Acte necesare Admitere Masterat 2011 “Gheorghe Asachi”

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la masterat – Sesiunea Iulie – Septembrie 2011

– absolvenţi de facultate promoţia 2011 –

• Fişa de înscriere tip (se completează cu majuscule la înscriere sau se poate descărca de pe pagina web a facultăţii)

• Diploma de bacalaureat – original şi copie legalizată

• Diploma de inginer (sau echivalenta acesteia) – original şi copie legalizată

• Foaia matricolă– original şi copie legalizată

•  Absolvenţii de facultate promoţia 2011 se pot înscrie şi cu adeverinţa de absolvire a facultăţii în original sau copie legalizată.
•  Candidaţii înscrişi în sesiunea Iulie-Septembrie 2011 la mai multe facultăţi se pot înscrie cu actele în copie legalizatăşi cu o adeverinţă din care să  rezulte că actele în original sunt depuse la altă facultate.
•  Pentru înscrierea numai pe locuri cu taxă sunt suficiente copii legalizate după diploma de bacalaureat, diploma de inginer şi foaia matricolă.
•  Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, eliberată de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul  Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

• Certificat de naştere – copie legalizată;

• Carte de identitate – copie xerox
• Certificat de căsătorie sau de schimbare a numelui (dacă e cazul) – copie legalizată;
• Adeverinţă medicală tip – original sau copie legalizată;
• 3 fotografii tip buletin de identitate;
• Dosar plic;
• Dovada achitării taxei de admitere (100 RON).

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere:
•  copiii personalului didactic
•  copiii orfani de ambii părinţi
•  candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial
•  copiii angajaţilor din cadrul UTI.
Pentru scutire de taxă de admitere se va prezenta, după caz, unul din următoarele acte:
•  adeverinţa de salariat eliberată de unitatea de învăţământ şi vizată de Inspectoratul Şcolar (pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar)
•  adeverinţă de salariat pentru personalul UTI
•  adeverinţă de asistat social pentru cei din casele de copii şi din plasament familial
•  copie după certificatele de deces pentru ambii părinţi.

Pot beneficia de scutire de taxă de admitere numai candidaţii care au la dosarul de concurs în momentul înscrierii actele de studii în original.

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont