Curs fiziologie – MICROCIRCULAŢIA

Microcirculaţia are ca scop asigurarea nutrţiei tisulare . Schimburile dintre capilare şi ţesuturi se fac prin :

– filtrare – datorată confruntării dintre forţele profiltrante şi forţele resorbante .

– difuziune ,

– aluvionare ( solvent-drag ) = antrenarea soluţiilor ; forţele hidrostatice şi forţele osmotice determină circulaţia apei într-un anumit sens , aceste forţe determinând şi       circulaţia substanţelor nutritive .

– mecanisme active : filtrarea la nivelul capilarelor

1. Filtrarea

Este datorată confruntării dintre forţele profiltrante şi forţele resorbante . Forţele profiltrante scad progresiv spre mijlocul capilarului , iar forţele resorbante cresc progresiv de la mijlocul capilarului la capătul venos .

Există un punct în care suma algebrică a celor 2 forţe  se egalează .

Forţele profiltrante sunt

– presiunea hidrostatică capilară : PHc

– forţa tisulară de sorbţie a apei : F

– presiunea coloid osmotică tisulară: pt

Forţele resorbante sunt :

– presiunea coloid osmotică din capilar : pc

– presiunea hidrostatică tisulară : PHt

PHc + pt = pc + PHt

Această egalitate este valabilă numai la punctul izosfinic ( la mijlocul capilarului ) .

Valorile forţelor sunt :

PHc = 24 – 25 mmHg , pt = 4 mosmoli / l , pc = 25 mosmoli /l , PHt = 3 mmHg

Prin metoda de măsurare  s-au introdus erori . De exemplu : prin metoda izovolumetrică presiunea capilară medie este determinată la distanţă de capilar , la nivelul unor artere sau vene .

Adevăratele valori au fost deduse teoretic de Guyton .

Folosind această tehnică s-au obţinut următoarele valori : PHc = 17 mmHg , pc = 28 mosm / l , pt = 4 msom/ l , PHt = – 7 mmHg .

Prin înţeparea capilarului se produc modificări hemodinamice şi din această cauză primele valori enumerate nu sunt valabile .

Presiunea tisulară capilară este 2-4 mmHg mai mică decat presiunea atmosferică normală . Din această cauză pielea stă lipită de schelet şi nu este umflată . Pielea stă lipită de corp datorită vacuumului interstiţial .

Cei ce fac edem caştigă în greutate cu o săptămană înainte de apariţia edemului clinic .

Edem = creşterea progersivă a presiunii hidrostatice tisulare . Edemul clinic apare cand PHt devine egală cu presiunea atmosferică sau mai mare .

Vidul determină sucţiunea la nivelul ţesuturilor ( favorizarea nutriţiei tisulare ) . In caz de edem , celulele din jurul zonei afectate suferă , apărand modificări de troficitate la nivelul zonei cu edem . Vidul suge dinspre capilare substanţe nutritive şi de la nivel celular suge metaboliţi .

Una din cauzele edemului estestaza venoasă . Vidul rezultă din valoarea foarte mică a pt . Creşterea pt peste o anumită valoare anulează vidul şi duce la edem .

Orice celulă sintetizează proteine atat pentru sine cat şi pentru export ® există o deversare continuă de proteine la nivel tisular . pt totuşi nu creşte datorită capilarelor limfatice ce drenează această poluare proteică . Dacă se perturbă circulaţia limfei apare edemul limfatic .

Prin scăderea pc ( forţa resorbantă ) se poate produce edem ( edem proteic ) .

Procesul inflamator produce transudat de plasmă la nivel tisular producand edem .

In edemele angioneurotice este  afectată grav permeabilitatea capilară .

Hipotensivii nu fac edem pentru că HTA există doar pînă la nivelul arteriolelor .

Vidul interstiţial se formează datorită :

– drenaj limfatic

– p creşte datorită filtrării apei

– impermeabilitatea capilarului pentru proteine

– buna întoarcere venoasă ce aspiră sangele din teritoriul capilarului .

Intoarcerea venoasă este dată de :

– sucţiunea cordului drept

– aspiraţia toracică creşte vidul intratoracic ce duce la destinderea venei cave

Orice inspiraţie profundă determină o hrănire mai bună a tuturor celulelor organismului .

In insuficienţa cardiacă dreaptă , scade vidul şi apar edeme .

Prin filtrare apare un mic dezechilibru :

– debitul de flitrare este de 16 ml apă/min  în toate capilarele corpului

– debitul de resorbţie = 14,5-15 ml apă / min

Apare deci o diferenţă de 1ml H2O / min care rămâne în ţesuturi . Acest ml reprezintă de fapt, debitul limfatic .

Schimburile prin filtrare au unn rol important , dar nu reprezintă schimbul cel mai amplu ( acesta fiind difuziunea ) .

Difuziunea

Se realizează tot timpul în ambele sensuri . Amploarea acestui mecanism este foarte mare : în timp ce prin difuziune se deplasează 16 ml H2O / min . , prin difuziune şi osmoză se deplasează 250 000 ml / min . Această deplasare este în ambele sensuri Þ nu apare dezechilibru .

Filtrarea este consecinţa firească sosirii sângelui la capilare , dar aceasta poate compromite hrănirea tisulară . Filtrarea şi mecanismele sale asigură eficacitatea difuziunii .

Prin difuziune se deplasează soluţii ; ca urmare apar gradientele osmotice ce atrag apa ( osmoză ) .

 

Circulaţia venoasă

In sistemul circulator sunt artere cu sânge venos şi vene cu sânge arterial ; deci nu compoziţia sângelui dă denumirea de artere sau vene .

Proprietăţile venelor

– extensibilitatea – de 24 ori mai mare decât arterele

– distensibilitatea – de 8 ori mai mare decât arterele

– complianţa – de 24 ori mai  mari decât arterele – venele acceptă umpleri de sânge ,        fără creşteri semnificative ale presiunii .

– contractilitatea

Aceste proprietăţi decurg din structura specială a venelor .

Datorită distensibilităţii şi complianţei mari , vv. funcţionează ca rezervoare de sânge .

Datorită contractilităţii se produce golirea rezervorului .

Vv din sistemul cav inferior prezintă valvule alr endoteliului ce ajută la întoarecerea venoasă . Complianţa venoasă protejează sistemul venos de creşteri mari a presiunii venoase Þ ajută întoarcerea sângelui la inimă .

Parametrii hemodinamici :

– presiune

– debit

– viteză

– rezistenţa la curgere

– tensiunea parietală

Presiunea venosă

Este foarte joasă . Determinarea se face prin puncţia unei vene .

In clinostatism , în venele postcapilare P = 10 mmHg , iar la capătul arterial al capilarului P = 0 mmHg .

P venoasă medie este aproximativ 7 mmHg . Presiunea statică = presiunea de umplere = 7 mmHg .

Dacă suspendăm activitatea pompei cardiace şi aşteptăm cam 30 sec . observăm că presiunea din aortă , a. mici şi a. mijlocii , vene se egalează , dar nu ajunge la 0 , ci este 7 mmHg peste tot ; aceasta este presiunea statică .

Sângele are presiune de 7 mmHg pentru că volumul de sânge depăşeşte capacitatea arborelui vascular . Există un decalaj între volumul sanguin conţinut şi capacitatea patului vascular .

P statică = P diastolică = P de umplere

Această presiune stă cam 30 min . , după care începe să scadă şi poate ajunge la 0 datorită fibrei musculare netede ce se relaxează Þ creşte capacitatea patului vascular .

Aorta , arterele , arteriolele se află sub influenţa sistolelor inimii .

Presiunea venoasă medie este dată de Vs .

Presiunea venosă centrală = presiunea medie din Ad= 0 mmHg , şi este invariabilă cu poziţia corpului .

 

Mecanisme de menţinere a presiunii venoase centrale la 0 mmHg

 

Presiunile  în sistemul venos nu pot scade sub 0 ( pentru că sub 0 se colabează , iar pereţii se lipesc) , cu o singură excepţie : venele din duramater . Presiunea venoasă din duramater depinde de poziţia corpului :

– în ortostatism , în sinusul sagital , p = -15 -20 mmHg

– în clinostatism , această presiune creşte

– în antiortostatism ( cu capul în jos ) aceasta devine pozitivă

Presiunea venelor de deasupra cordului , în ortostatism , tinde spre 0 ® colabarea acestora vene şi nu ajunge la valori negative . Această stare nu se menţine indefinit . Colabarea venelor reprezintă un baraj pentru sângele ce vine din capilare . In amonte faţă de această zonă de colabare creşte presiunea , se forţează barajul şi sângele se propagă  spre inimă , apoi se produce din nou colapsul ( ca un fel de supapă ) .

Feed-back-ul mecanic .

In antiortostatism , Vd se opune creşterii peste 0 mmHg . Vd ia câte un volum de sânge pe care-l expulzează şi scade volumul de sânge din vene .

In deficit de pompă dreaptă începe să crească presiunea venoasă centrală . Când presinea venoasă centrală este de + 5 mmHg , atunci presiunea venoasă medie este de + 12 mmHg .

O inimă normală , chiar dacă creşte volumul , menţine presiunea venoasă centrală la 0 mmHg datorită efectului Starling . Mecanismul Starling intervine şi în prevenirea scăderii presiunii sub 0 mmHg .

In momentul în care se trece la ortostatism , presiunea venoasă din picior creşte uşor şi după 5-10 min. se ajunge la 80 mmHg . Dacă persoana începe să bată pasul pe loc , presiunea începe să scadă .

 

 

Viteza

Debitul venos este egal cu debitul cardiac ; însă debitul cardiac depinde de debitul venos , de întoarcerea venoasă .

Viteza scade de 1000 de ori la nivelul capilarelor şi apoi creşte iar .

 

Rezistenţa la curgere

Rezistenţa la curgere est ede 1600 dyne dintre care 1400 dyne reprezintă rezistenţa sistemului arterial şi capilar şi 150 – 200 dyne este rezistenţa sistemulu venos .

Rezistenţa sistemului venos la curgere este de 10 ori mai mică , pentru ca sângele să se poată întoarce la inimă .

Pentru ca sângele să ajungă la ţesuturi , el trebuie să aibă o presiune . Această presiune se edifică doar pe bază de baraj rezistiv . Barajul rezistiv arteriolar este reglabil , în funcţie de necesităţile ţesuturilor .

 

Tensiunea parietală

T = P x R

Tensiunea parietală are mare importanţă pentru sistemul venos , pentru că venele au perete subţire , iar rezistenţa este mai slabă .

Venele , deşi au raza mai mare decât arterele , totuşi fiecărei artere îi corespund 2 vene pentru ca tensiunea să nu fie crescută şi ar putea duce la ruperea peretelui . Presiunea venoasă mare duce la dilatarea  venelor .

In ortostatism prelungit , presiunea creşte prin efect hidrostatic , rezistenţa creşte datorită distensibilităţii Þ tensiunea creşte şi se poate rupe vena .

La persoanele cu varice , vena se poate rupe ; la aceste persoane , când se rupe vena , acestea trebuie să ridice picioarele .

 

Pulsul venos

Presiunea arterială este pulsatilă . Dincolo de arteriole , pulsul arterial dispare . După ce a dispărut pulsul la nivelul capilarelor şi al venelor mici , pe măsură ce ne apropiem de Ad , pulsul apare din nou .

Pulsul = pulsul presiunii sanguine .

Pulsul venos se poate înregistra la nivelul v. jugulare interne şi Ad .

Pe o jugulogramă avem :

–  unda a reprezintă sistola atrială

– apoi urmează o pantă ® daistola atrială

– unda c ® bombarea planşeului tricuspidial spre Ad în timpul contracţiei izovolumetrice .

– la baza undei c începe contracţia izovolumetrică .

– urmează apoi o depresiune mare ® revenirea  planşeului tricuspidian ce realizează    aspiraţia cardiacă sistolică .

– creşterea de presiune datorată relaxării protodiastolice şi izovolumetrice .

– în vârful undei V se deschide tricuspida .

– presiunea devine iar negativă şi produce aspiraţia negativă .

– urmează apoi umplerea rapidă şi umplerea lentă .

In insuficienţa de tricuspidă avem :

– unda a rămâne la fel

– Vd se contractă neizovolumetric şi pompează şi spre Ad , şi spre artera pulmonară .      Acest fapt apare pe jugulogramă ca o undă pozitivă şi nu ca o depresiune .

 

 

Factorii de care depinde întoarcerea venoasă

1. Intoarcerea venoasă se datorează diferenţei de presiune dintre capătul atrial şi capătul cav . Această diferenţă generează forţa de împingere a sângelui ( vis a tergo )  Sângele curge în corpul nostru datorită diferenţei de presiune dintre Vs şi Ad ( pentru că, după cum a spus Arhimede , presiunile intermediare nu contează ) .

In ortostatism , sângele curge mai prost , deoarece vasele se dilată . In imponderabilitate , nu mai contează poziţia corpului . In apă , hemodinamica este mai bună pentru că presiunea hidrostatică a apei contrabalansează presiunea din interiorul venelor şi ţin pereţii venelor , iar sângele urcă mai uşor spre Ad .

2. Aspiraţia cardiacă + efectul pe care-l are inspiraţia = vis a fronte ( forţa de atragere a sângelui ) .

3. Mişcările diafragmei masează v. cavă

4. Pulsaţiile aretrei din vecinătatea venei .

5. Rolul valvulelor : asigură curgerea sângelui într-un singur sens .

6. Gravitaţia – împiedică întoarcerea venoasă , nu atât prin ea însăşi , cât prin distensibilitate .

 

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont