Facultatea de Stiinte Politice organizeaza admitere pentru studiile de licenta la urmatoarele programe de studii: Stiinte Politice in limba engleza (3 ani, cursuri si examinari integral in limba engleza): 110 locuri (buget si taxa); Stiinte Politice in limba franceza (3 ani, cursuri si examinari integral in limba franceza): 60 locuri (buget si taxa); Stiinte Politice (3 ani, cursuri si examinari in limba romana): 200 locuri (buget si taxa); Studii de securitate (3 ani, cursuri si examinari in limba romana, cu module optionale in limbile engleza si/sau franceza): 60 locuri (buget si taxa).

Forma de admitere:
– Admiterea se face in luna iulie pentru fiecare program de studiu, clasamentul final fiind realizat in functie de medie. Fiecare candidat se poate inscrie la toate cele patru programe de studii, dar, in cazul in care este admis la toate, nu poate fi inmatriculat decat la maximum doua dintre ele (un singur program poate fi urmat pe locuri finantate de la buget, al doilea putand fi urmat pe locuri cu taxa).
– Media generala a admiterii se constituie ca o medie aritmetica, dupa cum urmeaza:
* A). Pentru absolventii liceelor cu profil socio-uman care au sustinut examenul de BAC in anul academic 2011-2012 sau 2012-2013 se vor lua in calcul notele obtinute in cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba romana si de istorie.
* B). Pentru absolventii liceelor cu profil real care au sustinut examenul de bacalaureat in anul academic 2011-2012 sau 2012-2013 se vor lua in calcul notele obtinute in cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba romana si de matematica.
* C). Pentru absolventii liceelor cu profil socio-uman care au sustinut examenul de bacalaureat in perioada 1995-2011 se vor lua in calcul notele obtinute in cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba romana si de istorie/geografie.
* D). Pentru absolventii liceelor cu profil real care au sustinut examenul de bacalaureat in perioada 1995-2011 se vor lua in calcul notele obtinute in cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba romana si de matematica.

Pentru programele de studii organizate intr-o limba straina (Stiinte Politice in limba franceza, Stiinte Politice in limba engleza) admiterea presupune si o proba eliminatorie (examen oral) de competente lingvistice, notata cu Admis/Respins.

ACTELE NECESARE CONSTITUIRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

  1. Fișă tip de înscriere (în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv)fişa se poate descărca pentru completare pe calculator şi imprimare (format .doc) sau pentru completare de mână (format .pdf)
  2. Diplomă de bacalaureat (în original sau copie legalizată) sau diplomă echivalentă cu diploma de bacalaureat (în original sau copie legalizată) ori adeverință în original (semnată şi stampilată), în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2012; ATENŢIE! Pe adeverință trebuie menționată media generală, notele de la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
  3. Certificat de naștere în copie legalizată;
  4. Adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru a urma facultatea la care candidează – original;
  5. Trei (3) fotografii tip buletin de identitat;
  6. Diploma de olimpic (copie), numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
  7. B.I. sau C.I. în copie XEROX;
  8. Chitanța de plată a taxei de înscriere – original.
Persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere vor prezenta unul din următoarele documente :
a). copii legalizate după certificatele de deces ale părinților, în cazul celor orfani de ambii părinți ;
b). adeverință de la casa de copii, cazul celor aflați în această situație ;
c). adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre susținătorii legali ;
d). adeverință din care să rezulte calitatea de personal angajat în Universitatea din București a unuia dintre susținătorii legali;

Scutirea de plată a taxelor de admitere se face de președintele comisiei de admitere pe facultate numai pe baza actelor prezentate de candidați, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunțate mai sus

  1. Opțional: certificate de competență lingvistică (Cambrige C1, C2, DELF B1, B2, DALF C1, C2) în original sau copie legalizată ;
  2. Opțional: diplomele care atestă obținerea unor premii și mențiuni în cadrul olimpiadelor naționale de limba franceză, respectiv limba engleză.

Notă: Actele necesare înscrierii vor fi depuse într-un dosar plic de culoare albă (format A4).

TAXE DE ÎNSCRIERE

Dat fiind că fiecare candidat se poate înscrie la toate cele patru programe de studii (Științe Politice în limba engleză, Științe Politice în limba franceză, Științe Politice (în limba română), Studii de securitate), taxa/taxele de admitere sunt următoarele:

Depunerea unui singur dosar: 150 RON
Depunerea a două dosare: 225 RON (primul dosar 150 RON + al doilea dosar 75 RON)
Depunerea a trei sau patru dosare: 225 RON (primul dosar 150 RON + al doilea dosar 75 RON + al treilea dosar 0 RON + al patrulea dosar 0 RON).

Taxele de înscriere se pot achita pe loc la sediul Facultății din str. Sf.Ștefan 24.

După acest ultim termen, va mai fi organizată o nouă rundă de reclasificare, iar apoi se vor stabili listele finale.

DUPĂ AFIŞAREA LISTELOR CU REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE, VA FI ANUNŢAT ŞI CALENDARUL RECLASIFICĂRILOR.

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont