Admitere liceu 2011: Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012

Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012. La finalizarea gimnaziului, elevii vor sustine evaluarea nationala, care va cuprinde o proba de competente in utilizarea computerului – proba practica si alte doua probe scrise: una transcurriculara in domeniile umaniste si una in domeniile stiintei.

Portofoliul educational impreuna cu rezultatele de la aceste evaluari va reprezenta 70% din calificativul unui elev.

Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012
Pregatirea admiterii

1 mai 2011
– Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica.
– Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare.
– Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati deinvatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
– Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere

5 mai 2011
– Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere
– Transmiterea, de catre inspectorate, in scolile gimnaziale, a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru
– Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora

15 mai 2011
– Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Anexa II la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012
– Transmiterea la Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului, a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita

9 mai – 3 iunie 2011
– Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare

29 iunie 2011
– Completarea, de catre secretariatele scolilor, a fiselor de inscriere cu codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere
– Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial, a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere
– Transmiterea catre comisia judeteana de admitere a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati

29 iunie 2011
– Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a.

30 iunie 2011
– Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet
– Probele de aptitudini

24 mai 2011
– Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini

27-31 mai 2011
– Inscrierea pentru probele de aptitudini

1-3 iunie2011
– Desfasurarea probelor de aptitudini
4 iunie 2011
– Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini
– Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

5 iunie 2011
– Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini
– Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti, a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini

15 iunie 2011
– Actualizarea listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini

27 iunie 2011
– Transmiterea de catre comisia de admitere judeteana a municipiului Bucuresti a rezultatelor de la Evaluarea Nationala, catre unitatile de invatamant care au organizat probe de aptitudini

28 iunie 2011
– Validarea listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva

30 iunie 2011
– Ridicarea, de la liceele vocationale, a fiselor de inscriere, de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini
Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere, a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

24 mai 2011
– Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

27-31 mai 2011
– Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

1-3 iunie 2011
– Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

4 iunie 2011
– Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
– Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru

5 iunie 2011
– Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
– Transmiterea, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

9 iunie 2011
– Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba

10 iunie 2011
– Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite

13 iunie 2011
– Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere, a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

15 mai 2011
– Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi

1 iulie 2011
– Data limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi

4-6 iulie 2011
– Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi

7-9 iulie 2011
– Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special

Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data de 11 septembrie 2011 inclusiv

29 iunie – 5 iulie 2011
– Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a.
– Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea

30 iunie – 6 iulie 2011
– Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere

30 iunie – 7 iulie 2011
– Verificarea, de catre parinti si candidati, a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator

8 iulie 2011
– Termenul limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata
– Predarea, de catre comisia din centrul de inscriere, a fiselor de optiuni originale, la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti
9 iulie 2011
– Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti, la Centrul National de Admitere

10 iulie 2011
– Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala

11 iulie 2011
– Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor

12 iulie 2011
– Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data de 12 septembrie 2011 inclusiv

13 iulie 2011
– Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.

15 iulie 2011
– Afisarea de catre fiecare unitate de invatamantul liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate

15 iulie -25 iulie 2011
– Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data de 11 septembrie
2011 inclusiv

14 iulie 2011
– Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

15-16 iulie 2011
– Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna

18 iulie 2011
– Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii.

14 iulie – 19 iulie 2011
– Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii

19 iulie 2011
– Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudini.

– Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna
15-20 iulie 2011
– Introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori

21 iulie 2011
– Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti si la Centrul National de Admitere

22 iulie 2011
– Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa a admiterii

23 iulie 2011
– Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special de inscriere a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective/din alte judete, repartizati in a doua etapa si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat
– Afisarea de catre fiecare unitate de invatamantul liceal de stat a listei candidatilor repartizati in acea unitate in a doua etapa

23 -25 iulie 2011
– Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

25 iulie 2011
– Transmiterea, de catre unitatile de invatamantul liceal de stat, a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale admiterii

26 -28 iulie 2011 Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale ivite dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat la primele doua repartizari computerizate.

A treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data de 11 septembrie 2011 inclusiv

1 august 2011
– Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

1-4 septembrie 2011
– Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

5-7 septembrie 2011
– Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare

8 septembrie 2011
– Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu
frecventa redusa

1 mai 2011
– Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data de 11 septembrie 2011 inclusiv

15 iulie 2011
– Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 11 septembrie 2011 inclusiv

26-27 iulie 2011
– Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 11 septembrie 2011 inclusiv

28-30 iulie 2011
– Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 11 septembrie 2011 inclusiv, pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa.

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont