„Promovat” în anul de studiu următor, în cazul studentului/masterandului care a acumulat maximul de 60 credite prevăzute(integralistul).„
Promovat prin credite”, în cazul studentului/masterandului carea depăşit pragul(30 de credite 18sau mai mult, conform hotărârilor consiliilor facultăţilor )pentru promovare în anul de studii următor.

„Întreruperea temporară” a studiilor universitare, în cazul studentului/masterandului care solicită întreruperea studiilor universitare.

„Prelungire de școlaritate”, în cazul studentului/masterandului care, la sfârșitul duratei legale a programului de studii, nu a obținut toate creditele stabilite in planul de învățământ și solicită reînscrierea (cu taxă) în ultimul an de studii.

„Retras” de la studii, în cazul studentului/masterandului care solicită retragerea de la studiile universitare sau transferul la altă universitate.

„Absolvent”, în cazul studentului/masterandului care a promovat toți anii de studii.

Restanțe În cazul în care studentul nu a promovat examenul/ele în cursul anului de studiu posibilitatea de a da din nou examenul/ele în sesiunea de restanțe sau să îl susțină în anii universitari următori.

Acesta are dreptul la 2 examinări fără taxă la o disciplină în cadrul aceluiași an universitar. Începând cu a treia examinare, acesta este obligat să achite taxa aferentă. Dacă studentul sus
ține examenul în anii universitari următori acesta vaplăti o taxă de reexaminare indiferent daca este la prima sau la a doua prezentare.

Măriri
Într-un an universitar studenții se pot prezenta la examen pentru mărirea notei. Nu se admit susțineri de examene de mărire a notelor la discipline studiate în aniiprecedenți. Examinarea pentru mărirea notei nu se poate repeta, rămânând valabilă cea mai mare notă obținută.

Sistem de evaluare
Examene scrise
-prevăzute în perioada sesiunilor de examene, pe bază de lucrări scrise, teste de cunoștințe sau chestionare deevaluare
Examene orale
-prevăzute de asemenea în perioada sesiunilor de examene, pe bază de bilete de examen individuale, subiectele putând fi tratate prin expunere liberă a studentului, prin chestionare orală.

Colocvii
-programate și susținute înaintea sesiunilor de examene, în ultima săptămână de activitate didactică alocată disciplinei respective.
Credite (ECTS)

Într-un an universitar se alocă 60 credite ECTS (30 credite pe un semestru) obținute din examinarea disciplinelor obligatorii și opționale. Numărul minim de credite de studii transferabile necesare promovării anului de studii este de
30 de credite sau mai mult (conform hotărârilor
consiliilor facultăţilor).

În calculul numărului minim de credite de studii transferabile se iau numai cele obținute prin promovarea disciplinelor obligatorii și opționale.

Burse

Bursă de performanțăsau de merit
-se acordă studenților cu performanțe universitare, precum și cu rezultate remarcabile în educația și formarea profesională sau în activități culturale și sportive
.Bursă de studiu
-se acordă studenților integraliști în funcție de rezultatele la învățătură

Bursă de ajutor social
-se acordă studenților proveniți din familii defavorizate, studenților ce se află în evidențe medicale cu boli grave, precum și celor instituționalizați, conform legii

Transport studenți
Pe perioada studiilor, beneficiază de decontarea transportului intern și/sau extern studenții la forma de învățământ „fără taxă” , titulari de carduri la I.N.G. , B.R.D. sau BANCA TRANSILVANIA, pe baza tichetelor R.A.T.C. și/sau facturii fiscale(însoțite de chitanțe).
Acest formular, completat lizibil, semnat și ștampilat la secretariatul facultății va fi depus între 1 și 5 a fiecărei luni, la Biroul Social din cadrul Universităii „Ovidius” din Constan
ța, situat în Bdul Mamaia nr.124, Cămin C1, parter, Biroul Burse.

Decontarea va fi în proporție de 50 % din prețul transportului, iar pentru traseele externe se va face pentru studenții care parcurg o distanțămai mică de 50 km(inclusiv celor din Mangalia și Medgidia).

Tabere studențești

Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă în cadrul organizat la diverse manifestări culturale, artistice, științifice sau sportive, excepție făcând cazurile sociale. În perioada taberelor studen
țești studenții beneficiază în mod gratuit de cazare și masă.

Orar
Orarul se afișează la avizier în prima săptămână sau pe site-ul facultății (poate suferi modificări în primele săptămâni din semestru). Acesta con ține mai multe simboluri, culori și dispuneri diferite a căsuțelor, dar și o legendă care permite înțelegerea acestora.

Stagiul de practică

Reprezintă activitatea desfășurată de studenți în conformitate cu planul de învățământ.

Perioada de desfășurare a stagiului poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât și în perioada vacanței de vară. În urma documentării practice, studenții vor întocmi un caiet de practică care va fi prezentat cadruluididactic supervizor la colocviul de practică. Pentru studenții mediciniști practica se desfășoară în principalele spitale regionale, studenții de la profilurile economice și tehnice se bucură de oportunitățile oferite de agenții economice din zonă (portul Constanța, firmele din domeniul combustibililor fosili, energiei electrice, industrie alimentară, turism și servicii). La fel, studenții interesați de o carieră în administrația publică pot face practică pe lângă autoritățile

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont