Ministerul Educaţiei împreună cu experţi din cadrul Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA) au analizat 60 de domenii de studii, iar facultăţile au primit un calificativ de la A la E.

Programele de studii care au obţinut A sunt cele mai performante, iar cele notate cu E sunt cele mai slabe.

În ultimele două şedinţe ale Consiliului ARACIS, din mai şi iunie 2013, au fost analizate şi validate nu mai puţin de 657 de programe de studii universitare, dintre care 153 de programe de licenţă. Doar 30 de programe evaluate au primit un aviz de „Neîncredere”, respectiv neautorizare, restul de 627 fiind avizate cu „Încredere”.

LISTA celor mai SLABE facultăţi din România: (CALIFICATIV E)

ADMITERE FACULTATE 2013. Matematică
Universitatea Spiru Haret din Bucureşti
Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş
Universitatea din Petroşani
Universitatea Valahia din Târgovişte

ADMITERE FACULTATE 2013. Informatică
Universitatea Hyperion din Bucureşti
Universitatea Spiru Haret din Bucureşti
Universitatea Tibiscus din Timişoara
Universitatea din Petroşani

ADMITERE FACULTATE 2013. Chimie
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie Chimică
Universitatea „Transilvania” din Braşov
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ADMITERE FACULTATE 2013.Geografie
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Universitatea „Mihail Kogalniceanu” din Iaşi

ADMITERE FACULTATE 2013. Ştiinte ale Mediului
Universitatea din Oradea
Universitatea de Nord din Baia Mare
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea de Vest din Timişoara
Universitatea „Ovidius” din Constanţa

ADMITERE FACULTATE 2013. Fizică
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea „Transilvania” din Brasov
Universitatea din Petrosani
Universitatea de Nord din Baia Mare
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie electronică şi telecomunicaţii
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea de Nord din Baia Mare
Universitatea „Ovidius” din Constanţa

ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie geologică, inginerie geodezică
Academia Tehnică Militară din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013. Mine, petrol şi gaze
Universitatea de Nord din Baia Mare

ADMITERE FACULTATE 2013.Inginerie autospaţială, autovehicule şi transporturi
Universitatea „Ovidius” din Constanţa

ADMITERE FACULTATE 2013. Zootehnie
Universitatea din Oradea

ADMITERE FACULTATE 2013. Biotehnologii
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

ADMITERE FACULTATE 2013. Agronomie, horticultură, silvicultură, inginerie forestieră
Universitatea din Piteşti
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

ADMITERE FACULTATE 2013. Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea de Nord din Baia Mare
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie mecanică
Universitatea din Craiova
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie industrială

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Universitatea Andrei Saguna din Constanţa

Mecatronică şi robotică
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

Ingineria materialelor
Universitatea din Craiova
Universitatea de Nord din Baia Mare

Ingineria mediului
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de La Brad” din Iaşi
Universitatea din Piteşti
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea Ecologică din Bucureşti
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş
Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Inginerie şi management
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea de Nord din Baia Mare

Inginerie electrică şi energetică
Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Biologie
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Medicină veterinară
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti

Medicină dentară
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Drept
Universitatea „Bioterra” din Bucureşti
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea Europeana „Drăgan” din Lugoj
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea „George Bariţiu” din Braşov
Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Ştiinţe administrative
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Universitatea „Danubius” din Galați
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea Ecologică din Bucureşti
Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj
Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti

Ştiinte ale comunicării
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea „Tibiscus” din Timisoara
Universitatea Română de Ştiinte şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş
Universitatea din Oradea
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Universitatea de Nord din Baia Mare

Sociologie
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Asistenţă socială
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
Universitatea Creştină „Partium” din Oradea
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Ştiinte politice
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş
Universitatea din Piteşti
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

Economie
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea din Piteşti
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Universitatea din Oradea
Universitatea din Craiova
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Administrarea afacerilor
Universitatea „George Bariţiu” din Braşov
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Universitatea Creştină „Partium” din Oradea
Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş
Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti
Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti

Finanţe
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Universitatea Financiar-Bancară Bucureşti
Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş
Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti

Cibernetică, statistică şi informatică economică
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj
Universitatea „Transilvania” din Braşov
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Contabilitate
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Universitatea „George Bariţiu” din Braşov
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea „Danubius” din Galați
Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti
Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
Universitatea din Petroşani

Relaţii economice internaţionale
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
Universitatea din Piteşti
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Management
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Universitatea „Emanuel” din Oradea
Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Marketing
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Psihologie
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş
Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Ştiinţe ale educaţiei
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Filologie
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca
Universitatea „Emanuel” din Oradea

Filozofie
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea din Piteşti
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca
Universitatea de Vest din Timişoara

Istorie
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

Teologie
Universitatea Creştină „Partium” din Oradea

Studii culturale
Universitatea de Nord din Baia Mare
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea de Vest din Timişoara

Arhitectură şi Urbanism
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti

Arte vizuale
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Universitatea de Nord din Baia Mare
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

Istoria şi teoria artei
Universitatea de Vest din Timişoara

Artele spectacolului
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea Română de Ştiinte şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi

Muzică
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea „Emanuel” din Oradea
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont