Despre Academia Navale Mircea cel Batran – informatii – istoric

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” îşi are sorgintea în Şcoala Flotilei, înfiinţată prin Decizia Ministerului de Razboi nr.15 din 17 noiembrie 1872 cu sediul la Galaţi. Pe parcursul a doi ani de studiu, în aceasta instituţie s-au pregătit ofiţeri şi subofiţeri care au îndeplinit diferite funcţii de la bordul navelor Marinei Militare, dar şi ale Flotei Comerciale Romane. Ulterior învăţământul supe-rior de marina a evoluat sub diferite denumiri conform organizărilor şi reorganiză-rilor învăţământului militar. După 1878 o parte a ofiţerilor de marină au provenit de la şcolile armatei de uscat, îndeosebi de la Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină.

Pentru pregătirea specială de marină a ofiţerilor repartizaţi în flota militară la şcolile militare, la 26 februarie 1896 s-a înfiinţat Şcoala de Aplicaţie a Sublocotenenţilor de Marină, ce a funcţionat la Galaţi până în anul 1901 când a fost mutată la Constanţa. La 29 octombrie 1909, Şcoala de Aplicaţie a Sublocotenenţilor de Marină a fost organizată pe alte baze, superioare din punct de vedere
teoretic şi practic, primind denumirea de Şcoala Navală Superioară. Ea a funcţionat la Constanţa până la primul război mondial.

După război, secţia de marină din Şcoala de Artilerie, Geniu şi Marină şi-a reluat activitatea la 9 iunie 1920, prin decizia ministrului de război, aceasta secţie a fost mutată la Constanţa reorganizată într-o instituţie de învăţă-mânt superior complexă, cu denumirea de Şcoala Navală, care începând cu anul de învăţământ 1925/1926 în cadrul Şcolii Navale a funcţionat cu unele întreruperi, până in anul 1939/1940, o secţie pentru elevii cu termen redus (T.R.). Pentru forma-rea personalului specializat necesar navelor comerciale, la 1 octombrie 1938, în cadrul Şcolii Navale s-a înfiintat Secţia Marinei de Comerţ. După al doilea război mondial instituţia şi-a schimbat denumirea în Şcoala Navală şi Şcoala de Maiştri (martie-decembrie 1948), Şcolile Marinei Militare (decembrie 1948-iunie 1950), Şcoala de Ofiţeri de Marină (iunie 1950-1952), Şcoala Militară de Marină (1952-1954), Şcoala Militară Superioară de Marină (1954-1968).

La 1 septembrie 1959, reânnodând o tradiţie, s-a reînfiinţat Secţia Marinei Comerciale.
Începând cu 1 ianuarie 1969 s-a schimbat din nou denumirea în Şcoala de Ofiţeri Activi de Marină „Mircea cel Bătrân”, continuând să pregătească pe parcursul a patru ani ofiţeri pentru Marina Militară şi Marina Comercială. La 29 august 1973 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Marină a fuzionat, prin Decretul Consiliului de Stat, cu Institutul de Marină Civilă creat în 1972, noii instituţii de învăţământ superior atribuindu-i-se numele de Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”. Prin Hotărârile de Guvern nr. 406 din 23 aprilie si 551 din 17 mai 1990, Institutul de Marină a fost reorganizat ca urmare a consecinţelor Revoluţiei din decembrie 1989, înfiinţându-se Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, instituţie militară de învăţământ superior de specialitate.

Astăzi, ANMB are 2 facultăţi şi pregăteşte studenţi pentru ciclurile de studiu universitare de
licenţă şi masterat în domeniile: inginerie navală şi navigaţie, inginerie electrică şi inginerie şi
management. Este în derulare un vast program de investiţii, cuprinzând laboratoare, simulatoare,
poligonul de vitalitate, cămine studenţeşti, tipografia, navele şcoală. S-a extins şi modernizat
infrastructura prin implementarea aparaturii tehnologice avansate, cu laboratoare de calcul electronic,
dotate cu echipamente moderne şi performante, reţea de internet şi service pentru software, bibliotecă
computerizată. Această infrastructură oferă personalului didactic şi studenţilor cele mai recente
informaţii în vaste domenii de cercetare şi arii profesionale.

Potenţialul ştiinţific de care dispune instituţia, a îndreptăţit-o să organizeze o suită de manifestări
ştiinţifice de anvergură, cu o largă participare a specialiştilor români şi străini. Rezultatele practice ale
activităţii de cercetare sunt reflectate de numeroase contracte şi proiecte cu finanţare internă şi
internaţională, dintre care cele mai importante sunt cele cu: CNCSIS, PNCDI, Academia Română,
Ministerul Apărării Naţionale şi cele finanţate cu fonduri ale Comisiei Uniunii Europene sau in
parteneriat cu institutii sau organisme din strainatate.
Racordarea ANMB la cerinţele europene este reflectată de o seama de colaborări internaţionale din care face parte şi de o gamă largă de programe europene cu specific educaţional: Nesecret PHARE, SOCRATES, ERASMUS. De asemenea, sunt desfăşurate o suită de activităţi internaţionale comune cu academiile navale din Franţa, Italia,, SUA, Turcia, Olanda, Japonia,Turcia,Bulgaria, etc
finalizate prin formare de ofiţeri in diferite specializări şi stagii comune de instruire şi practică.
Calitatea activităţilor didactice şi de cercetare din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a fost
recunoscută în anul 2009 şi de către ARACIS – Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în
Invăţământul Superior, prin acreditarea şi reacreditarea tuturor programelor de studii universitare de
licenţă şi masterat supuse evaluării, astfel că la această dată ANMB se prezintă ca o instituţie de
învăţământ superior tehnic modernă, adaptată la nivelul exigenţelor internaţionale prin calitatea
absolvenţilor săi si a corpului didactic.

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont