Acte necesare pentru infiintare persoana fizica autorizata – PFA

Persoane fizice
Acte necesare obtinerii autorizatiei pentru asociatii familiale/persoana fizica autorizata conform Legii 300/2004
• copie dupa actul de identitate;
• pentru cetateni straini-in cazul desfasurarii activitatii in contextul dreptului de stabilire-actele din care sa rezulte domiciliul sau resedinta;
• certificatul medical prin care se atesta ca starea sanatatii ii permite sa desfasoare activitatea pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara;
• copie dupa documentele care dovedesc pregatirea profesionala, sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea;
• copie dupa actele din care rezulta domiciliul;
Persoana fizica si asociatiile familiale sunt autorizate in baza decretului-lege nr. 54/1990, de catre Primaria Capitalei, cu inregistrare ulterioara la Oficiul registrului comertului al municipiului Bucuresti din cadrul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, prin Biroul Unic. Nu au personalitate juridica. Nu este prevazut de lege un capital minim, raspunderea este nelimitata, cu averea personala sau familiala. Pentru inregistrare la Registrul Comertului este necesar un dosar care sa contina autorizarea primariei, rezervarea firmei/emblemei si acte doveditoare de sediu. Costurile de constituire se ridica la 500.000 de lei pentru persoane fizice si 1.000.000 de lei pentru asociatiile familiale. Timpul necesar pentru constituire este de aproximativ 50 de zile. Intreprinzatorul este obligat sa tina contabilitate in partida simpla si plateste impozit pe venitul anual.
Avantaje: comerciantii persoane fizice si asociatiile familiale prezinta o procedura de autorizare si inregistrare mai simpla, cu costuri mai reduse. Sistemul de evidenta contabila in partida simpla si impozitul aplicat pe venit ofera avantajul conducerii afacerii de comerciantul insusi.
Dezavantaje: raspunderea nelimitata (cu intreaga avere a comerciantului), credibilitatea mai mica la solicitarea creditelor, dezvoltarea limitata a activitatii, angajarea unui numar mic de personal

ACTE NECESARE INFIINTARE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Conform art. 6 si art. 7din L 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent, actele necesare sunt:
Art. 6
a) cerere-tip; în cazul asociatiei familiale trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei;
b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului;
c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociatiei familiale, în original. Cetatenii straini neinregistrati fiscal în Romania au obligatia sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere autentificata, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale si ca nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala;
d) copii de pe actele de identitate;
e) în cazul desfasurarii activitati în contextul dreptului de stabilire – actele din care sa rezulte domiciliul sau resedinta;
f) certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara;
g) declaratia-tip pe proprie raspundere ca îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar, sanitar – veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii împotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata;
h) copii de pe documentele prevazute la art.7, care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care solicita autorizarea.
(2) In cazul în care pentru practicarea unor activitati economice, ocupatii sau meserii sunt prevazute, prin acte normative, cerinte de pregatire profesionala si / sau de atestare specifice, persoana fizica sau, dupa caz, reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa depuna dovada îndeplinirii cerintelor respective.
(3) In cazul în care activitatea economica pentru care se solicita autorizarea nu necesita calificare, persoana fizica nu va prezenta dovada pregatirii sau experientei profesionale prevazute la alin.(1) lit.h).
Art. 7
(1) Calificarea prevazuta la art.5 lit.c) dobandita în Romania poate fi dovedita cu urmatoarele documente, dupa caz:
a) diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de învatamant preuniversitar sau universitar;
b) certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata în conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
c) certificatul de competenta profesionala, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei in vigoare;
d) cartea de mestesugar, obtinuta în conditiile prevazute de
actele normative in vigoare la data eliberarii acesteia;
e) carnetul de munca al solicitantului, din care sa reiasa ca
acesta a fost incadrat in munca pe o durata de minim 2 ani în activitatea,
meseria sau ocupatia pentru care se solicita autorizarea;
f) declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale;
g) autorizatia eliberata în conditiile Decretului-lege nr.54/1990 sau a Legii nr.507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare;
h) alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.
(2) Persoanele fizice prevazute la art.1 alin.(1) care au dobandit calificarea in strainatate trebuie sa depuna pentru obtinerea autorizatiei, dupa caz:
a) atestatul de recunoastere si / sau echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevazute la alin.1 lit.a);
b) atestatul de recunoastere a calificarii dobandite în strainatate, în afara sistemului de învatamant, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, în conditiile stabilite prin Ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr.701/2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobandita in strainatate, în afara sistemului de învatamant, de cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinand Spatiului Economic European.

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont