Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa 10 facultăţi: opt facultăți la București – Drept, Psihologie, Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice și Umaniste, Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor şi Informatică și două la Târgu Jiu – Drept și Științe Economice și Asistență Medicală.

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2019-2020 la următoarele facultăţi/programe de studii/şcoli doctorale:

 

FACULTATEA DE DREPT BUCUREȘTI

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.11.74

E-mail: drept@univ.utm.ro


I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1.

Drept

Drept

240 de credite / 4 ani (8 semestre)

IF, 450 de locuri, Acreditat

ID Bucureşti / 100 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master:

Nr. crt.

Domeniul de master

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1.

Drept

Dreptul afacerilor

60 de credite / 1 an (2 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

2.

Ştiinţe penale

60 de credite / 1 an (2 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

3.

Drept civil şi drept procesual civil aprofundat

60 de credite / 1 an (2 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

4.

Criminalistică și psihologia judiciară în investigația penală

60 de credite / 1 an (2 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

5.

Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european

60 de credite / 1 an (2 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

6.

Drept medical

60 de credite / 1 an (2 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

 

III. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul DREPT: Drept civil, Drept comercial, Dreptul muncii, Dreptul Uniunii Europene, Drept penal și criminalistică, Drept internațional public

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.26.80

E-mail: psihologie@univ.utm.ro

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1.

Psihologie

Psihologie

180 de credite / 3 ani (6 semestre)

IF, 200 de locuri, Acreditat

ID Bucureşti / 100 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master:

Nr. crt.

Domeniul de master

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1.

Psihologie

Psihoterapii cognitiv-comportamentale

120 de credite / 2 ani
(4 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

2.

Psihologia resurselor umane

120 de credite / 2 ani
(4 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

3.

Tehnici de comunicare şi influenţă psihosocială

120 de credite / 2 ani
(4 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

4.

Psihologie şcolară şi consiliere educaţională

120 de credite / 2 ani
(4 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

5.

Psihanaliză

120 de credite / 2 ani
(4 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

6.

Psihologie clinică, hipnoză și intervenții terapeutice de scurtă durată

120 de credite / 2 ani
(4 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

7.

Psihologie judiciară

120 de credite / 2 ani
(4 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

8.

Psihologia sportului

120 de credite / 2 ani
(4 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

 

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.330.10.83

E-mail: informatica@univ.utm.ro

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1.

Informatică

Informatică

180 de credite / 3 ani (6 semestre)

IF, 100 de locuri, Acreditat

ID Bucureşti / 125 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master:

Nr. crt.

Domeniul de master

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1.

Informatică

Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale

120 de credite / 2 ani
(4 semestre)

IF, 50 de locuri, Acreditat

 

 

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.324.83.26

E-mail: stiinte.economice@univ.utm.ro


I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/
Durata studiilor

Forma de învăţământ/
Număr de locuri

1.

Finanţe

Finanţe şi bănci

180 de credite / 3 ani (6 semestre)

IF, 60 de locuri, Acreditat

ID Bucureşti / 75 de locuri, Acreditat

2.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

180 de credite / 3 ani (6 semestre)

IF, 75 de locuri, Acreditat

ID Bucureşti / 100 de locuri, Acreditat

3.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

180 de credite / 3 ani (6 semestre)

IF, 120 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master:

Nr. crt.

Programul de studii

Nr. credite/
Durata studiilor

Forma de învăţământ

Domeniul de studii de master

Număr de locuri

1.

Fiscalitate şi politici financiare

120 de credite / 2 ani (4 semestre)

IF, Acreditat

FINANȚE

50

2.

Contabilitate, audit și expertiză contabilă

120 de credite / 2 ani (4 semestre)

IF, Acreditat

CONTABILITATE

50

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: fscri@univ.utm.ro

 

I.Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învățământ/Număr de locuri

1.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

180 de credite / 3 ani

(6 semestre)

IF, 75 de locuri, Acreditat

2.

Ştiințe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

180 de credite / 3 ani

(6 semestre)

IF, 75 de locuri, Acreditat

 

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale organizează Programul Pregătitor de Limba Română cu durata de 1 an (2 semestre), pentru candidații cetățeni străini.

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3

Tel.: 021.324.30.13

E-mail: medicina@univ.utm.ro

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/
Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1.

Sănătate

Medicină

360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

IF, 125 de locuri, Acreditat

2.

Sănătate

Medicină (în limba engleză)

360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

IF, 45 de locuri, Autorizat

3.

Sănătate

Asistenţă medicală generală

240 de credite / 4 ani

(8 semestre)

IF, 65 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul MEDICINĂ

 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3

Tel.: 021.325.14.16

E-mail: medicina.dentara@univ.utm.ro

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1.

Sănătate

Medicină dentară

360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

IF, 130 de locuri, Acreditat

2.

Sănătate

Medicină dentară (în limba engleză)

360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

IF, 45 de locuri, Autorizat

3.

Sănătate

Tehnică dentară

180 de credite / 3 ani

(6 semestre)

IF, 25 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master:

Nr. crt.

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ

Domeniul de master

Număr de locuri

1.

Reabilitări orale cu agregare implantară

120 de credite / 4 semestre

IF, Acreditat

MEDICINĂ DENTARĂ

50

III. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ

 

FACULTATEA DE FARMACIE

Bd. Gheorghe Șincai nr. 16, sector 4

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: farmacie@univ.utm.ro

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1.

Farmacie

Farmacie

300 de credite / 5 ani (10 semestre)

IF, 50 de locuri, Autorizat

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE TÂRGU JIU

Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj

Tel.: 025.322.11.16

E-mail: drept.tgjiu@univ.utm.ro, stiinte.economice.tgjiu@univ.utm.ro

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1.

Drept

Drept

240 de credite / 4 ani
(8 semestre)

IF, 150 de locuri, Acreditat

2.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

180 de credite / 3 ani
(6 semestre)

IF, 75 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master:

Nr. crt.

Programul de studii

Nr. credite/
Durata studiilor

Forma de învăţământ

Număr de locuri

1.

Științe penale și criminalistică

60 de credite / 2 semestre

IF, Acreditat

50, domeniul de studii de master DREPT

 

 

FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ TÂRGU JIU

Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj

Tel.: 025.322.11.16

E-mail: asistentamedicala.tgjiu@univ.utm.ro

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1.

Sănătate

Asistență medicală generală

240 de credite / 4 ani
(8 semestre)

IF, 60 de locuri, Autorizat

 

DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.330.21.42

E-mail: dspp@univ.utm.ro

 

Nr. crt.

Programul

Nr. credite/Durata studiilor

1.

Nivelul I (inițial)

30 de credite / 3 ani (6 semestre)

2.

Nivelul II (aprofundare)

30 de credite / 2 ani (4 semestre)

3.

Programul compact nivelul I

30 de credite / 1 semestru

4.

Programul compact nivelul II

30 de credite / 1 semestru

 

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

 

Admiterea în programele de studii universitare de licență se organizează în două sesiuni:

 

SESIUNEA IULIE 2019:

Facultatea

Programul de studii

Perioada de înscriere

Data

Facultatea de Medicină

Medicină (în limba română)

1 iulie – 19 iulie

25 iulie

Medicină (în limba engleză)

1 iulie – 19 iulie

22 iulie

Asistență Medicală generală

1 iulie – 19 iulie

25 iulie

Facultatea de Medicină Dentară

Medicină Dentară (în limba română)

1 iulie – 19 iulie

26 iulie

Medicină Dentară (în limba engleză)

1 iulie – 19 iulie

22 iulie

Tehnică Dentară

1 iulie – 19 iulie

26 iulie

Facultatea de Farmacie

Farmacie

1 iulie – 29 iulie

30 iulie

Facultatea de Informatică

Informatică (IF, ID)

1 iulie – 26 iulie

29 iulie

Facultatea de Drept

Drept (IF, ID)

1 iulie – 30 iulie

30 iulie

Facultatea de Psihologie

Psihologie (IF, ID)

1 iulie – 30 iulie

31 iulie

Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor

Toate programele (IF, ID)

1 iulie – 28 iulie

29 iulie

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale

Toate programele

1 iulie – 30 iulie

31 iulie

Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu

Asistență medicală generală

1 iulie – 24 iulie

26 iulie

Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu Jiu

Toate programele

1 iulie – 29 iulie

30 iulie

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Toate programele

1 iulie – 28 iulie

29 iulie

În funcție de gradul de ocupare a locurilor din sesiunea iulie 2019, la propunerea consiliului facultății, cea de-a doua perioadă de înscriere la concursul de admitere în programele de studii universitare de licență și de master poate fi programată începând cu data de 1 august 2019.

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2019:

Facultatea

Programul de studii

Perioada de înscriere

Data

Facultatea de Medicină

Medicină (în limba română)

26 august – 6 sept.

11 sept.

Medicină (în limba engleză)

26 august – 6 sept.

10 sept.

Asistență Medicală generală

26 august – 6 sept.

11 sept.

Facultatea de Medicină Dentară

Medicină Dentară (în limba română)

26 august – 6 sept.

12 sept.

Medicină Dentară (în limba engleză)

26 august – 6 sept.

10 sept.

Tehnică Dentară

26 august – 6 sept.

12 sept.

Facultatea de Farmacie

Farmacie

2 sept. – 26 sept.

27 sept.

Facultatea de Informatică

Informatică (IF, ID)

2 sept. – 24 sept.

27 sept.

Facultatea de Drept

Drept (IF, ID)

2 sept. – 28 sept.

28 sept.

Facultatea de Psihologie

Psihologie (IF, ID)

2sept. – 27 sept.

29 sept.

Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor

Toate programele (IF, ID)

1 august – 26 sept.

27 sept.

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale

Toate programele

2 sept. – 25 sept.

27 sept.

Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu

Asistență medicală generală

2 sept. – 25 sept.

27 sept.

Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu Jiu

Toate programele

2 sept. – 25 sept.

27 sept.

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Toate programele

2 sept. – 25 sept.

27 sept.

 

 

Admiterea în programele de studii universitare de master:

 

Facultatea

Perioada de înscriere

Data

Facultatea de Medicină Dentară

9 sept. – 23 sept.

26 sept.

Facultatea de Informatică

2 sept. – 23 sept.

24 sept. – 26 sept.

Facultatea de Drept

1 iulie – 30 iulie

30 iulie

2 sept. – 28 sept.

28 sept.

Facultatea de Psihologie

2 sept. – 27 sept.

29 sept.

Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor

2 sept. – 26 sept.

27 sept.

Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu Jiu

2 sept. – 25 sept.

27 sept.

 

 

CONCURSUL DE ADMITERE

 

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

 

 

Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu

1. Pentru programele de studii universitare de licență Medicină (în limba română) și Medicină Dentară (în limba română) disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări, dintre care 70 pentru disciplina obligatorie și 30 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns. Întrebările sunt de două tipuri:

a) Întrebări cu un singur răspuns corect din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct;

b) Întrebări cu două răspunsuri corecte din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează ambele răspunsuri corecte și numai acestea se notează cu un punct.

 

În caietele de întrebări și în formularul de răspuns se precizează tipul întrebării. Punctajul obținut se transformă în notă. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

{media\:generala}=\frac{punctaj\:biologie\:+\:punctaj\:proba\:la\:alegere}{10}

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

 

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

 

2. Pentru programele de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală și Tehnică Dentară disciplina de concurs este BIOLOGIE. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct. Punctajul se transformă în notă, după cum urmează:

{nota\:la\:Biologie}=\frac{numarul\:de\:puncte\:obtinute}{10}

Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media generală obținută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 10% din media generală de admitere.

 

Manuale recomandate și tematică:

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicații, Lucrări practice, Autoevaluare, Noțiuni elementare de igienă și patologie.)

 

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2. Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3. Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117. Capitolul 4. Compuși organici cu importanță practică. 4.1 Compuși organici cu acțiune biologică, pp. 117-125. CHIMIE C1, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminița Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2006. Capitolul 1. Clasificarea compușilor organici în funcție de natura grupei funcționale, pp. 5-20. Capitolul 2. Reacții ale compușilor organici, pp. 21-60. Capitolul 3. Compuși organici cu proprietăți acido-bazice, pp. 61-88. Capitolul 4. Compuși organici cu funcțiuni divalente. Compuși carbonilici, pp. 89-106. Capitolul 5. Compuși organici cu funcțiuni mixte, p. 107-146. Capitolul 6. Compuși organici cu importanță biologică, pp. 147-167. Din ambele manuale, textele marcate cu verde (pentru cercul de chimie) nu fac parte din prezenta bibliografie.

 

FIZICĂ. Manuale orientative: FIZICĂ, Manual pentru clasa a IX-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2004. FIZICĂ, Manual pentru clasa a X-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2005. FIZICĂ, F1 + F2, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Octavian Rusu, Livia Dinică, Constantin Trăistaru, Constantin Gavrilă. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. Tematica: 1) Optica geometrică. Principiile opticii geometrice. Reflexia și refracția luminii. Aplicaţii ale fenomenului de refracţie. Aplicaţii ale fenomenului de reflexie. Lentile subţiri. Sisteme de lentile. Ochiul. Vederea cromatică. Instrumente optice (Microscopul). 2) Elemente de termodinamică. Mărimi caracteristice structurii discrete. Noţiuni termodinamice de bază. Calorimetrie. Fenomene termice. Gazul ideal. Transformări de stare de agregare. Principiul I al termodinamicii. Principiul al II-lea al termodinamicii. 3) Producerea şi utilizarea curentului continuu. Curentul electric. Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu. Teoremele lui Kirchhoff. Gruparea rezistoarelor şi a generatoarelor electrice. Energia şi puterea electrică. Transferul optim de putere. Efectele curentului electric. Aplicaţii (fără magnetism). 4) Optica ondulatorie. Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică. Interferenţa. Difracţia luminii. Aplicaţii. Polarizarea luminii. Aplicaţii.

 

3. Pentru programele de studii universitare de licență Medicină (în limba engleză) și Medicină Dentară (în limba engleză) disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 60 de întrebări, dintre care 40 pentru disciplina obligatorie și 20 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct. Punctajul obținut se transformă în notă. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

{media\:generala}=\frac{punctaj\:biologie\:+\:punctaj\:proba\:la\:alegere}{6}

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

 

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

 

Manuale recomandate (disponibile pe Internet) și tematică:

BIOLOGIE: Anatomy and Physiology, Betts, J. G., DeSaix, P., & Johnson, E., et al. (2013).

 

Capitolele indicate pentru programul de studii Medicină (în limba engleză):

Chapter 1: An Introduction to the Human Body, without Medical Imaging. Chapter 3: The Cellular Level of Organization. Chapter 4: The Tissue Level of Organization, without Tissue Injury and Aging. Chapter 5: The Integumentary System, without Diseases, Disorders, and Injuries of the Integumentary System. Chapter 6: Bone Tissue and the Skeletal System, only The Functions of the Skeletal System, Bone Classification, Bone Structure. Chapter 9: Joints, without Anatomy of Selected Synovial Joints, Development of Joints. Chapter 10: Muscle Tissue, without Types of Muscle Fibers, Exercise and Muscle Performance, Development and Regeneration of Muscle Tissue. Chapter 11: The Muscular System, only Interactions of Skeletal Muscles, Their Fascicle Arrangement, and Their Lever Systems, Naming Skeletal Muscles. Chapter 12: The Nervous System and Nervous Tissue. Chapter 13: Anatomy of the Nervous System. Chapter 15: The Autonomic Nervous System, only Divisions of the Autonomic Nervous System, Autonomic Reflexes and Homeostasis. Chapter 17: The Endocrine System, without Development and Aging of the Endocrine System. Chapter 18: The Cardiovascular System: Blood, only An Overview of Blood. Chapter 19: The Cardiovascular System: The Heart, without Cardiac Physiology, Development of the Heart. Chapter 20: The Cardiovascular System: Blood Vessels and Circulation, only Circulatory Pathways. Chapter 21: The Lymphatic and Immune System, only Anatomy of the Lymphatic and Immune Systems. Chapter 22: The Respiratory System, only Organs and Structures of the Respiratory System, The Process of Breathing, Gas Exchange, Transport of Gases. Chapter 23: The Digestive System. Chapter 24: Metabolism and Nutrition, only Overview of Metabolic Reactions, Metabolic States of the Body, Energy and Heat Balance. Chapter 25: The Urinary System, only Gross Anatomy of Urine Transport, Gross Anatomy of the Kidney, Microscopic Anatomy of the Kidney, Physiology of Urine Formation. Chapter 26: Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Balance, only Body Fluids and Fluid Compartments. Chapter 27: The Reproductive System, without Development of the Male and Female Reproductive Systems.

 

From all selected chapters, the following highlighted features are NOT required: Homeostatic Imbalances, Disorders, Diseases, Aging, Career Connections, Everyday Connections, Interactive Links.

 

Capitolele indicate pentru programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză):

Chapter 1: An Introduction to the Human Body. 1.2 Structural Organization of the Human Body. 1.3 Functions of Human Life. 1.6 Anatomical Terminology. Chapter 3: The Cellular Level of Organization. 3.1 The Cell Membrane. 3.2 The Cytoplasm and Cellular Organelles. 3.3 The Nucleus and DNA Replication. Chapter 4: The Tissue Level of Organization. 4.1 Types of Tissues. 4.2 Epithelial Tissue. 4.3 Connective Tissue Supports and Protects. 4.4 Muscle Tissue and Motion. 4.5 Nervous Tissue Mediates Perception and Response. Chapter 5: The Integumentary System. 5.1 Layers of the Skin. 5.2 Accessory Structures of the Skin. 5.3 Functions of the Integumentary System. Chapter 6: Bone Tissue and the Skeletal System. 6.1 The Functions of the Skeletal System. 6.2 Bone Classification. 6.3 Bone Structure. Chapter 7: Axial Skeleton. 7.1 Divisions of the Skeletal System. 7.2 The Skull. 7.3 The Vertebral Column. 7.4 The Thoracic Cage. Chapter 8: The Appendicular Skeleton. 8.1 The Pectoral Girdle. 8.2 Bones of the Upper Limb. 8.3 The Pelvic Girdle and Pelvis. 8.4 Bones of the Lower Limb. Chapter 10: Muscle Tissue. 10.1 Overview of Muscle Tissues. Chapter 11: The Muscular System.11.1 Interactions of Skeletal Muscles, Their Fascicle Arrangement, and Their Lever System. Chapter 12: The Nervous System and Nervous Tissue. 12.1 Basic Structure and Function of the Nervous System. 12.2 Nervous Tissue. Chapter 13: Anatomy of the Nervous System. 13.2 The Central Nervous System. 13.3 Circulation and the Central Nervous System. 13.4 The Peripheral Nervous System. Chapter 15: The Autonomic Nervous System. 15.1 Divisions of the Autonomic Nervous System. 15.2 Autonomic Reflexes and Homeostasis. Chapter 17: The Endocrine System. 17.1 An Overview of the Endocrine System. 17.2 Hormones. 17.3 The Pituitary Gland and Hypothalamus. 17.4 The Thyroid Gland. 17.5 The Parathyroid Glands. 17.6 The Adrenal Glands. 17.7 The Pineal Gland. 17.8 Gonadal and Placental Hormones. 17.9 The Endocrine Pancreas. 17.10 Organs with Secondary Endocrine Functions. Chapter 18: The Cardiovascular System: Blood. 18.1 An Overview of Blood. Chapter 19: The Cardiovascular System: The Heart. 19.1 Heart Anatomy. 19.2 Cardiac Muscle and Electrical Activity. 19.3 Cardiac Cycle. Chapter 20: The Cardiovascular System: Blood Vessels and Circulation. 20.5 Circulatory Pathways. Chapter 22: The Respiratory System. 22.1 Organs and Structures of the Respiratory System. Chapter 23: The Digestive System. 23.1 Overview of the Digestive System. 23.2 Digestive System Processes and Regulation. 23.3 The Mouth, Pharynx, and Esophagus. 23.4 The Stomach. 23.5 The Small and Large Intestines. 23.6 Accessory Organs in Digestion: The Liver, Pancreas, and Gallbladder. 23.7 Chemical Digestion and Absorption: A Closer Look. Chapter 24: Metabolism and Nutrition. 24.1 Overview of Metabolic Reactions. Chapter 25: The Urinary System. 25.2 Gross Anatomy of Urine Transport. 25.3 Gross Anatomy of the Kidney. Chapter 26: Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Balance. 26.1 Body Fluids and Fluid Compartments. Chapter 27: The Reproductive System27.1 Anatomy and Physiology of the Male Reproductive System. 27.2 Anatomy and Physiology of the Female Reproductive System.

 

From all selected chapters, the following highlighted features are NOT required: Homeostatic Imbalances, Disorders, Diseases, Aging, Career Connections, Everyday Connections, Interactive Links.

 

CHIMIE (pentru programul de studii Medicină): 1. The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Chemistry. Grades 10-12, November 2008. Chapters: Chapter 4. Atomic combinations – Grade 11, pp. 63-90. Chapter 6. Solutions and Solubility – Grade 11, pp. 101-106. Chapter 9. Organic Molecules – Grade 12, pp. 151-184. Chapter 10. Organic Macromolecules – Grade 12, pp. 185-208. Chapter 15. Types of Reactions – Grade 11. pp. 267-286. 2. Study Guide with Solutions Manual for Organic Chemistry: A Short Course, 13th Edition by Harold Hart, Christopher M. Hadad, Leslie E. Craine,‎ David J. Hart (all chapters).

 

CHIMIE (pentru programul de studii Medicină dentară): The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Chemistry. Grades 10-12, November 2008. Chapters: Chapter 4. Atomic combinations – Grade 11, pp. 63-90. Chapter 6. Solutions and Solubility – Grade 11, pp. 101-106. Chapter 9. Organic Molecules – Grade 12, pp. 151-184. Chapter 10. Organic Macromolecules – Grade 12, pp. 185-208. Chapter 15. Types of Reactions – Grade 11. pp. 267-286.

 

FIZICĂ: The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Physics. Grades 10-12, Editors: Jaynie Padayachee, Joanne Boulle, Diana Mulcahy, Anette Nell, Rene Toerien, Donovan Withfield, November 2008. Chapter 7. Geometrical Optics – Grade 10: 7.2 Light Rays; 7.3 Reflection; 7.4 Refraction. Chapter 10. Electric Circuits – Grade 10: 10. 1 Electric Eircuits; 10.2 Potential Difference; 10.3 Current; 10.4 Resistance. Chapter 13. Geometrical Optics – Grade 11: 13.2 Lenses; 13.3 The Human Eye; 13.6 Microscopes. Chapter 19. Electric Circuits – Grade 11: 19.2 Ohm՚s Law; 19.3 Resistance.

 

 

Facultatea de Farmacie

Programul de studii universitare de licență Farmacie

 

Disciplina de concurs este CHIMIE ORGANICĂ. Proba de concurs constă din completarea unui test-grilă cu 20 de întrebări. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 0,5 puncte. Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la testul-grilă și media generală obținută la examenul de bacalaureat.

Manualul recomandat și tematică:

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. (Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2. Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3. Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117.

 

 

Facultatea de Informatică

Programul de studii universitare de licență Informatică

 

Disciplinele de concurs sunt INFORMATICĂ și TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR. Subiectele vor fi elaborate pe baza programelor școlare în vigoare începând cu anul 2011, la disciplina Informatică, clasele IX-XI, specializarea Matematică-Informatică (neintensiv Informatică) și la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor, clasele IX-X, studiată în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile și specializările. Pentru aceste discipline și ani de studii sunt valabile toate manualele alternative, aprobate de MEN.

Proba de concurs constă din completarea unui test-grilă cu 20 de întrebări. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 0,5 puncte. Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media generală obținută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 25% din media generală de admitere.

 

 

Facultatea de Drept, Facultatea de Psihologie, Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale, Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu Jiu

Programele de studii universitare de licență

 

Media generală la concursul de admitere este:

a) Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba română din cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații care au urmat studiile liceale în România, în limba română.

b) Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat (echivalată în sistemul românesc de notare) și media notelor obținute la prima limbă străină pe parcursul anilor de liceu (echivalate în sistemul românesc de notare) pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România, într-o altă limbă decât limba română.

 

 

Programele de studii universitare de master

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

Departamentul de Specialitate Pentru Pregătirea Personalului Didactic

Proba de concurs pentru admiterea în Ciclul I (inițial) și în Programul compact este interviu motivațional (probă orală), evaluat cu calificativele admis sau respins.

PROGRAMUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

Proba de concurs pentru admitere este interviu motivațional (probă orală), evaluat cu calificativele admis sau respins.

 

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

 

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Plata taxei de înscriere la admitere se realizează numai după prezentarea dosarului de înscriere la secretariatul facultății.

 

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 3. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 4. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea “S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programe de studii în limba română;
 10. Atestat lingvistic pentru limba engleză cu recunoaștere internațională: Cambridge, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL) sau alt atestat cu recunoaștere internațională, în cazul candidaților la programele de studii Medicină (în limba engleză) și Medicină Dentară (în limba engleză). (Candidații cetățeni ai statelor în care limba oficială este limba engleză sau au documente de studii care atestă absolvirea studiilor liceale în limba engleză sunt exceptați de la această obligație.);
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații pentru programele de studii universitare de master vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020;
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 3. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea “S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 8. Trei fotografii color format ¾;
 9. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale și universitare în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programele de studii în limba română;
 11. Atestat lingvistic pentru limba engleză cu recunoaștere internațională: Cambridge, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL) sau alt atestat cu recunoaștere internațională, în cazul candidaților la programele de studii Medicină (în limba engleză) și Medicină Dentară (în limba engleză). (Candidații cetățeni ai statelor în care limba oficială este limba engleză sau au documente de studii care atestă absolvirea studiilor liceale în limba engleză sunt exceptați de la această obligație.);
 12. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

Pentru înscrierea la cursurile de formare psihopedagogică oferite de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, candidații vor prezenta următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 

NIVELUI I (inițial) – pe parcursul studiilor de licență:

 1. Cererea tip de înscriere (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 3. Certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 5. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 6. Actul de identitate în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 7. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea “S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 8. Adeverință de student;
 9. Trei fotografii color tip carte de identitate;
 10. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

NIVELUL I – Programul compact:

 1. Cererea tip de înscriere (de la secretariat);
 2. Diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 3. Supliment la diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 4. Certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 6. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 7. Actul de identitate în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 8. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea “S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Adeverință de student;
 10. Trei fotografii color tip carte de identitate;
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

 

Pentru înscrierea în anul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini, candidații vor prezenta următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere în anul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini pentru anul universitar 2019-2020;
 2. Diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 3. Certificat de naștere, în original și traducere legalizată (în original) în limba română;
 4. Trei fotografii color format ¾;
 5. Actul de identitate, în original și traducere legalizată (în original) în limba română.

 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română depun la Departamentul Relații Internaționale (Corpul M, Calea Văcărești nr. 189, parter) trei dosare-plic cu documentele solicitat, dintre care două cu documente de studii în traduceri legalizate (în original), apostilate/supralegalizate, și un dosar cu copii simple ale tuturor documentelor.

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter sau la Banca Transilvania, în contul UTM RO90BTRL04301202N01816XX, pe baza codurilor de plată care pot fi consultate aici. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont