Începând cu anul universitar 2013- 2014, va fi pusă în aplicare Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6000/2012 publicat în Mon. Of. al României nr. 722 / 24 octombrie 2012.

Potrivit noilor reglementări, pot accede în sistemul naţional de învăţământ persoanele din state terţe UE care:
– prezintă documente care atestă cetăţenia statului de provenienţă şi care solicită înscrierea la studii în România pe cont propriu valutar;
– au acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă;
– şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin metodologie;
– au optat pentru o instituţie de învăţământ de stat sau particular acreditată şi o specializare/un program de studii acreditată/acreditat;
– au acceptul unităţii/instituţiei de învăţământ unde doresc să studieze.
Admiterea cetăţenilor străini la studii în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România implică următoarele criterii de selecţie: respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute anterior, rezultatele obţinute pe parcursul studiilor preuniversitare/universitare, activitatea academică a candidatului în domeniul de cunoaştere pentru care a optat, capacitatea de şcolarizare a instituţiilor de învăţământ superior acreditate precum şi alte criterii impuse de universităţi prin metodologia proprie.
La studiile universitare de licenţă pot fi înscrişi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă ce permite acces general în instituţiile de învăţământ superior acreditate, pe baza metodologiei proprii a acestor instituţii şi a actelor de studii.
La admiterea în ciclul II de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu o durată similară pentru respectiva specializare din România, astfel încât ciclul I şi ciclul II să cumuleze minimum 300 ECTS.
Studiile universitare de masterat se derulează pe o perioadă de 1-2 ani şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii şi obţinerea diplomei de master.
Pentru a se putea înscrie, studenţii străini trebuie să fie absolvenţi ai anului pregătitor sau să deţină certificatului care atestă cunoaşterea limbii române; în timpul anului pregătitor îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limbă română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.), dacă programul de studii este organizat în limba română.
Dosarele candidaţilor la studii universitare de licenţă sau masterat sunt trimise direct instituţiei de învăţământ superior acreditată pentru care optează.
După evaluarea dosarului, instituţiile de învăţământ superior emit scrisoarea de acceptare la studii.
Dacă există suspiciuni, instituţiile de învăţământ de stat şi particulare pot solicita verificarea actelor de studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
Ultima fază a procesului constă în trimiterea listelor cu cetăţenii străini admişi la studii de licenţă sau masterat, annual, până la data de 30 octombrie, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene.
Pe lângă aceste prevederi, Metodologia prevede în detaliu aspectele referitoare la admiterea la studii ( anul pregătitor, studii în limbi străine, înscrierea în învăţământul preuniversitar, înscrierea la studii universitare de licenţă, înscrierea la studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, înscrierea la studii de specializare postuniversitară în domeniul medical – rezidenţiat, organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea granturilor de studii în baza prevederilor HG 288/1993 privind şcolarizarea în România a cetăţenilor din alte ţări, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare).

 

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont