10 Sfaturi pentru succes.. in viata!

As terne pe o foaie d e hartie toate ches tiunile care te ingrijoreaz a.
2. Acord a in fiecare s aptam ana o ora d in tim pul tau lib er – la intam plare – in care sa
analiz ez i tot ceea ce ai s cris pe lis ta anterioara.
3. In res tul tim pului tau nu acord anicicea m aI m ica atentie prob lem elor care te fram anta.
4. N iciod ata, ind iferent d e circum s tante, nu-ti program a “ora de griji” inainte d e orele 1700
s au de cad erea s erii. Asta, in z ilele de lucru…
In z ilele d e s arb atoare – s am b ata s i d um inica – ai v oie sa te fram ante grijile intre ora
1000 s i1800. In rest, pauz a…
5. N iciod ata, ind iferent d e ceea ce se intam pla in jurul tau, nu ai v oie s a caz i prad a
fram antarilor cat te afliin tim pullucrului. Si nici d aca pregates ti m ateriale s pecifica pe
care urm eaz a sa le utiliz ez i, a d oua oara la s erv iciu.
6. Daca, totus i, s im tiochem are irez is t ib ila, s a-ti face prob lem e s i sa incepi sa te fram anti,
aces t lucru ii “va scuti” pe m em b rii fam iliei tale sa m anifes te aceeas i s tare. Intr-o
fam ilie echilib rata doar o singura persoana trebuie s a-s i faca griji: Chiara d aca lucrul
aces ta se face prin rotatie.
7. Daca cineva d in fam ilie s im b te im b old ul s a-s i as ume rolul/res pons ab ilitatea d e
“RESPONSAB IL C U G R IJIL E FAM IL IEI”, cand id atura ta la aceas ta titulatura es te
“automat descalificata”. V a treb ui s a-iinm anez i “lis ta ta cu prob lem e” s iai s capat!…
8. N u treb uie sa treci pe lis ta ta acele prob leme as upra carora nu ai absolut nici un
control.
9. Ca “res pons ab il cugrijile”, la prim irea in orice as ociatie, uniune, clum s au alta form a d e
as ociere va treb ui sa le com unici ca le preiei toate m otiv ele d e ingrijorare. Doar as ta-i
treaba ta!
As tfel, com unitati d ince ince m ai m ari d e oam eni v or s capa d e prob lem e…
10.Prez entul “cod de cond uita al RESPON SAB IL U L UI C U G R IJIL E” prev ed e as pre
s anctiuni pentru ab ateri.

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont