Clubul Studentilor de Elita Universitatea de Vest Timisoara

Statutul Clubului Studenţilor de Elită

Clubul Studenţilor de Elită din Universitatea de Vest din Timisoara (CSE-UVT) este un club studenţesc fără personalitate juridică proprie format din totalitatea studenţilor cu performanţe profesionale deosebite din cadrul Universităţii noastre. Acest club se doreşte a fi o platformă de încurajare a studentilor în dezvoltarea abilităţilor profesionale si stiintifice, în vederea atingerii unor rezultate de excelenţă academică în cadrul oferit de UVT.
0. Scopul şi obiectivele
a) Scopul Clubului Studenţilor de Elită este acela de a încuraja studentii cu rezultate profesionale si stiintifice deosebite sau cu alte performanţe speciale să persevereze în dezvoltarea abilităţilor personale în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
b) Clubul Studenţilor de Elită va fi o platformă de comunicare şi de facilitare a participării membrilor sai la activităţi de cercetare, conferinţe de resort şi la alte evenimente de natură a le creşte nivelul de expertiză academică.
1. Apartenenţa la Clubul Studenţilor de Elită
a) In clubul studenţilor de elită vor fi inclusi, de drept, primii trei studenţi în ordinea mediilor de la fiecare specializare-an de licenţă, precum si primul student la fiecare program de master, din fiecare facultate a Universitatii de Vest din Timisoara.
b) In clubul studenţilor de elită, vor fi inclusi, de drept, primii trei studenţi în ordinea mediilor de admitere de la fiecare specializare de licenţă, precum si primul student admis la fiecare program de master din universitatea noastra.
c) Studenţii participanti la manifestarile stiintifice nationale si internationale vor face de asemenea parte din clubul studenţilor de elită.
d) Statutul de membru al Clubului Studenţilor de Elită se poate dobândi sau pierde anual, în funcţie de performanţele academice obţinute.
2. Beneficiile membrilor Clubului Studenţilor de Elită
a) Universitatea de Vest se obligă să ajute studenţii membri ai Clubului Studenţilor de Elită să participe la conferinţe ştiinţifice de resort, inclusiv prin decontarea cheltuielilor de transport şi a cheltuielilor de participare.
1. Studentii care pot beneficia de acest ajutor trebuie sa fie prim autori la lucrarea cu care urmeaza sa particile la conferinta;
2. Studentii pot beneficia de maxim o deplasare externa/an;
b) Universitatea de Vest va facilita accesul studenţilor membri ai Clubului Studenţilor de Elită în activităţi de cercetare stiintifica, in cadrul cercurilor stiintifice studentesti, precum si in cadrul colectivelor de cercetare ale catedrelor.
c) Universitatea de Vest va facilita mobilitatea externă a studenţilor membri ai clubului în programe temporare de mobilitate, în cadrul universităţilor cu calitate bună a învăţământului, partenere ale UVT.
d) Universitatea de Vest va asigura membrilor clubului accesul la materiale didactice în regim similar cu cel al cadrelor didactice, în vederea derulării de activităţi de cercetare stiintifica sau în vederea activităţilor educaţionale.
e) Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest – OSUT va facilita accesul membrilor clubului la evenimente relevante naturii Clubului, derulate în cadrul mediului organizaţional studenţesc, la internshipuri, programe de formare a abilităţilor de tip „soft-skills”.
f) Membrii clubului vor primi o legitimaţie care va atesta statutul lor de membri ai clubului, semnată de rectorul UVT.
g) Fiecare şef de promoţie sau studentul cu cele mai bune rezultate din fiecare facultate va primi o diplomă în cadrul ceremoniei de deschidere a anului universitar următor. Similar va fi încadrat fiecare student pe primul loc la admiterea în anul I, la oricare specializare.
h) Membrii clubului au prioritate in alegerea locului de practica, intre organizatiile economice sau institutiile cu care are UVT-ul contract.
i) Membrii clubului au posibilitatea de a-si publica lucrari stiintifice in revistele de specialitate ale UVT, precum si in “Xpune” – revista OSUT.
j) Membrii clubului beneficiaza de abonament gratuit la Biblioteca Centrala Universitara
“Eugen Todoran” din Timisoara, achitat integral de Universitatea de Vest din Timisoara.
k) Membrii clubului au acces liber la baza materiala a facultatii in cadrul careia studiaza, precum si la baza materiala a Universitatii de Vest din Timisoara.
l) Membrii clubului au posibilitatea de a mai acumula suplimentar pana la 20 de credite transferabile la orice specializare, de la orice facultate a Universitatii de Vest din Timisoara, in regim gratuit, pe parcursul fiecarui an universitar in care sunt membrii ai Clubului.
m) Membrii clubului au posibilitatea de a se angaja part-time la Universitatea de Vest din Timisoara, in limita locurilor disponibile.
n) Membrii clubului pot organiza manifestari stiintifice de profil, cu sprijinul Facultatii la care studiaza sau al UVT, cu mentiunea ca sprijinul care aduce implicatii financiare este exclus.
o) Membrii clubului vor fi promovati de UVT, in vederea obtinerii de burse private sau de locuri de munca.
3. Organizarea Clubului Studentilor de Elita
a) Clubul Studenţilor de Elită va avea un consiliu de conducere format din 5 persoane.
b) Membrii Consiliului de conducere al Clubului vor fi 3 studenţi, de la facultăţi diferite, membrii ai clubului, aleşi pe o durată de 6 luni, reprezentantul studentilor in Biroului Senatului UVT si consilierul pe probleme studentesti – angajat al UVT.
c) Rolul Consiliului de Conducere al Clubului Studentilor de Elita
i. Coordonarea activitatii de informare a membrilor;
ii. Facilitarea accesului membrilor Clubului la evenimente si programe relevante dezvoltaii educational-profesionale a membrilor;
iii. Organizarea Adunarii Generale a membrilor Clubului, minim de doua ori pe an;
iv. Supravegherea admiterii de noi membrii in cadrul Clubului;
v. Excluderea membrilor care nu mai indeplinesc conditiile necesare pentru a-si pastra statutul de membru;
d) Functionarea Consiliului de Conducere al Clubului Studentilor de Elita – CCSE
a) CCSE este coordonat de consilierul pe probleme studentesti – angajat al UVT;
b) CCSE se intruneste ori de cate ori este necesar, pentru buna desfasurare a activitatilor;
c) Cei trei studenti membri ai Consiliului sunt alesi o data la 6 luni, la Adunarea Generala, prin votul tuturor membrilor prezenti, pe principiul majoritatii simple;

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont