Universitatea de Marina Admitere iulie 2012: Vezi aici toate informatiile si anunturile – UMC Constanta

Anunţ Admitere 2012! Înscrierile au loc în perioada 16-22 iulie, între orele 9:00 – 14:00, inclusiv sâmbăta şi duminica, la sediul Universităţii Maritime din Constanţa

Click pt a downloada pliantul oficial cu toate informatiile legate de admiterea la UMC Constanta in 2012

Pentru ocuparea locurilor la forma de învăţămant cu frecventă fără taxă se organizează examen de admitere care constă într-un test grilă la Analiză Matematică şi Algebră, probleme selectate din culegerea „Probleme de matematică pentru admîtere” elaborată de Catedra de Matematică a unîversîtătiî.
Media de admitere este 60~/o nato de la examen şi 40~/o media de bacalaureat.
Locurile la forma de învăţămont cu frecvenţă cu taxă şi la frecventă redusă se pot ocupa pe baza concursului de dosare.

Acte necesare la înscriere:
diplomă bacalaureat (în original sau adeverinţă pentru
absolventii 201 2};
certificat de naştere {copie legalizată};
adeverintă medicală tip (CLINIC SĂNĂTOS) ;
~ vaccînurî, >DRL şî MRF;
4 fotografii {tip B.l.};
carte de identitate în original şi copie.
Rsa de înscriere {httpi//cmu-edu.eu/admitere lic.htmlj;
dosar plic;
~ pentru cei care doresc să dea admîtere lo a a doua specializare, o adeverinţă din care să rezulte că este integralist, precum şî a copie legalizată a diplomei de bacalaureat.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licen ţă /diserta ţ ie în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2011-2012 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea
imediat următoare examenului de bacalaureat/licen ţă /diserta ţ ie în anul 2012, în locul diplomei de bacalaureat/licenţă /master, adeverinţ a eliberat ă de c ătre instituţia de înv ăţământ, în care se men ţ ionează media general ă, mediile obţ inute în anii de studiu, termenul de valabilitate ş i
faptul c ă nu a fost eliberată diploma.
(1) Media generală minim ă de admitere la studii universitare de licenţă , de master ş i de
doctorat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un num ăr minim de puncte echivalent.
(2) Media generală de admitere se calculeaz ă ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţ inute la probele exam enului de admitere.
(3) La calculul mediei generale de admitere pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, licenţă sau diserta ţ ie, dup ă caz, dar nu pot fi luate în calcul mediile sau notele din anii de studii.
(4) Mediile generale/Punctajele generale obţ inute de candida ţ i la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţ ia de înv ăţământ superior la care aceş tia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont