Sute de tineri s-au cælcat în picioare încæ de dimineaflæ pentru a reuøi sæ se înscrie la Academia de Studii Economice din Bucureøti, în prima zi. Deøi admiterea era programatæ a se desfæøura între 9:00-14:00, mulfli absolvenfli de liceu au venit încæ de la orele 7 în fafla clædirii din strada Mihai Eminescu, alæturi de pærinfli, pentru a fi primii la coadæ. În ciuda acestui fapt, la ora 10, mulfli încæ nu reuøiseræ sæ îøi depunæ dosarul øi sæ plæteascæ taxa de admitere.

Florin Ionescu, sef al servicului Marketing øi Comunicare din partea ASE consideræ cæ aglomeraflia este tipicæ pentru prima zi de înscrieri, când toatæ lumea se græbeøte pentru a fi siguri cæ prind loc. „Dacæ s-ar veni la înscrieri în toate cele cinci zile de admitere în mod egal nu s-ar mai crea aceastæ busculadæ”, a declarat Ionescu pentru B365.ro.

În paralel, majoritatea pærinflilor care îøi aøteptau copiii sæ intre acuzæ proasta organizare în desfæøurarea procesului de admitere. „N-am mai væzut aøa ceva”, „Nu existæ nicio organizare”, „E inadmisibil aøa ceva” au fost majoritatea plângerilor ce se auzeau din partea pærinflilor ce aøteptau în fafla clædirii ASE din strada Mihai Eminescu.

În timp ce o mare parte a pærinflilor acuzau organizarea proastæ pentru crearea busculadei, un grup de pærinfli ce aøtepta mai departe de clædirea din Mihai Eminescu punea aglomeraflia øi pe seama faptului cæ mulfli însoflitori s-au bægat în faflæ pentru a sta aproape de copiii lor. „Am impresia cæ sunt mai mulfli pærinfli decât copiii”, acuzau aceøtia.

Creøterea ratei øomajului øi dificultatea de a gæsi un loc de muncæ la terminarea facultæflii nu îi sperie majoritatea elevilor øi pærinflilor prezenfli la admitere. Pentru o parte dintre studenfli, perspectiva angajærii este departe øi nu îi îngrijoreazæ pe moment. „Pânæ terminæm noi, s-or mai schimba lucrurile” a declarat unul dintre absolvenflii prezenfli la admitere, iar unul dintre pærinfli a punctat „Facultatea o faci pentru cæ trebuie sæ o faci, cu angajarea vedem apoi, dar speræm sæ fie bine”.

Cu toate acestea, mulfli dintre viitorii studenfli ce aøteptau la coada la înscriere spun cæ au încercat sæ se orienteze spre un profil care în opinia lor are perspective cât mai bune din punct de vedere al øanselor de a-øi gæsi un loc de muncæ øi speræ ca angajarea sæ nu le punæ probleme, în ciuda statisticilor în legæturæ cu creøterea øomajului în domeniu. „Sper sæ nu am probleme cu angajarea, am ales facultatea asta pentru cæ øtiu cæ o sæ îmi fie mai uøor sæ gæsesc loc de muncæ, oricum pânæ atunci mai am”, a declarat un absolvent de liceu ce urma sæ aplice la Facultatea de Ciberneticæ.

În legæturæ cu viitorul profesional al copiilor, pærerile pærinflilor sunt împærflite: unii consideræ cæ pânæ la terminarea facultæflii, situaflia de pe piafla muncii se va îmbunætæfli øi viitorilor absolvenfli le va fi mai uøor sæ-øi gæseascæ un job, în timp ce alfli pærinfli sunt pesimiøti øi consideræ cæ alegerea profilui øi experienfla din timpul facultæflii sunt imperative pentru ca viitorilor studenfli sæ le fie mai uøor sæ se angajeze.

Un student ce urmeazæ sæ aplice la Facultatea de Administraflie øi Management Public declaræ cæ a optat pentru aceastæ facultate datoritæ faptului cæ „foarte mulfli au venit aici pentru cæ e un domeniu în care se poate gæsi mai uøor un loc de muncæ faflæ de alte facultæfli”, lucru pe care îl spun øi mulfli dintre candidaflii la Facultatea de Ciberneticæ, Statisticæ øi Informaticæ Economicæ.

De asemenea, mulfli dintre cei care au aplicat la Facultatea de Ciberneticæ au în plan sæ aplice øi pentru Facultatea de Automaticæ øi Calculatoare sau Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informafliei din cadrul Universitæflii Politehnice din Capitalæ.

Florin Ionescu este optimist øi consideræ cæ toate locurile vor fi ocupate în acest an universitar, la fel ca anul trecut, adaugând cæ faptul cæ nu mai conteazæ media din liceu pentru admitere contribuie la creøterea numærului de elevi interesafli de facultate.

Admiterea la facultæflile din cadrul ASE Bucureøti continuæ pânæ vineri, între 17 øi 21 iulie, iar rezultatele vor fi afiøate pe 26 iulie. ASE are disponibile, la cele 11 facultæfli ale sale, 4.175 de locuri, dintre care 2.700 de locuri la buget.


 
Da ne like pe Facebook
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit. Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2019 - Toate drepturile rezervate.

sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont