din liceu.
Limba și literatura română – Limba și literatura franceză / Limba și literatura franceză – Limba și literatura română3 ani
Limba și literatura engleză – Limba și literatura franceză / Limba și literatura franceză – Limba și literatura engleză3 ani
Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză-franceză)3 ani
Științe ale comunicăriiJurnalism3 ani
7Științe și MediuMatematicăMatematică informatică3 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 % media multianuală din liceu.
Știința mediuluiȘtiința mediului3 ani
FizicăFizică medicală3 ani
ChimieChimie farmaceutică3 ani
8Istorie, Filosofie și TeologieIstorieIstorie3 aniConcurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 % media multianuală din liceu.
Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europene3 ani
FilosofieFilosofie3 ani
SociologieSociologie3 ani
Resurse umane3 ani
Arte vizualeArtă sacră3 aniFaza I – eliminatorie: Test de aptitudini socio-umane, notat cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % nota de la proba practică de Desen și culoare;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
TeologieTeologie ortodoxă asistență socială3 ani
Faza I – eliminatorie: Test de aptitudini socio-umane, notat cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% nota de la interviul pe teme din Învățătura de credință ortodoxă (Catehism) și Mica Biblie;
 • 50% media la examenul de bacalaureat.
9Inginerie și Agronomie din BrăilaInginerie mecanicăUtilaje tehnologice pentru construcții4 aniConcurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 % media multianuală din liceu.
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții4 ani
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară4 ani
Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanic4 ani
AgronomieAgricultură4 ani
10Economie și Administrarea AfacerilorMarketingMarketing3 aniConcurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 % media multianuală din liceu.
FinanțeFinanțe și bănci3 ani
ManagementManagement3 ani
Administrarea afacerilorEconomia comerțului, turismului și serviciilor3 ani
Administrarea afacerilor în alimentația publică3 ani
Cibernetică, statistică și informatică economicăInformatică economică3 ani
ContabilitateContabilitate și informatică de gestiune3 ani
Economie și afaceri internaționaleAfaceri internaționale3 ani
11Științe Juridice, Sociale și PoliticeDreptDrept4 aniConcurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 % media multianuală din liceu.
Științe administrativeAdministrație publică3 ani
12Medicină și FarmacieSănătateFarmacie5 aniMedia finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică – 60 întrebări și Biologie (cls. a XI-a) – 40 întrebări.

Medicină dentară6 aniMedia finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele: Biologie (cls. a XI-a) – 60 întrebări și Chimie organică – 40 întrebări.

Medicină6 ani
Asistență medicală generală4 aniMedia finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplina: Biologie (cls. a XI-a).

Moașe4 ani
13ArteTeatru și artele
spectacolului
Artele spectacolului
(actorie)
3 aniFaza I – eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.

 • Prezentarea unor versuri și a unei povestiri din repertoriul candidatului. Testarea calităților ritmice și muzicale – practic.

Faza a II-a – prevăzută cu notă:

 • Prezentarea la alegerea comisiei a unor versuri, monologuri și povestiri din repertoriul candidatului – practic;

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

MuzicăInterpretare muzicală – canto4 aniFaza I – eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.

 • Probă vocală – practic. Vocalize și 2 piese la alegerea candidatului.

Faza a II-a – prevăzută cu notă.

 • Probă interpretativă – practic. 2 piese de compozitori diferiți din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Arte vizualeArte plastice (pictură)3 aniFaza I – eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.

 • Studiu desen – practic: desen, planșa 50×70 cm – studiu după natură (portret model viu, natură statică sau mulaj gips).

Faza a II-a – prevăzută cu notă:

 • Prezentare mapă lucrări (minimum 5 lucrări) + probă interviu – oral.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.


 
Da ne like pe Facebook
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit. Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2019 - Toate drepturile rezervate.

sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont