De unde pot achiziționa culegerea de probleme pentru admiterea 2019?
Culegerea poate fi consultată online aici
Culegerea poate fi cumparată la prețul de 35 lei de la Librăria Universității Tehnice din Cluj Napoca
situată pe strada C. Daicoviciu nr. 15 (cu intrare din Str. Emil Isac) in limita stocului disponibil.
Ce ediție a culegerii este valabilă pentru admiterea 2019?
Pentru admiterea 2019 este valabila Culegerea de teste grilă la matematică ediția 2018 și 2019.
Cum pot fi admis(ă) la o facultate fără concurs?
Daca ai participat la o olimpiadă școlară și dacă te încadrezi în criteriile de admitere pentru olimpici
stabilite de fiecare facultate în parte. Detalii aici
Ce trebuie să fac pentru a fi admis(ă) fără concurs?
Trebuie să depui la Comisia de Admitere din care face parte facultatea la care dorești să fi admis(ă) o
cerere în acest sens însoțită de documente justificative (diplome care certifică premiile obținute sau
participarea). După analizarea dosarului, Conducerea facultății îți va da un răspuns.
Pot să fiu înscris(ă) la admitere de către o altă persoană?
Da. Dacă acea persoană are procura si are toate documentele dumneavoastră ,necesare pentru dosarul
de înscriere.
Dacă am absolvit cursuri de scurtă durată, mai pot să mă înscriu la o facultate?
Da, urmând procedura de admitere valabilă pentru orice candidat.
Dacă în urma admiterii din vară am fost admis la taxă, iar la începtul anului universitar am aflat că
sunt la buget este corect?
Da. Dacă înainte de începutul anului universitar s-au eliberat sau s-au suplimentat locurile la buget,
atunci automat primii admiși inițial la taxă trec la buget în limita numărului de locuri eliberate sau
suplimentate.
Dacă am fost admis inițial la taxă la un domeniu și mi-am retras dosarul, iar ulterior am constatat ca sau eliberat locuri la buget la acel domeniu și cineva cu o medie mai mică decât a mea a ajuns de la
taxă la buget, mai pot să cer să fiu admis la buget având în vedere că am avut media mai mare decât a
celui intrat ulterior?
Din pacate nu! Retragerea din concurs atrage după sine pierderea tuturor drepturilor care rezultă din
calitatea de candidat.
În ce condiții un candidat poate alege să-si considere în nota finală testul de matematică?
Un candidat poate alege să considere în locul notei la matematică, fizică sau informatică, nota la testul
grilă, dacă nu a dat bacalaureatul din una din cele trei discipline sau dacă el consideră ca l-ar avantaja
nota la testul grila. Atenție aceasta opțiune se face la înscriere înainte de a ști nota la testul grilă,
candidatul asumându-și consecințele!
Dacă în sesiunea din iulie am renunțat la locul obtinut prin concurs, pot cere ca în sesiunea din
toamnă dacă mai sunt locuri să fiu admis pe baza rezultatelor din vară?
Nu. Pe locurile scoase la concurs în sesiunea septembrie trebuie depus un nou dosar. Sesiunea a doua
de admitere este independentă de prima sesiune.
Dacă nu sunt din Cluj Napoca, am dreptul să stau în cămin? Ce trebuie sa fac?
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca încearcă să asigure în fiecare an cazarea pentru cei admisi la
buget, iar pentru cei admiși la taxă în limita locurilor disponibile. În momentul completării fișei de
înscriere va trebui să vă exprimați și dorința de a fi cazat(ă) în unul din căminele UTCN.
Mai pot să mă înscriu la o facultate după terminarea perioadei de înscrieri?
Nu, înscrierile se fac strict în perioada alocată conform calendarului de admitere.
Dacă acum sunt student(ă) la buget la o facultate, mai pot să mă înscriu la o facultate la buget?
Da. Te poți înscrie, iar dacă ești admis(ă) la buget, confirmarea locului presupune să depui diploma de
bacalaureat în original la dosar, ceea ce atrage după sine renunțarea la buget la prima facultate. Vei
putea urma la buget un număr de ani egal cu diferența între 4 (sau 6 dacă este vorba de Facultatea de
Arhitectură) și numărul de ani la buget de care ai beneficiat deja.
Sunt confirmat(ă) automat pe un loc dacă după afișarea primelor rezultate am fost admis la buget și
dacă am depus diploma de BAC în original la dosar?
Da!
Dacă după afișarea primelor rezultate la comisia cu concurs de dosare am fost admis la un domeniu se
mai schimbă statusul meu?
La comisia cu concurs de dosare, statusul unui candidat se poate schimba de la o rundă de confirmări la
alta, având în vedere că se încearcă aducerea candidatului cât mai aproape de prima lui opțiune.
Dacă în urma afișării rezultatelor inițiale în sesiunea iulie sau septembrie am statusul “în așteptare”
mai am sansa să fiu admis?
Statusul „în așteptare” se obține atunci când media de admitere a candidatului este mai mare decât 5 și
locurile la buget și taxa sunt ocupate. Un candidat „în așteptare” poate să fie declarat admis (la buget
sau taxă), dacă se eliberează locuri în urma retragerii sau neconfirmării locurilor de către cei declarați
inițial admiși.
La înscrieri pot să depun la dosar copii legalizate ale diplomei și foii matricole?
Da, însă în perioada confirmărilor dacă ați fost declarat admis(ă) la buget va trebui să depuneți diploma
și foaia matricolă în original, în caz contrar veți pierde locul la buget.
Am fost admis(ă) în prima sesiune de admitere la locurile fără taxă, după sesiunea de admitere din
septembrie se vor menține locurile celor deja admiși?
Da. Dacă în sesiunea din iulie ați confirmat locul obținut la buget, acel loc nu mai poate fi scos la concurs
în sesiunea din toamnă.
Dacă în sesiunea din vară am fost admis la un domeniu și am confirmat locul, pot să mă transfer la un
alt domeniu în sesiunea din toamnă?
Da, numai dacă la domeniul unde doriți să vă transferați au fost scoase locuri la concurs și dacă
participați la concursul de admitere din toamnă.
Daca am fost admis(ă) la buget sau taxă după runda a doua de confirmări a sesiunii din iulie când
trebuie să confirm locul si unde?
Cei care au fost admiși la finalul rundei a doua de confirmări în sesiunea iulie 2019, vor confirma locul la
secretariatul facultății unde au fost admisi până cel mai târziu la data de 30 august 2019. Locurile
neconfirmate până la aceasta dată vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2018.
Înscrierile pentru UTCN se fac numai la Cluj-Napoca?
Nu. Înscrierile se fac la Cluj-Napoca și în localitățile unde UTCN are extensii universitare: Alba-Iulia,
Bistrița, Satu Mare și Zalău, precum și la Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
Am văzut pe site că la unele domenii este trecut în paranteză o localitate. Ce înseamnă?
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca asigură pentru unele domenii scolarizare și în afara Clujului, la
extensiile universitare din Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare, Zalău și Centrul Universitar Nord Baia Mare.
Pentru domeniile unde nu este specificată locația, școlarizarea se asigură NUMAI la Cluj-Napoca.
Pot fi admis la taxă dacă nu am promovat examenul de admitere?
Nu.
Pot fi admis la buget sau taxă dacă nu am promovat examenul de bacalaureat?
Nu, condiția pentru a participa la admiterea în UTCN este deținerea diplomei de bacalaureat sau a
diplomei echivalentă cu aceasta.
La Arhitectură se organizeaza sesiune de admitere și în toamnă?
Da, la Arhitectură, la fel ca la celelalte facultăți se organizează și o a doua sesiune de admitere, dacă
rămân locuri neocupate în urma sesiunii de admitere din vară.
Daca am fost declarat admis și am primit un loc în cămin aș putea să stau în camera cu alți prieteni?
Da, daca și ei au fost admiși la aceeași facultate și dacă și ei au dreptul de a sta în cămin.
Cu ce medie minimă se poate intra la un domeniu?
Media minimă este dictată de numărul de candidați pe locurile la acel domeniu și de mediile de
admitere ale acelor candidați. Oricum media minimă nu poate fi mai mică decât 5.
Dacă doresc să-mi retrag dosarul depus la înscrieri ce trebuie să fac?
Dacă retragerea are loc în perioada admiterii, atunci trebuie să vă adresați comisiei de admitere la care
ați depus dosarul. În cazul în care solicitați retragerea dosarului după încheierea admiterii, va trebui să
vă adresați secretariatului facultății unde ați fost admis(ă), sau unde ați pus prima opțiune în fișa de
înscriere. În maxim 48 de ore vi se va returna. Retragerea dosarului înainte sau după afișarea
rezultatelor duce la pierderea automată a oricăror drepturi pe care le are un candidat.
Se mai poate modifica lista opțiunilor de pe fișa de înscriere?
În perioada înscrierilor aveți posibilitatea de a modifica lista optiunilor ori de câte ori doriți, atât în ceea
ce privește adaugarea sau eliminarea unor opțiuni cât și ordinea acestora. După expirarea perioadei de
înscriere nici o modificare nu mai este posibilă.
Admiterea în sesiunea de toamnă este diferită de cea din vară?
Atât admiterea din sesiunea iulie cât și cea din sesiunea septembrie se desfășoară după același
regulament aprobat de Senatul UTCN și publicat pe site-ul admiterii.
Daca am fost admis(ă) la taxă și am confirmat locul achitând taxa de 500 de lei, iar ulterior îmi retrag
dosarul când primesc înapoi banii?
Daca ați confirmat locul la taxă și ulterior vă retrageți dosarul nu mai aveți dreptul conform
regulamentului de admitere să primiți înapoi nici banii pentru taxa de înscriere și nici cei pentru taxa de
confirmare.
Daca am fost admis(ă) inițial la taxă și am confirmat locul plătind taxa de 500 lei, iar ulterior am fost
admis(ă) la buget, mai primesc cei 500 de lei înapoi?
Da, taxa de confirmare de 500 lei achitată de cei admiși la taxă se restituie doar dacă până la
înmatriculare ajungeți de la taxă la buget.
În cazul în care doresc să îmi retrag dosarul de la facultate, iar actele sunt depuse în original, poate să
o facă altcineva în locul meu? Daca da, în ce condiții?
Da, numai cu procură notarială.
Daca vreau să studiez în engleză sau germană ce trebuie să fac?
Să alegi un domeniu unde școlarizarea se asigură și în engleză sau germană, să fi declarat admis și să te
înscrii pentru testul de limbă, care va avea loc la începutul anului universitar. Daca ai un certificat de
competență lingvistică care se regăsește la art. 28 din Regulament atunci va trebui să-l depui în perioada
în care se fac înscrieri pentru testul de limbă și scapi de examen! Detalii vor fi afișate pe site-ul
facultăților și al admiterii.
Ce se întâmplă dacă nu confirm locul?
Locul neconfirmat într-o etapă este automat atribuit următorului care îndeplinește condițiile pentru acel
loc. Candidatul care nu a confirmat locul într-o anumită etapă, pierde acel loc și nu mai are nici un drept
de a revendica acel loc.
Daca mi-am depus dosare de înscriere la două comisii în cadrul UTCN, la o comisie actele în original,
iar la cealaltă în copii și am fost admis(ă) la buget la comisia unde actele sunt în copii ce trebuie să fac
pentru confirmarea locului?
Dat find regimul actelor, trebuie să veniți personal sau să delegați cu procură notarială pe cineva care să
vină pentru retragerea actelor în original. Actele retrase trebuie să le depuneți în dosarul de la comisia
unde ați fost admis(ă) la buget daca doriți să confirmați acel loc.
Daca m-am înscris la una din extensiile universitare ale UTCN unde pot să confirm sau de unde pot sămi retrag dosarul?
Toate dosarele ajung la Cluj, cu excepția celor depuse la Centrul Universitar Nord Baia Mare (CUNBM)
pentru specializări din cadrul CUNBM. Confirmarea locului se face la Cluj, sau dupa caz la Baia Mare, la
fel, dosarele pot fi retrase numai de la Cluj sau Baia Mare. Dacă ați fost admis(ă) pe un loc la buget și ați
depus la înscriere în dosar actele în original nu mai trebuie să faceți nimic, confirmarea se realizează
automat.
Există alte modalități de plată a taxei de confirmare a locului la taxă?
Da, prin transfer bancar. Pentru detalii contactati-ne pe adresa admitere@utcluj.ro
De unde pot afla în ce sală am fost repartizat(ă) pentru examen(e)?
Pe site-ul UTCN va fi publicată lista cu cei care au dreptul să participe la examenele scrise, precum și
adresa sălilor și ora la care trebuie să se prezinte.
Unde se afișează rezultatele admiterii?
La sediile facultăților și pe site-ul UTC-N.
Dacă am terminat liceul la un profilul uman voi putea alege una din facultățile de la UTCN, având în
vedere că am studiat matematica sau fizica mai putin de 4 ani?
Desigur!
Dacă am făcut în liceu mai putin de 4 ani de matematică sau fizică pot să fiu admis la una din
facultățile unde admiterea este pe bază de concurs de dosare?
Da! În calculul mediei de admitere nu se iau în considerare notele din timpul liceului.
Dacă la afișarea rezultatelor inițiale am fost admis(ă) de exemplu la a treia opțiune din lista de opțiuni
înscrisă în fișa de înscriere pot să aleg să fiu admis(ă) la a cincea opțiune de exemplu?
Nu! Conform algoritmului, se încearcă aducerea unui candidat cât mai în față, adică, cât mai aproape de
PRIMA opțiune, așadar puteți înainta NUMAI spre prima opțiune, în urma unor eventuale refaceri de
clasament, neavând nici o posibilitate de a merge către o opțiune aflată în urma celei la care ați fost
admis(ă) inițial.
Pot promova testul de matematică sau proba de desen cu orice notă?
Nu, nota minimă trebuie să fie 5!
Pentru calculul mediei de admitere la comisiile cu concurs de dosare, se poate alege orice notă de la
BAC sau alegerea depinde în funcție de facultate?
Candidatul poate să opteze pentru considerarea în calculul mediei de admitere a unei note de la BAC, la
alegere, cu condiția ca materia respectivă să facă parte din lista disciplinelor menționate pentru fiecare
domeniu de admitere.
Pentru admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare o componentă din nota de admitere
este media la bacalaureat la una din disciplinele: Matematică, Fizică, Informatică. Poate candidatul să
aleagă nota de la o anumită disciplină în cazul în care a dat examenul de BAC la mai mult de una din
cele trei discipline?
Da, candidatul va alege nota de la disciplina care îl avantajează. Pentru admiterea la Facultatea de
Automatică și Calculatoare o componentă din nota de admitere este media la bacalaureat la una din
disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau media la testul de matematică.
În ce condiții un candidat poate alege să-si considere în nota finală testul de matematică?
Un candidat poate alege să considere în locul notei la matematică, fizică sau informatică, nota la testul
grilă, dacă nu a dat bacalaureatul din una din cele trei discipline sau dacă el consideră ca l-ar avantaja
nota la testul grila. Atenție aceasta opțiune se face la înscriere înainte de a ști nota la testul grilă,
candidatul asumându-și consecințele!
Daca îmi depun dosarul la o facultate unde admiterea este prin concurs de dosare și aș dori să pun
opțiuni și de la o altă facultate cu admitere prin concurs de dosare trebuie să mă duc ulterior și să
depun și acolo alt dosar?
Nu! Admiterea se face pe comisie. La oricare din facultățile unde admiterea este pe bază de concurs de
dosare dacă mergeți să depuneți dosarul puteți trece în fișa de opțiuni TOATE opțiunile de la TOATE
facultățile care fac parte din acea comisie, astfel depunând UN SINGUR DOSAR.
În cazul în care m-am mai înscris la o comisie din UTCN unde am pus adeverința medicală în original și
doresc să mă mai înscriu și la o altă comisie din UTCN mai am nevoie de adeverința medicală?
Dacă la o comisie în UTCN ai depus adeverința în original, atunci la a doua și urmatoarele comisii vei
depune o copie Xerox semnată și ștampilată de comisia unde ai depus originalul.
Dacă o comisie de admitere are mai multe locații de înscriere pot depune oriunde dosarul?
Da.
Dacă sunt admis la un domeniu după primul an pot să mă transfer la alt domeniu din aceeași
facultate sau dintr-o facultate diferită?
Aceste tranferuri se pot face numai în anumite condiții. Conducerea facultății/facultăților implicate au
competența soluționării unei astfel de solicitări.
Adeverința medicală trebuie să conțină și rezultatul analizelor de sânge și radiologie pulmonară ?
Nu! Pe adeverința medicală, medicul de familie sau dupa caz medicul de la liceu, va trebui să
menționeze că titularul adeverinței este clinic sănătos și poate participa la admitere. Nu sunt necesare
alte documente!
Adeverința medicală trebuie să fie pusă la dosar de către toți candidații sau numai de către cei care au
probleme de sănătate?
Adeverința medicală este unul din documentele din dosarul FIECĂRUI candidat indiferent de starea lui
de sănătate și este valabilă 3 luni de la data emiterii.
Pot confirma locul obținut într-o etapă a admiterii, înafara perioadei stabilite prin regulamentul
admiterii?
NU, confirmarea locurilor se face strict conform calendarului admiterii care face parte integrantă din
Regulamentul admiterii la UTCN.
Există un anumit număr de locuri pentru olimpicii admiși fără concurs?
Nu, admiterea fără concurs se face în cazul fiecărei facultăți pe baza criteriilor proprii de admitere. Cei
admisi ocupă locuri din numărul total de locuri alocat fiecărui domeniu.
Sunt reduceri la taxele de înscriere dacă sunt orfan sau provin dintr-un centru de plasament?
Orfanii de ambii părinți și candidații proveniți din centre de plasament, beneficiază de gratuitate la
înscrierea pentru admitere la UTCN, iar cei orfani de un părinte de o reducere de 50 lei.
Dacă îmi depun un dosar la Comisia cu concurs de dosare mai trebuie să dau și examen?
Nu, la Comisia cu concurs de dosare admiterea se face pe baza rezultatelor de la BAC. Media de
admitere se calculează astfel: 100% media la BAC sau un procent media de la BAC și alt procent una din
notele de la BAC în funcție de domeniu.
Dacă sunt admis ca olimpic mai trebuie sa dau examen?
Nu!
Se organizează cursuri de pregătire pentru admitere?
Da! Pentru testul de matematică se organizează cursuri de pregătire GRATUITE .Programul cursurilor
este disponibil pe site-ul admiterii și pe facebook.
Pentru proba de desen.de la facultatea de Arhitectura si Urbanism programul cursurilor de pregatire il
gasiti aici

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont